Změna termínu setkání učitelů fyziky

5. březen 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Změna termínu setkání učitelů fyziky

Setkání učitelů fyziky vyučujících na základních a středních školách na území Zlínského kraje, se přesouvá ze dne 9. 3. 2020 na pondělí 23. 3. 2020. Program setkání a místo konání zůstává zachováno.

Aktualizovaný přehled termínů setkání pedagogických kabinetů v únoru a březnu 2020