Zprávám o válce se nevyhne nikdo, ani děti. Jak jim pomoci vyrovnat se s nimi a orientovat se v nich?

28. únor 2022
Výchova demokratického občana
Autor/ka článku: bEDUin
Zprávám o válce se nevyhne nikdo, ani děti. Jak jim pomoci vyrovnat se s nimi a orientovat se v nich?

Obsáhnout současné události není jednoduché ani pro dospělé, natož pro děti. Mohou prožívat silné emoce a budou se ptát, a to doma i ve škole. Jak zvládnout dětské otázky? A jak jim pomoci vyrovnat se s tím, co se kolem nich děje? Článek nabízí několik tipů na materiály a organizace, které nabízejí pomoc.

Mimochodem pro všechny, kdo i na sociálních sítích uvažují, zda mluvit o agresi Ruska proti Ukrajině není porušením zásad apolitické školy, je odpověď – NENÍ. Školský zákon v § 32 výslovně zakazuje na školách a ve školských zařízeních činnost politických stran a politických hnutí a jejich propagaci. Daniel Pražák, kterého překvapilo, že „vůbec někdo vede diskuze o tom, jestli s žáky rozebírat téma ruské agrese na Ukrajině“, vypsal z rámcového vzdělávacího programu (RVP) několik konkrétních výstupů (odkaz vede na Twitter).

Příspěvek na facebookovém profilu MŠMT nabízí kontakty na organizace, které mohou být užitečné školám, které mají žáky z válkou zasažené oblasti. Vedle toho nabízí také základní metodické doporučení pro školy. Online seminář Jak pracovat s multikulturními třídami v čase válečného konfliktu (a specificky s dětmi z Ukrajiny, Ruska a Běloruska) připravuje na středu 2. března organizace Indept. Seminář je zdarma. Připojit se k účasti můžete přes Zoom na odkazu: https://us02web.zoom.us/j/83865447762.

Řada dětí bude kvůli dění na Ukrajině prožívat silné negativní emoce a od dospělých budou potřebovat, aby jim pomohli se s nimi vyrovnat. Je to o to důležitější, že už před vypuknutím války na Ukrajině hlásily linky bezpečí i ambulance lékařů dramatický nárůst dětí trpících psychickými obtížemi. Rychlý přehled toho, čemu věnovat u dětí prožívajících trauma pozornost, nabídl pro pandemickou situaci ČOSIV, platí ale stále. Přehledně zpracovala reakce dětí různého věku na katastrofické situace Locika – materiál vznikl poté, co na Moravě udeřilo tornádo, ale platí obecně. Junák – český skaut uspořádal ve spolupráci s Locikou a dalšími organizacemi na facebooku živé vysílání na téma (Jak) mluvit s dětmi o válce (pro rodiče, skautské vedoucí, učitele a další pracující s dětmi). Locika zpracovala zásady pro tyto obtížné diskuse do podoby přehledného letáku a přidala také kontakt pro ty, kdo potřebují pomoci více.

Tipy a materiály k tomu, jak s tématem války na Ukrajině pracovat v hodině, nabízí například web programu Varianty Člověka v tísni, včetně odkazů na starší metodiky věnující se válečným konfliktům a migraci a také roli masmédií. Cenné nejen pro učitele jsou rychlé tipy britského pedagoga a filozofa Jasona Buckleyho – doporučuje, jak diskusi o válce řídit nebo jaký postoj k tomuto tématu v diskusi s dětmi zaujmout. Další materiály nabízí například Občankáři (Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd), kteří v době, kdy americké zpravodajské služby před vypuknutím války teprve varovaly, připravili a na svém webu zveřejnili pracovní list, který propojuje učivo literatury, dějepisu a mezinárodních vztahů. Občankáři také odstartovali sérii rozhovorů s odborníky – prvním hostem byl Vojtěch Bahenský z Institutu politologických studií FSV UK, ptá se student oktávy z Gymnázia Evolution Ondřej Maryška. Cílem je orientace v širším kontextu ruského útoku (vhodné pro středoškoláky).

Samostatným tématem jsou média. Metodiku, která pracuje se čtyřmi médii a jejich dez/informováním o ruském útoku na Ukrajinu, nabízí Tajný učitel. Zdroje informací pro ty, kdo by se rádi v hodinách se svými žáky (nebo sami pro sebe) chtěli věnovat tématu ruské propagandy, shromáždil na webu Mediální výchova pro 21. století Dominik Voráč. Zdaleka nejde jen o materiály vztahující se přímo k aktuálnímu dění, odkazuje například na výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, která sleduje dopady ruské propagandy dlouhodobě, a na YouTube dostupný dokument odvysílaný ruskou televizí, který ukazuje, jak moc se mohou lišit historické narativy na příkladu československého roku 1968. Dále odkazuje i na materiály týkající se utváření obrazu současného rusko-ukrajinského konfliktu. Zajímavý je i odkaz na krátké video z webu ČT edu o technikách ruské propagandy v současném konfliktu.

Článek byl převzat z newsletteru bEDUin 9/2022.