Změna vyhlášky o předškolním a základním vzdělávání

19. červenec 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Změna vyhlášky o předškolním a základním vzdělávání

Vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.