Co je to šikana a jak jí v kolektivu rozeznat?

20. říjen 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Online psychologická poradna Mojra.cz
Co je to šikana a jak jí v kolektivu rozeznat?

Šikanu lze prakticky popsat jako obtěžování, týrání nebo omezování slabšího jedince ve skupině. Tyranem přitom může být jedince, ale také celá skupina. Objevuje se nejen ve školách, ale také v zaměstnání, rodině, partnerských vztazích nebo při volnočasových aktivitách. Formy šikany mohou být různé. V současnosti se ovšem do popředí dostává především kyberšikana, při které agresor využívá k šikaně moderních technologií v čele se sociálními sítěmi. V následujícím článku si popíšeme, jak šikana vzniká, jaké jsou její druhy a jak se proti ní efektivně bránit.

Druhy šikany a jejich projevy

Jak již bylo zmíněno, šikana se může objevit napříč všemi věkovými kategoriemi. Její podoba má jak fyzickou, tak psychickou formu. Projevovat se může buď přímo, nebo přímo. Dále ji také dělíme na formu aktivní, či pasivní. Spojením výše uvedených variant vzniká 8 dosud známých typů šikany.

 1. Šikana fyzická aktivní přímá – bití, kopání, fackování
 2. Šikana fyzická aktivní nepřímá – ničení osobních věcí, ponoukání druhých k bití
 3. Šikana fyzická pasivní přímá – bránění ve vykonávání určitých úkonů
 4. Šikana fyzická pasivní nepřímá – odmítání požadavků oběti
 5. Šikana psychická aktivní přímá – nadávky, urážky, zesměšňování
 6. Šikana psychická aktivní nepřímá – pomluvy, nadávky za zády
 7. Šikana psychická pasivní přímá – ignorování, neodpovídání, nepozdravení
 8. Šikana psychická pasivní nepřímá – nezastání se oběti při křivém obvinění
 9. Stádia šikany a jak si jich všimnout

Dle řady výzkumů vyplývá, že k formování šikany dochází v pěti stádiích, které mohou vznikat v různém časovém horizontu.

 1. Vznik ostrakismu – postavení oběti mimo kolektiv, postupný vznik psychické šikany
 2. Vznik fyzické agrese – agresor využívá násilí, šikanu v této fázi lze stavit, pokud zasáhne kolektiv
 3. Vznik jádra – vytvoření skupiny příznivců kolem agresora, zvětšování moci agresora
 4. Vznik norem – názory agresora jsou v kolektivu vnímány jako nepsaná pravidla
 5. Totální šikana oběti – ztráta jakýkoliv zábran na straně agresora

Dopady šikany a kde najít pomoc?

Šikana je závažným problémem celého kolektivu, ve kterém probíhá. U obětí se může rozvinout posttraumatická stresová porucha, která se projevuje snížením výkonnosti, znovuprožíváním negativních situací ve snech a myšlenkách, narušením sebevědomí a mezilidských vztahů. V krajním případě může dojít až k pokusu o sebevraždu. Pokud tedy vy sami zažíváte šikanu, nebo víte o někom, kdo je její obětí, nestyďte se vyhledat odbornou pomoc. Obrátit se můžete na linku důvěry, internetové poradny nebo na konkrétní osoby v podobě psychologů, učitelů nebo pedagogických poradců. Nenechte situaci zajít příliš daleko.

 

Zdroj: Online psychologická poradna Mojra.cz, www.mojra.cz