Zpráva o rodině 2020

3. září 2020
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Jana Galová
Zpráva o rodině 2020

Nedávno zpracovaná Zpráva o rodině 2020 byla zmíněna v prezentaci místopředsedkyně Rodinného svazu ČR Marie Oujezdské na červnové schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Ve svém vystoupení věnovaném problematice primární prevence patologických jevů v rodinách autorka využila data ze zmíněné publikace a poukázala na relevantnost programů podporujících kompetence pro vztahový život rodičovského páru a jejich pozitivní vliv na stabilitu soužití.

Data shromážděná pro Zprávu, mj. v rámci reprezentativního šetření postojů a zkušeností české populace ve věku 18–75 let, potvrzují trvalou hodnotu rodiny i manželství a obavy z některých trendů jejich současného vývoje, zejména nestability rodiny. Zmíněná data spolu s údaji z demografických statistik, stejně jako poznatky kvalitativního šetření, dokladují potřebu efektivní podpory rodin, a to se zvláštním zřetelem na doposud opomíjenou primární prevenci. Slovy M. Oujezdské „je Zpráva o rodině 2020 prvním textem, který se zabývá tak podrobně stabilitou rodinného soužití.“

Snaha center pro rodinu úzce koresponduje s výzvami psychologů pracovat na vztazích. Stejně tak, jako neexistuje univerzální a stoprocentně účinný lék proti rozličným chorobám (a přesto se lidé podrobují léčení), je důležité nenechat se odradit rozpadem vztahů v rodinách. Je ovšem potřeba začít vynakládat úsilí včas, preventivně.

Vystoupení Marie Oujezdské je dostupné na webu Rodinného svazu.

Zpráva o rodině 2020

 

Zdroj: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, www.vupsv.cz