Kratom – dobrý sluha nebo zlý pán?

16. červen 2023
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Marek Mládenka
Kratom – dobrý sluha nebo zlý pán?

V poslední době se do ČR, ale i jiných států Evropy, dostává látka zvaná kratom, která nese příslib účinků jako např. podporu soustředění, nabuzení těla k aktivitě, utlumení příznaků únavy a bolesti. I přes zdánlivě zázračné účinky, nad zmíněnou látkou stále visí mnoho otazníků, a to nejen o její účinnosti, ale především o její zdravotní nezávadnosti.

Základní informace

Mitragyna speciosa, v Thajsku známý jako kratom a v Malajsii jako Biak-Biak, je strom pocházející z tropických oblastí jihovýchodní Asie. V těchto zemích se tradičně užívaly ke konzumaci jeho sušené listy, a to formou kouření, žvýkání nebo v drcené podobě k přípravě nápojů. Do těchto nápojů se často přimíchává šťáva citrusů, která usnadňuje extrakci alkaloidů obsažených v kratomu. Vzhledem ke své schopnosti vázat se na opioidní receptory v lidském těle je kratom opioid. Na trhu se momentálně pohybuje spousta různých „barev“ kratomu, které jsou dle některých zdrojů spojené s odrůdou stromu. Jiné zdroje však uvádí, že barva kratomu nesouvisí s odrůdou, ale s formou zpracování a tím pádem „druhy“ kratomu jsou pouze komerční marketingový konstrukt.

Účinky

Všechny účinky kratomu na lidský organismus nejsou v součastnosti zcela známé, neboť většina výzkumů zabývající se vlivem látek v něm obsažených, byla prováděna na zvířatech, u kterých může být reakce na určité látky zcela odlišná než reakce na lidský organismus. Vyzdvihovány jsou především analgetické účinky podobné užití opia a stimulační účinky obdobné vlivům koky, kdy rozdíl mezi těmito účinky činí především dávkování (do 5 g – stimulant -> nabuzení organismu, nad 5 g – analgetikum až sedativum   -> utlumení organismu, euforie). Dávky nad 15 g, mohou vést ke změnám nálad, nadměrnému pocení, nevolnosti a závratím. Efektivita kratomu je převážně spjata s psychoaktivními látkami mitragynin a 7-Hydroxymitragynin. Právě 7-Hydroxymitragynin je dle některých zdrojů až 13x účinnější než morfin, co do působení na opioidní receptory. První účinky po pozření se mohou dostavit již po 10 minutách a přetrvávat mohou až 90 minut.

Rizika (absence kontroly kvality, vznik závislosti)

Nedostatek kontroly ze strany příslušných institucí způsobuje, že v komerční sféře nelze zaručit kvalitu produktu a na trhu se tak objevuje řada produktů nesoucí název KRATOM, ale s markantními rozdíly v obsahu účinné látky a také s příměsí potenciálně toxických látek. S tímto je spjat také primární problém současnosti ve vztahu ke kratomu. Neexistují přesně popsané účinky při užití současně s jinými látkami, medikacemi nebo stimulanty a může tak dojít k nežádoucím vlivům při jejich kombinaci.

Názor na vznik závislosti při užívání kratomu není jednotný. Některé zdroje uvádějí, že potenciál vzniku závislosti u kratomu je na rozdíl od jiných opioidů velmi nízký. Zde pozor, ve srovnání s jinými opioidy! Jiné však uvádějí, že při pravidelném užívání může vzniknout velmi silná závislost. Při vysazení užívání pak dochází k abstinenčním příznakům srovnatelným s jinými opiáty jako je např. nespavost, podrážděnost, žaludeční potíže, nevolnost a další.

Je třeba zmínit, že jsou již i případy, kdy byl kratom spojován s úmrtím uživatele. Jednalo se však převážně o kombinaci s jinými drogami či látkami.

Legislativní rámec

V místech, kde má KRATOM až staletou tradici je často paradoxně zakázán. Z důvodu narůstajících případů závislosti, byl kratom v roce 1979 Thajskou vládou uveden v zákoně o narkotikách (Thai Narcotics Act) a bylo zakázáno jeho držení a distribuce. Zároveň bylo uzákoněno kácení kratomu a zákaz výsadby nových stromů. V roce 2013 byla výsadba opět povolena a kratom povolen k léčebným účelům. V Malajsii byl v roce 2003 kratom uveden v zákoně o jedovatých látkách (Poison Act). Zákaz platí také v Austrálii a některých státech USA. V Evropě je kratom zakázán v Dánsku, Švédsku a Polsku. Česká legislativa na kratom momentálně nepohlíží jako na potravinu, doplněk stravy ani jako na lék či omamnou a psychotropní látku. Jeho status je stanoven jako „sběratelský předmět“. Momentálně se připravuje novela nařízení vlády o seznamu návykových látek, která by měla stanovit určité regule pro tuto látku.

Závěr

Chceme-li být objektivní, musíme zmínit, že existuje také řada studií, které uvádějí pozitivní účinky kratomu a poukazují na jeho možné místo, které si postupem času vydobude např. v lékařství, kde bude odborníky předepisován a dávkován ve vybraných situacích. S ohledem na všechny současné neznámé však vnímáme jako velký problém převážně nedostatek regulací této látky na trhu příslušnými institucemi a ve snadné dostupnosti obvzláště pro děti a dospívající jedince, kdy si jej mohou obstarat i sami například v tzv. kratomatech, tedy automatech na kratom (Ostrava, Opava atd…). Velkou roli v této problematice hrají také sociální sítě, které fungují jako nežádoucí propagační médium, často poskytující necelé, či zavádějící informace. Proto je zapotřebí k této látce přistupovat velmi obezřetně a být si vědom i existence určitých rizik a preventivně působit na budoucí potenciální uživatele, zejména v oblasti dostatečné informovanosti.

Soubory ke stažení