Zlínský kraj spouští unikátní aplikaci pro podporu polytechnického vzdělávání

15. březen 2023
Aplikace ROSTEM 2050
Autor/ka článku: Iva Čermáková, Fakulta technologická UTB ve Zlíně
Zlínský kraj spouští unikátní aplikaci pro podporu polytechnického vzdělávání

Zlínský kraj bude jediným místem v České republice, kde budou moci rodiče a děti využít pomocníka v podobě aplikace ROSTEM 2050.

„Cílem aplikace je rozvíjet polytechnické vzdělání v kraji, a to formou atraktivní pro děti. Aplikace je určena právě jim, a její podstatou je ukazovat a nabízet dětem volnočasové aktivity, které budou rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti přírodovědných a technických disciplín,“ vysvětluje Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství.

Mezi aktivity, které aplikace nabízí patří jednodenní akce jako jsou vědecké jarmarky nebo Noc vědců, ale také kroužky, přednášky, workshopy, výstavy nebo exkurze. Nejde ale jen o pouhou databázi volnočasových aktivit. Kouzlo aplikace spočívá v tom, že aktivity, které představuje, jsou vybrány a charakterizovány Vědeckou radou ROSTEM. To je tým lidí, kteří mají co do činění s vědou a technikou a jsou z různých institucí, z univerzity, základních nebo středních škol i technologických firem. Každé aktivitě přidělí Vědecká rada určitý počet kreditů a také stanoví, jaké dovednosti při ní dítě rozvíjí. Jestli je to logické myšlení, komunikace, týmová práce, zvídavost, nebo třeba tvořivost.

„Díky Vědecké radě máme každou aktivitu dobře popsanou. Dítě, které se aktivity zúčastní, pak jednoduše načtením QR kódu získá body za účast. A kromě toho se mu vytváří i jeho virtuální avatar – jeho ,já´ z roku 2050, který získává kredity v jednotlivých dovednostech. Čím více aktivit dítě absolvuje, tím věrnější virtuální obraz získá. Dostane nějakou informaci o sobě, co mu jde, v čem vyniká. S těmito daty pak pracuje i samotná aplikace. ROSTEM 2050 dítěti dokáže doporučovat takové aktivity, které odpovídají jeho profilu a které ho mohou dál rozvíjet. Je to vlastně takový virtuální trenér, s nímž dítě může růst,“ říká Libor Basel ze Střední průmyslové školy Otrokovice, který vznik této aplikace inicioval.

Zajímavá bude aplikace i pro vedoucí kroužků a organizátory akcí v celém Zlínském kraji, kteří mohou tímto způsobem získat nové návštěvníky. Aplikace je v současné době spuštěna a je dostupná na webu www.app.rostem2050.cz. „Zatím máme asi čtyřicet spolupracujících škol a volnočasových center, které zadávají své aktivity a akce do aplikace. Už jsme si vyzkoušeli pilotní provoz a teď je potřeba oslovit další organizátory kroužků a akcí, tak aby nabídka byla co nejširší a pokryla celý Zlínský kraj. To je to, na čem teď ještě pracujeme, stejně jako na dalších funkčních prvcích, jako je možnost zvát na akce kamarády nebo vytvářet žebříčky. Počítáme i s nějakou formou odměňování nejaktivnějších dětí,“ doplňuje Viktor Mechl, který má na starosti technické řešení. Na vývoji aplikace se podílí například Fakulta technologická, Fakulta aplikované informatiky UTB, Střední průmyslová škola Otrokovice a další subjekty.

Kraj podpořil vznik aplikace v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.