Člověk v tísni otvírá nový online kurz o zapojení učitelů do metody case managementu

23. duben 2024
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Václav Zeman, Člověk v tísni
Člověk v tísni otvírá nový online kurz o zapojení učitelů do metody case managementu

Člověk v tísni rozšířil sérii online kurzů pro učitele a asistenty pedagoga o práci s žáky se sociálním znevýhodněním o nový kurz. Jeho název zní „Příběh Jany – case management“ a přiblíží pedagogickým pracovníkům, jak se mohou ze své pozice zapojit do řešení náročného chování nebo složitých rodinných situací dětí pomocí metody case managementu. Obsah kurzu je k dispozici i v audioverzi jako podcast.

„Naším cílem bylo na konkrétním příběhu přiblížit pedagogickým pracovníkům case management jako specifickou metodu sociální práce, která začíná být stále častěji využívána v sociální oblasti jako způsob koordinované práce více odborných subjektů při řešení situací, které si žádají společný přístup a vzájemné informování více stran. Role učitelů nebo asistentů pedagoga a jejich spolupráce, na řešení situace dítě, může být velmi přínosná, jen o této možnosti mnozí leckdy ani nevědí,“ popisuje cíle kurzu jeho autorka Alexandra Petrů z Člověka v tísni, která je supervizorkou a lektorkou.

Online kurz “Příběh Jany – case management” najdete na stránce online kurzů Společně k lepší škole. Kurz je nově k dispozici i v audioverzi na podcastových platformách Spotify a Apple Podcasts a také na Youtube.

Případy jednotlivých dětí vedené metodou case managementu většinou vede takzvaný case manager/managerka, tím bývá nejčastěji pracovník/pracovnice OSPOD. Kromě samotného dítěte, jeho rodičů a zástupců školy se do metody case managementu mohou dále zapojovat terapeut, Středisko výchovné péče, adiktolog, sociální pracovník, apod.

„Za důležité považuji to, že kurz vede nejen k získání nových informací a nové percepce toho, jak se některým žákům a žákyním žije, ale poskytuje pedagogům a pedagožkám i konkrétní rady a postupy, jak mohou těmto dětem a dospívajícím pomoci. Empatický a kvalifikovaný pedagog/pedagožka, který se v životě dítěte objeví v pravý čas, mu mohou výrazně ulehčit a někdy bez nadsázky zachránit i život,“ říká o kurzu terapeutka a spoluautorka knihy o zanedbávání dětí Terezie Pemová, která se zapojila do připomínkování vznikajícího kurzu.

Příběh Jany pokračuje

Online kurz představí studujícím příběh studentky střední školy Jany, se kterou se seznámili v jednom z předchozích online kurzů Člověka v tísni. Ta je na začátku příběhu zkoušená z matematiky, nedopadne to dobře a hrozí jí propadnutí. Jana se večer nevrátí domů, zůstane na ulici, policie jí chytí při krádeži v samoobsluze a zvažují se možnosti, jak celou její situaci řešit.

„Během procházení jednotlivých kapitol kurzu se studující postupně stanou přímými účastníky rozhovorů Jany s její case managerkou. Mohou se seznámit s tím, jakým způsobem je možné vést s dítětem v tíživé situaci empatický rozhovor, jak zjistit a vyhodnotit jeho aktuální potřeby a jak bude při podobné situaci sestavován Individuální plán ochrany dítěte a jak se učitelé mohou do jeho tvorby zapojit,“ popisuje další části kurzu Alexandra Petrů.

Během rozhovorů s case managerkou a se sociálním pracovníkem se studující kurzu seznámí s mnohem více podrobnostmi z Janina rodinného života, má tak možnost pochopit, co předcházelo jejím opakujícím se nedorozuměním s její matkou, složitému zapojování se do školního kolektivu i dalším problémům ve škole. V závěru kurzu Jana opustí Středisko výchovné péče a prochází terapií, která jí pomůže osvojit si mechanismy, díky kterým se může snáze vyrovnávat s obtížnými situacemi a traumaty, která si odnesla ze své rodiny. Zlepší se také její vztah s otcem, ke kterému se přestěhuje, a snaží se o budování nových vztahů se svými vrstevníky.

Jak se zapojit do case managementu

„Tento online kurz je podle nás vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří mohou být při své práci jakýmkoliv způsobem zapojeni do řešení podobných náročných rodinných situací a dlouhodobě narušených vztahů u dětí. Odnesou si z něj jasnou představu o tom, co se kdy při práci metodou case managementu děje, jak se mohou do celého procesu zapojit, a kde už jejich zapojení naopak není vhodné,“ doplňuje Alexandra Petrů.

„Mnoho obtíží, se kterými se aktuálně potýkají děti a dospívající jsou na první pohled neviditelné. Maskují se za chování, které může být pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol výchovně náročné, obtěžující nebo nesrozumitelné. Online kurz Příběh Jany – case management umožňuje pedagogům a pedagožkám na chvíli vstoupit do světa dospívající dívky, jejíchž život rozhodně není jednoduchý a nahlédnout její chování, reakce i způsob, jak zvládá výuku i vztahy ve školním prostředí ze zcela nového úhlu,“ doplňuje Terezie Pemová.

Ukázka rozhovoru studentky Jany s její case managerkou Simonou během případové konference

Simona: Jano, chtěla bych, abys věděla, že se příští týden potkám s tvojí třídní učitelkou, výchovnou poradkyní od vás ze školy, školní psycholožkou a lidmi, se kterými jsi spolupracovala ve Středisku výchovné péče. Budou tam i tvoji rodiče a budeme mluvit o tom, jak by ti šlo v tvé situaci pomoci a jak to oni vidí. Bylo by fajn, kdybys tam byla také, ale je zcela na tobě, jestli budeš chtít nebo ne.

Jana: Cože? To vůbec! Brrr, všichni na jednom místě, z toho bych nespala. Úplně se mi z toho svírá žaludek.

Simona: Vím, může se to zdát děsivé, ale všichni lidé tam budou proto, že ti chtějí s tvojí situací pomoct.

Jana: Hm, ale stejně mě to děsí.

Simona: Chápu, myslíš, že by ten děs šel nějak zmírnit?

Jana: To nevím, teď si to vážně neumím představit.

Simona: Jasně, to je naprosto v pořádku, tohle sezení je úvodní, nemusíš se účastnit. Ale myslím, že bychom spolu mohly zapracovat na tvých obavách ze setkání. Je pro mne moc důležité, aby sis mohla říci, co chceš a potřebuješ. A třeba bychom spolu vymyslely způsob, jak se účastnit dalšího setkání tak, aby to pro tebe nebylo tak děsivé?

Jana: Hm, ale nic neslibuju… Co kdybych vám to řekla tady a vy to tlumočila? To mi přijde zkousnutelný.

Simona: Určitě, pro tohle setkání se tak domluvíme a pak uvidíme, jo? Dáš tomu šanci?

Jana: Promyslím to.

Simona: Dobře, jsem tady a můžeme to promýšlet spolu. Nejsi na to sama.

Jana (tiše): Děkuju.

Case management je metoda sociální práce, která dosahuje pozitivních výsledků díky koordinaci všech zainteresovaných osob, subjektů a institucí a díky rozprostření kompetencí na všechny zúčastněné. Klíčový pracovník (case manager), v našem příběhu Simona, hledá zdroje pomoci i z přirozeného prostředí Jany a dbá na správné nastavení poskytovaných služeb tak, aby nedocházelo k jejich zdvojování.

Kurz vznikl díky podpoře ze sbírky Lepší škola pro všechny. Vývoj portálu kurzu zajistila společnost Educasoft Solutions s.r.o.

Více informací o kurzu poskytne: Lucie Kundra, zástupkyně vedoucího, koordinátorka projektů, +420 723 065 163, lucie.kundra@clovekvtisni.cz

 

Zdroj: Člověk v tísni