Znovuobjevení vynikajícího českého prozaika Karla Pecky

12. březen 2020
Český jazyk a cizí jazyky
Autor článku: Miroslava Poláková
Znovuobjevení vynikajícího českého prozaika Karla Pecky

V souladu s opatřeními spojenými s prevencí proti šíření virové nákazy se odkládá již avizovaná akce Český Solženicin aneb Znovuobjevení vynikajícího českého prozaika Karla Pecky, jejíž součástí mělo být i vyhlášení literární soutěže pro střední školy Cena Karla Pecky – Nemohu jinak.

Setkání se mělo uskutečnit na Gymnáziu v Uherském Hradišti dne 23. 3. 2020. O nově realizovaném termínu budete včas informováni.

Není příliš často možnost  hovořit v rámci české literatury o velkých osobnostech, které z různých důvodů, a to zejména politických, upadly do zapomnění.  Jednou z takových osobností je spisovatel Karel Pecka, který byl v roce 1949 odsouzen na 11 roků věznění za velezradu. Tvorba tohoto, dnes ne příliš známého, autora je literární kritikou srovnávána s dílem Bohumila Hrabala.

Pokud byste se chtěli o životě a díle Karla Pecky dozvědět mnohem více, než se dá jenom vyčíst z dostupných materiálů, přijměte pozvání na Gymnázium v Uherském Hradišti dne 23. 3. 2020 ve 14.00. O vzpomínky na Karla Pecku se můžete podělit s paní Jiřinou Šiklovou, nakladatelem Danielem Pagáčem a dalšími znalci jeho díla. Zároveň budou při této příležitosti vyhlášení i vítězové celostátní literární soutěže Ceny Karla Pecky.

Na setkání nad dílem a odkazem Karla Pecky můžete vzít s sebou podle Vašeho uvážení i své studenty mající zájem o českou literaturu 20. století.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.,
členka Předmětové komise Jazyka českého a literatury Gymnázium Uherské Hradiště