Adaptační koordinátor na základní škole

15. leden 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Jana Galová
Adaptační koordinátor na základní škole

Národní pedagogický institut České republiky vydal novou publikaci, kde najdou pedagogové jednoduše a přehledně zpracované základní informace týkající se podpory nově příchozích dětí/žáků do české školy a tématu integrace cizinců.

Autoři předkládají stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího žáka na prostředí české základní školy. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává.

V elektronické podobě je příručka k dispozici na webu NPI ČR. Najdete zde funkční a aktualizované odkazy, překlady dokumentů a další materiály.

Celá publikace ke stažení: Adaptační koordinátor na základní škole.pdf

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, www.npicr.cz