Doporučení MŠMT k řešení vandalismu, kyberšikany a záškoláctví

17. srpen 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Martina Němcová
Doporučení MŠMT k řešení vandalismu, kyberšikany a záškoláctví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení k řešení záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

MŠMT v přílohách sjednotilo terminologii a doplnilo některé chybějící okruhy. „V oblasti záškoláctví a vandalismu jsme po konzultaci s odborníky doplnili například formy prevence, ochranné a rizikové faktory a doporučené odkazy. Oblast kyberšikany jsme kromě toho doplnili ještě o síť spolupráce a možnosti pedagoga v rámci řešení tohoto značně rizikového chování,” uvedl náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl. „Kromě toho jsme na základě požadavku veřejné ochránkyně práv doplnili tuto přílohu také o doporučení k řešení kyberšikany vyskytující se mimo dobu vyučování a dále o doporučení pro ředitele škol, jak mají kyberšikanu zohlednit ve svých školních řádech,” dodal náměstek Pícl.

Kyberšikana se stala s rozvojem moderní elektroniky a internetu mimořádně nebezpečnou formou agrese, která ohrožuje vzdělávání a bezpečí ve škole. Základním pravidlem pro předcházení kyberšikany je zanést do školního řádu pravidla používání ICT, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v areálu školy).

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) včetně všech příloh je k dispozici na stránkách MŠMT v sekci Metodické dokumenty.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz