Kraj podpoří projekty prevence rizikového chování ve školách

1. duben 2019
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Kraj podpoří projekty prevence rizikového chování ve školách

Sedm set tisíc korun rozdělí Zlínský kraj šestnácti školám a školským zařízením, které uspěly se zajímavými projekty zaměřenými na vytváření zdravých vztahů a příznivého sociálního klimatu v zájmu prevence rizikového chování.

„Formou příspěvků na provoz škol nebo dotacemi jsme podpořili školy a školská zařízení různých zřizovatelů, které zpracovaly zajímavé projekty zacílené na předcházení šikaně, záškoláctví, různým druhům závislostí včetně zneužívání návykových látek a dalším nežádoucím jevům, vyskytujícím se mezi mládeží. Věříme, že projekty prevence, jsou-li opravdu kvalitní, sehrávají pozitivní význam při vytváření zdravých vztahů ve školních kolektivech,“ řekl radní Petr Gazdík, zodpovědný za školství ve Zlínském kraji.

Na základě výzvy bylo na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje doručeno celkem 26 projektových žádostí, z nichž bylo k podpoře vybráno 16 nejlépe zpracovaných projektů. Průměrná výše příspěvku na jeden projekt se pohybuje okolo 43 tisíc korun.

Podpořeny budou například tyto projekty: „Naše třída – moje parta II,“ který realizuje Základní škola a mateřská škola Mysločovice, „Po stopách totalitních režimů 20. století“ (ZŠ UNESCO Uherské Hradiště), „Jsme SAFE na netu“ (Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště), „Na jedné lodi IV“ (Základní škola Mánesova Otrokovice), „Moje třída, mé zázemí“ ((Církevní základní škola v Kroměříži), „Orientační dny s Gabrou a Málinkou“ (Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří), „Úspěšný první ročník“ (Střední odborná škola Josefa Sousedíka) a další.

Zdroj: Zlínský kraj