Učitelé by měli více odhalovat týrané děti. Pomoci jim má Karta identifikace ohroženého dítěte

18. srpen 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Eva Šelepová, Český rozhlas
Učitelé by měli více odhalovat týrané děti. Pomoci jim má Karta identifikace ohroženého dítěte

Karta identifikace ohroženého dítěte. Tak se jmenuje dokument, který má pedagogické pracovníky naučit, jak rozpoznat dítě, které potřebuje pomoc. Například týrané, zanedbané nebo zneužívané. Sadu znaků, podle kterých mohou učitelé poznat ohrožené dítě, chce ministerstvo školství rozeslat do škol během srpna, aby ji od září mohly využívat.

Podle odborníků na sociální péči se po prázdninách může začít projevovat, že velká část dětí strávila pandemii v nevyhovujících podmínkách. Podle České školní inspekce se například přes 11 tisíc dětí nezapojovalo do distanční výuky. „Matka třeba byla psychicky nemocná, nechodila na kontroly, takže dítě by málem umřelo hlady,“ vzpomíná pro Radiožurnál předsedkyně Sdružení na ochranu ohrožených dětí Marie Vodičková na jeden z případů, se kterým se ve své dlouholeté praxi setkala.

Právě školy jsou – spolu se zdravotnickými zařízeními – místy, kde se na to, že s dítětem není něco v pořádku, přijde nejčastěji. Dokládají to i data ministerstva práce a sociálních věcí. Vodičková proto vítá, že učitelé dostanou jasný návod, jak ohrožené dítě poznat. Případů, kdy týrání dětí končí až smrtí, je podle ní v poslední dekádě víc než dřív.

„V roce 2013 bylo například utýráno v rodinách 13 dětí, v roce 2016 devět dětí, v loňském roce to bylo pět dětí, předloni šest. To je tak, že se děti momentálně nechávají velmi dlouho v naprosto nevyhovujících podmínkách, aby nemusely do ústavních výchov nebo někam do Klokánku a podobně. Ale pak to má takové důsledky,“ popisuje.

Počet vyhledaných případů týraných, zanedbaných nebo zneužívaných dětí se podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí od roku 2009 zdvojnásobil. Loni jich bylo přes 7500.

K tomu, aby se jich podařilo odhalit víc, by měla přispět i Karta identifikace ohroženého dítěte. Pomáhá ji vytvořit Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Zvýšení citlivosti

Podle její předsedkyně Kláry Laurenčíkové, situaci ohrožených dětí ještě zhoršila pandemie koronaviru. Školy podle ní zatím nemají jasná vodítka a nevědí, čeho si nejvíc všímat. „Chceme tak předejít tomu, že duševní problémy a ohrožení, které se manifestují skrze třeba nějaké problémové atypické chování, budou spojené třeba s nějakými tresty za to, že se to dítě nějak nevhodně složitě projevuje a že zvýšíme citlivost školských pracovníků a poradenských pracovníků vůči tomu, že problémy v chování mohou mít spoustu různých příčin a může za nimi být opravdu nějaká nepříznivá životní okolnost, jako je třeba domácí násilí, ale i třeba rozvoj nějakého závislostního chování,“ popisuje Laurenčíková.

Učitel by měl na případ ohroženého dítěte upozornit. Řešení už ale v jeho kompetenci není. „Učitel, který špatné zacházení s dětmi zaregistruje, sice není oprávněn zahajovat vyšetřování, shromažďovat důkazy nebo vyhodnocovat hodnověrnost sdělených informací a není za to zodpovědný, nicméně je povinen pomoc vyhledat, kdykoliv má důvodné podezření, že se něco takového děje,“ říká ředitel tiskového odboru ministerstva školství Ondřej Macura.

Kartu identifikace ohroženého dítěte školy dostanou během srpna. S novým úkolem se budou muset pedagogové nejdřív podrobně seznámit. „Zatím s tím úplně zkušenosti nemáme. Je to opravdu jenom o tom identifikovat, že je někde nějaký problém a předat to dál, aby se to řešilo. Ale škola rozhodně nebude fungovat jako detektiv, který by vyšetřovat takové případy,“ upozorňuje prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Na začátku školního roku budou autoři Karty identifikace ohroženého dítěte její funkčnost ověřovat ve školách v Mostě. Na základě poznatků z praxe chtějí návod později aktualizovat a doplnit.

Článek Evy Šelepové si můžete přečíst (a reportáž poslechnout) na webu Českého rozhlasu

Zdroj: Český rozhlas, www.irozhlas.cz