Zlínský kraj si v celé České republice vedl nejlépe v distanční výuce dětí

2. červen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Jana Cenková
Zlínský kraj si v celé České republice vedl nejlépe v distanční výuce dětí

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy představilo Zprávu z mimořádného šetření k distanční výuce žáků v základním vzdělávání. Z dat šetření, provedeného v únoru 2021 mezi 4 102 školami, které jsou zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, mimo jiné vyplývá, že online výuka převažovala na 99 % běžných veřejných základních škol  a nižších stupních víceletých gymnázií.

Ze zprávy vyplývá, že ve Zlínském kraji zůstalo nejméně dětí zcela bez vzdělávání. Nejčastějším důvodem výpadku v distančním vzdělávání bývá podle ministerského výzkumu nezájem rodičů a žáků.

“Výsledky jsou potěšitelné a dokazují, že vzdělávání ve Zlínském kraji je na vysoké úrovni a je vnímáno jako důležitá priorita i v rodinách, které se školami dobře spolupracují. Je to pozitivní signál, že máme příznivé podmínky pro další rozvíjení moderních trendů výuky,” sdělila radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Zpráva z mimořádného šetření k distanční výuce nachází 5 hlavních pozitivních zjištění

  • školy si pořídily přes 74 tisíc mobilních digitálních zařízení, 1,8 tis. škol si pořídilo některý z druhů softwaru a 1,7 tis. škol si zakoupilo i ostatní učební pomůcky
  • online výuka dle vyjádření ředitelů škol převažovala na 99 % běžných veřejných ZŠ a nižších stupních víceletých gymnázií,
  • nejméně častý důvod neúčasti: absence či nedostatek digitálního zařízení v domácnosti,
  • školy žákům zapůjčily přes 40 tis. zařízení (vč. těch, které vlastnily již dříve, tedy ne pouze z těch, které si nově zakoupily),
  • 90 % škol považovalo stav své technické vybavenosti pro zajištění online distanční výuky po využití mimořádných prostředků na ICT za dostatečný.