Zlínský kraj vytváří databázi odborníků pro podporu školních poradenských pracovišť

23. listopad 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Krajská akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Zlínský kraj vytváří databázi odborníků pro podporu školních poradenských pracovišť

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP) shromažďuje podklady k databázi, která bude nejpozději v polovině prosince spuštěna na portále Zkola. Uveřejněni zde budou např. školní psychologové, speciální pedagogové, sociální pedagogové, kariéroví poradci, metodici prevence asistenti pedagoga a další.

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje řeší, jako jedno ze svých klíčových témat, také inkluzi. V roce 2019 tak vznikl dokument Školská inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK), která vymezila hlavní cíle na období let 2020-2021. Na zpracování tohoto dokumentu se podílelo několik desítek odborníků z různých oblastí, kterých se problematika společného vzdělávání dotýká. Při zpracovávání návrhové části dokumentu ŠIKK byla identifikována potřeba koncentrovat na jedno místo kontakty na specialisty z různých oborů, kteří by mohli navázat spolupráci a podpořit fungování školních poradenských pracovišť.

„Při komunikaci se zástupci vedení různých škol zjišťujeme, že v současné době je potřeba využívání odborníků zaměřených na psychologii, speciální pedagogiku atp. výrazně zvýšená. Vznikající databáze by měla přispět školám, u nichž vznikne potřeba spolupráce s takovýmto odborníkem, najít na jednom místě kontakty na konkrétní specialisty, s nimiž by mohli vzniklé problémové situace řešit, případně s nimi navázat dlouhodobou spolupráci,“ vysvětlila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

V tuto chvíli realizační tým KAP shromažďuje podklady k databázi, která bude nejpozději v polovině prosince oficiálně spuštěna zveřejněním na portále Zkola. Uveřejněni zde budou např. školní psychologové, speciální pedagogové, sociální pedagogové, kariéroví poradci, metodici prevence, asistenti pedagoga a další.

Zájemci o zveřejnění v této databázi mohou vyplnit Zadávací formulář pro zápis do databáze. Další informace je možné získat na e-mailu radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz.