Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1. 1. 2021

1. prosinec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Cenková
Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1. 1. 2021

Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokráte zaměřenou na autobusy, která přinese vysoký komfort cestujícím. Po spuštění jednotného tarifu na železnici, v prosinci minulého roku, se jedná o druhý ucelený balíček služeb.

Některé body plánu se nepodařilo zcela naplnit. Komplikace způsobila zejména pandemie Covid 19. Přípravný tým musel rozvolnit nástup bezkontaktní čipové karty.

Hlavní změny

Platit bude stále kilometrický tarif, který už jako cestující znáte z letošního roku.

 • Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy
  (z celkových 350).
 • Cestovní doklad budete moci zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu, bankovní karty nebo hotovostí a to jak v autobusech, vlacích tak v prodejních místech.
 • Železniční i autobusová doprava bude ve Zlínském kraji jezdit častěji, zvýší se také možnosti přestupování díky lepší návazností spojů.
 • Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu přestanou platit.
 • Při přestupu mezi autobusovými linkami, nebudete muset platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení jízdenky z předchozího spoje).
 • V průběhu roku bude postupně probíhat výměna dopravních značek autobusových zastávek, které budou pro cestující přehlednější.

Jak to bude v roce 2021 s čipovými kartami v rámci ID ZK?

Pandemie COVID 19 významně zkomplikovala dodavatelsko-odběratelské vztahy, v jejímž důsledku postupně
přestalo být možné dodržení harmonogramu zavedení krajské čipové karty. Od 1. 1. 2021 tak nebude možné nakupovat časové kupony na kartu a platit bude papírový jízdní doklad.

Výjimku tvoří cestující, kteří využívají čipové karty vydávané dopravcem ARRIVA Morava (ODISKy). S nimi
budou moci cestovat u všech autobusových dopravců na území našeho kraje už od 1. 1. 2021.

U vlaků je bude možné využívat v průběhu III. čtvrtletí. Po tomto datu bude možné využívat i Zlínské karty pro
cestování vlakem/busem na území Moravskoslezského kraje.

Všechny ostatní čipové karty, vydávané pro příměstskou dopravu, přestávají od 1. 1. 2021 v rámci Zlínského
kraje platit, podrobnější informace jsou popsány kapitole Městská hromadná doprava.

Jsme si vědomi komplikací, které nastalá situace způsobí, moc nás to mrzí a všem cestujícím se za tyto komplikace omlouváme.

Dočasně tak zavádíme zvýhodnění cestujících při přestupu také mezi autobusy, kdy se nebude platit nástupní
sazba (9 Kč pro obyčejné jízdné) při předložení jízdenky z předchozího spoje, kterou je třeba uchovat po celou
dobu přepravy.

Jak se bude jezdit v rámci ID ZK od 1. 1. 2021?

Autobusy

Od začátku roku bude platit na území kraje jen kilometrový tarif. Nově k němu přibude možnost zvýhodněného přestupu (autobus-autobus) pomocí papírové jízdenky, zakoupené u řidiče, nebo pomocí čipové karty ODISKa. Ve všech autobusech bude možné platit bankovní kartou, mobilním telefonem nebo v hotovosti.

Vlaky

U vlakových spojů nedojde od 1. 1. 2021 oproti současnému stavu k žádné změně. Nadále tak bude platit stejný
tarif a časově kilometrické jízdenky jako letos a přestup mezi vlak-autobus (a naopak) nebude cenově zvýhodněný.
Ve všech vlacích je opět možné platit bankovní kartou, mobilním telefonem nebo v hotovosti.

Městská hromadná doprava

K 1. 1. 2021 dojde i ke změně zapojení MHD do systému ID ZK.

 • V souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice budou uznávány na linkách ID ZK jen papírové časové občanské kupóny MHD.
 • V obvodu MHD Uherský Brod bude platit Tarif ID ZK, tj. prozatím kilometrický tarif bez časového jízdného.
  V obvodu MHD Kroměříž bude platit u dopravce KTS jen tarif MHD a jen čipové karty vydané tímto dopravcem.
 • V obvodu MHD Vsetín bude platit u dopravce ČSAD Vsetín jen tarif MHD a jen čipové karty vydané tímto
  dopravcem.
 • V souměstí Zlín – Otrokovice budou uznávány na vyjmenovaných linkách ID ZK také jízdní doklady DSZO a
  současně budou dále platné podmínky Zlínské integrované dopravy (ZID) vč. Uznávání dokladů ZID na trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice.
 • V obvodu MHD Rožnov pod Radhoštěm bude platit Tarif ID ZK, tj. prozatím kilometrický tarif bez časového jízdného.

Cestování do sousedních krajů

Zlínský kraj objednává také některé spoje v rámci mezikrajského spojení v linkové a regionální železniční dopravě.

Pro cesty do sousedních krajů platí ID ZK u smluvních dopravců Zlínského kraje. V regionální železniční dopravě platí tarif ID ZK na trati:

 • 303 do Kojetína.
 • 330 do Moravského Písku.
 • 340 do Veselí nad Moravou.

V železniční dopravě je při mezikrajských cestách do Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje možno
u dopravce České dráhy a.s. využít také tarif ČD TR 10.  K 1. 1. 2021 také pokračuje již dnes zavedený systém uznávání dokladů IDS JMK, IDSOK a ODIS na mezikrajských linkách.

Konkrétní platnost je uvedena na každém jízdním řádu označením čísla zóny příslušné IDS u názvu stanice/zastávky a také případnou poznámkou. V železniční dopravě platí tarif IDS JMK na trati:

 • 330 do Starého Města
 • 340 / 341 do Uherského Hradiště a do Starého Města.

Tarif IDSOK platí na trati 330 do Hulína.
Tarif ODIS platí na trati 323 do Valašského Meziříčí.

Smluvní dopravci

Autobusy

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.
Oblast Uherské Hradiště a Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.
Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a. s.
Oblast Vsetín a Valašské Meziříčí – Transdev Morava s.r.o. a TQM – holding s. r. o.

Vlaky

Drážní dopravci – České dráhy, a.s. a ARRIVA vlaky s. r. o.

Kde najdete aktuální informace?

WEB: www.id-zk.cz
FACEBOOK: https://www.facebook.com/IDZKCZ
TWITTER: www.twitter.com/IDZK_cz
JIZDNI ŘÁDY: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady
DISPEČINK: 573 775 410, 739 219 254

Informační kanceláře

Informace pro obce i školy Zlínského kraje

Identifikace problémů v provozu:
Zahájení provozu nových dopravců bývá doprovázeno tzv. dětskými nemocemi. Abychom je odstranili, oceníme
vaši spolupráci při jejich včasném odhalování.

 • Kontaktujte dispečink – 573 775 410, 739 219 254, dispecink@koved.cz, www.id-zk.cz,
  PO-PÁ 04:30 – 22:30 hodin
  SO 05:30 – 15:00 hodin
  NE 12:30 – 21:00 hodin

Text pro zveřejnění v obecních rozhlasech:

Od 1. 1. 2021 bude platit na území kraje jen kilometrický tarif. Nově k němu přibude možnost zvýhodněného přestupu v linkové dopravě, tj. autobus-autobus pomocí papírové jízdenky, zakoupené u řidiče nebo pomocí čipové
karty, včetně karty ODISka. Ve všech autobusech bude možné platit i bankovní kartou.

U vlakových spojů nedojde oproti současnému stavu k žádné změně. Do konce března tak bude platit stejný tarif a
časově kilometrické jízdenky jako letos a přestup mezi vlak-autobus (a naopak) nebude cenově zvýhodněný. Ve
všech vlacích bude možné platit i bankovní kartou.

Platnost stávajících čipových karet, kromě karet u dopravce ARRIVA MORAVA, bude ukončena k 31. 12. 2020.
Nové čipové karty budou postupně zaváděny. Žákovské jízdné můžete zakoupit u vlakových dopravců formou
7denního a 30denního dlouhodobého kupónu.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.ID-ZK.CZ

Zveřejnění informací na obecních nebo školních webových stránkách:

Informace v tomto dokumentu je možné dále šířit na internetových stránkách obcí a škol.