Zohlednění změn v organizaci škol a školských zařízení v souvislosti se zahájením nového školního roku

27. srpen 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Zohlednění změn v organizaci škol a školských zařízení v souvislosti se zahájením nového školního roku

V souladu se směrnicí MŠMT č.j. MSMT-14281/2018 je třeba, aby organizace, u kterých dojde v souvislosti se zahájením školního roku k významné změně jednotek rozhodných pro rozpis přímých výdajů, která by je podstatným způsobem neoprávněně zvýhodnila či znevýhodnila, podaly žádost o zohlednění této změny.

Školy, které mají zohledněnu výuku náboženství jen na školní rok, mohou rovněž požádat o zohlednění této skutečnosti na září až prosinec 2020.

Mateřské, základní a střední školy předkládají žádosti datovou schránkou v termínu do 7. září 2020

  • právnické osoby zřizované krajem přímo krajskému úřadu,
  • právnické osoby zřizované obcí krajskému úřadu (možno i III. obci).

Školy, které žádaly o dotaci z RP „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“, č.j. MSMT-17893/2020-1, žádosti nepředkládají – potřebné údaje uvedly již v rámci RP (pokud nebudou mít další výraznou změnu).

Žádosti o zohlednění významné změny, zejm. v případě ZUŠ a VOŠ, je možné podat i v pozdějším termínu (nejpozději do půlky října). V tomto případě však nutno počítat s tím, že případný finanční dopad do závazných ukazatelů bude promítnut až v listopadové úpravě.