ZŠ Střílky rozdávala k vysvědčení také slovní hodnocení v podobě myšlenkové mapy

18. únor 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Martina Raiserová
ZŠ Střílky rozdávala k vysvědčení také slovní hodnocení v podobě myšlenkové mapy

ZŠ Střílky je malá škola s velkým srdcem, každou významnou událost prožíváme společně. A co může být větší událostí v životě malého školáčka než odměna za jeho pololetní snažení, tedy vysvědčení.

Jistě se shodneme na tom, že vtěsnat pětiměsíční práci do jediného čísla je zhola nemožné. A proto každý žák z prvního stupně ZŠ Střílky dostal spolu s vysvědčením také obsáhlé slovní hodnocení. Vyučující učitelé každému žáčkovi podali co možná neobjektivnější zpětnou vazbu na jeho počínání v jednotlivých hlavních předmětech – v matematice, češtině a angličtině.

Dokument obsahoval jakousi rekapitulaci učiva probraného za dané pololetí, hodnocení, do jaké míry si žák učivo osvojil a doporučení, kam nasměrovat píli v dalším pololetí. Za zmínku stojí, že text měl podobu myšlenkové mapy. Tento nástroj děti velmi dobře znají, neboť tvoření myšlenkových map je nedílnou a nutno poznamenat také velmi oblíbenou pracovní metodou, kterou děti používají při výuce téměř denně.

Podávání zpětné vazby od pedagogů je důležitou součástí procesu hodnocení a spolu se sebehodnocením tvoří ucelený proces formování zdravého pohledu na sebe sama a vlastní práci. Vede děti k přebírání zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a učí je vědomě posilovat své slabiny.

Slavnostní předávání vysvědčení i slovního hodnocení probíhalo ve vyzdobené jazykové učebně se všemi nezbytnými doplňky, s gratulacemi, potleskem, focením a šťastnými úsměvy všech zúčastněných.