Příručka pro tvorbu a bezpečného zdravého klimatu školy

31. červenec 2020
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Jana Galová
Příručka pro tvorbu a bezpečného zdravého klimatu školy

Metodika vznikla během projektu „Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje“ v roce 2019. Najdete v ní informace o cílech prevence a postupy k jejich dosažení. Snahou autorů bylo, aby vytvořili přehlednou, co nejvíce návodnou, srozumitelnou a inspirativní “kuchařku” pro všechny, kdo na škole s dětmi pracují a aktivně se podílejí na tvorbě klimatu školy – pro pedagogy,ředitele, vychovatele, asistenty pedagoga.

Příručka se zabývá užitečnými tématy jako jsou principy komunikace, hodnocení a zpětná vazba, zvládání konfliktů, práce se silnými emocemi. Součástí jsou také informace o práci s komunitním kruhem a možných formách spolupráce rodiny a školy.

Příručka pro tvorbu a bezpečného zdravého klimatu školy.pdf

 

Zdroj: Plzeňský kraj, www.prevence-plzenskykraj.cz