Ztratil/a jsem vysvědčení

19. listopad 2019
Ostatní
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Ztratil/a jsem vysvědčení

Řešení životní situace

Máte doložit vysvědčení a zjistil/a jste, že ho nemůžete najít? Existuje ještě škola, která vám chybějící vysvědčení vydala?

Stejnopis vysvědčení

​V případě, že škola, ze které vám chybí vysvědčení, stále existuje, je potřeba tam zajít a podat řediteli písemnou žádost o vyhotovení stejnopisu ztraceného vysvědčení. Stejnopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu se vydává osobě, které byl vydaný prvopis (prvopis = vysvědčení, které jste ztratil/a), nebo jejímu zákonnému zástupci (rodiči). Stejnopis pak kromě daných náležitostí obsahuje doložku: “Tento stejnopis souhlasí s prvotiskem”. Za vystavení stejnopisu může škola požadovat zaplacení až 100 Kč.

​Zjistil/a jste, že škola, která vám vydala ztracené vysvědčení, již neexistuje? V tomto případě je potřeba vypátrat školu, která ukládá její dokumentaci. Nejjednodušší bude zeptat se v případě základní školy na obci (obecním úřadu), v případě střední školy na krajském úřadu. Informace o eventuální nástupnické škole vám poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor správy a řízení vzdělávací soustavy. Starší vysvědčení lze také dohledat v archivu. Ale pozor, tam jsou služby zpoplatněné již více. Ceník služeb najdete v odkazu na archiv.

Další informace k tématu

Pokud ve škole již není uložená příslušná dokumentace pro vydání stejnopisu vysvědčení, obraťte se na místně příslušný státní okresní archiv s žádostí o výpis z archivní dokumentace. Následně požádejte školu o vydání stejnopisu vysvědčení.

Pokud dokumentace školy, kde žádáte o vydání stejnopisu vysvědčení, byla zničena (např. záplavy), vydá škola o této skutečnosti potvrzení.

Související legislativa

Důležité kontakty