ZŠ Choryně převzala Cenu inspirace Světové školy 2023

5. prosinec 2023
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Blanka Palátová, ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ Choryně převzala Cenu inspirace Světové školy 2023

Dne 3. listopadu 2023 převzala Základní škola Choryně v Senátu ČR společně s dalšími sedmi školami z různých koutů České republiky Cenu inspirace Světové školy. Toto ocenění získaly školy, jejichž projekty a komunitní akce z loňského školního roku byly vyhodnoceny jako nejzajímavější příklady dobré praxe pro ostatní. Mezi oceněnými byly zastoupeny různé typy škol od malotřídek, až po velké školy z panelových sídlišť. Ve svých projektech se školy věnovaly tématům jako nakládání s odpady, spravedlivý obchod, odpovědná spotřeba či řešily různá sociální témata. ZŠ Choryně získala toto ocenění již v roce 2022.

V letošním roce jsme se v ZŠ a MŠ Choryně  věnovali v rámci Světové školy sociálnímu tématu – „KVALITNÍ ŽIVOT A ZDRAVÍ SENIORŮ VE SVĚTĚ“. Toto mezigenerační téma nás velmi zaujalo a rozhodli jsme se zpříjemnit život babičkám a dědečkům jak v našem okolí, tak i zlepšit zdraví a kvalitní život seniorům v Africe. Dalším dílčím cílem bylo podpořit rozvoj kladných vztahů mezi dětmi a seniory.

V průběhu roku jsme rádi trávili volný čas s našimi babičkami a dědečky, společně se veselili, povídali si s nimi o jejich životních zážitcích. Také jsme je kreslili a byli rádi za každou předanou zkušenost. Velmi rádi jsme navštěvovali i babičky v Domově pro seniory Panny Marie Královny v Choryni. Někdy jsme je potěšili krátkým vystoupením my, jindy zase babičky nás. Většinou jsme si hezky popovídali, zazpívali, ochutnali, co jsme připravili my nebo babičky na občerstvení nebo si něco společně vyrobili. Naposledy jsme babičky také kreslili, trochu je vyzpovídali a vyposlechli si jejich zajímavé životní příběhy. Bylo to pro nás velkým obohacením. Vše jsme si my i naši spolužáci zapisovali a s pomocí pedagogů jsme sestavili knihu „Dědečci a babičky choryňské školičky“.

V rámci závěrečné veřejné akce pro asi 200 lidí “S knížkou na prázdniny” ambasadoři Světové školy, žáci a žákyně 5. ročníku, seznámili přítomné s letošním mezigeneračním projektem, ve stánku Světové školy prodávali vlastní knihu, vařili fairtrade kávu a uspořádali sbírku nepotřebných dioptrických brýlí. Výtěžek se sbírkou brýlí jsme věnovali International Humanity na “Vracíme zrak Africe”, abychom pomohli vrátit zrak seniorům a dalším nevidoucím lidem v rozvojových zemích Afriky.