Pedagogicko-psychologické poradny a Střediska vychovné péče ve Zlínském kraji

2. duben 2015
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Radka Evjáková
Pedagogicko-psychologické poradny a Střediska vychovné péče ve Zlínském kraji

Kontakty na zařízení ve všech čtyřech okresech kraje – na Uherskohradišťsku, Kroměřížsku, Zlínsku a Vsetínsku.

  • Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) zajišťují psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc dětem a mládeži od 3 do 19 let na všech stupních a typech škol v kraji, jejich rodičům a učitelům.

PPP se m.j. podílí rovněž na primární prevenci sociálně patologických jevů (do jejichž kategorie spadá zejména právě problematika drog, šikany, zneužívání apod). K zajištění těchto služeb realizuje činnosti diagnostické, intervenční, konzultační a informační.

Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 16. 12. 2009, bylo schváleno sloučení pedagogicko-psychologických poraden ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí. Nově vzniklá organizace má název Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, se sídlem J. A. Bati 5520, Zlín 760 01. Ostatní poradny se staly odloučenými pracovišti KPPP Zlín.

  • Střediska výchovné péče (SVP) poskytují všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole. Ve znění zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004, školský zákon, se s účinností ke dni 1. 5. 2015 střediska výchovné péče nepovažují za školská poradenská zařízení. 

Tato pracoviště poskytují ambulantní a poradenské služby pro děti a mládež ocitající se v obtížných životních situacích, které je ohrožují a poškozují a které za daných okolností nejsou schopni sami řešit. Cílem činnosti SVP je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům, jakými jsou kriminalita, toxikomanie, psychické poruchy aj.

Bystřice pod Hostýnem

Středisko výchovné péče Bystřice pod Hostýnem
ulice 6. května 1071
768 41 Bystřice pod Hostýnem
pevná linka: 573 380 000
e-mail: svpb@volny.cz

Holešov

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, detašované pracoviště Holešov
Zlínská 992, 769 17 Holešov (budova Vyšší policejní školy a SPoŠ MV v Holešově)
tel. 575 570 564
e-mail: pppkm@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Kelč

Středisko výchovné péče
Nám. Osvoboditelů 1, 756 43 Kelč
tel. 651 641 700
email: svp.kelc@volny.cz
web: www.svp-kelc.cz

Kroměříž

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž
Jánská 197, 767 01 Kroměříž
tel: 575 570 546 – sociální pracovnice (ústředna)
e-mail: pppkm@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Středisko výchovné péče Kroměříž
Husovo náměstí 229
767 01 Kroměříž
pevná linka: 571 411 426
mobilní telefon: 732 572 287
email: k.centrum@volny.cz
web : www.svp-km.cz

Slavičín

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, detašované pracoviště Slavičín
Komenského 882, 763 21 Slavičín
tel:  575 570 596
e-mail: pppsl@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Uherský Brod

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, detašované pracoviště Uherský Brod
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
tel.: 572 638 148 – sociální pracovnice (ústředna)
e-mail: pppub@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Uherské Hradiště

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 551 352 – sociální pracovnice (ústředna)
e-mail: pppuh@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Středisko výchovné péče HELP
Zelené náměstí 1292
686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 564 520
e-mail: svp@svphelp.cz

Valašské Meziříčí

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí
Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí
tel: 571 621 643
e-mail: pppvm@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Středisko výchovné péče pro děti mládež
Králova 370, 757 01 Valašské Meziříčí
tel: 571 614 575
e-mail: k.centrum@volny.cz

Vsetín

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Vsetín
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 426
mobil: 731 663 193
e-mail: pppvs@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Zlín

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
tel: 575 570 491 – sociální pracovnice (ústředna)
e-mail: pppzl@ppporzl.cz
www.ppporzl.cz

Středisko výchovné péče – Domek
Česká ul. 4789
760 05 Zlín
telefon: 577 242 786, 606 818 818
email: markova@svpdomek.cz
web: www.svpdomek.cz