Zlínský kraj představuje novou databázi vzdělávacích programů pro školy

31. leden 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Cenková
Zlínský kraj představuje novou databázi vzdělávacích programů pro školy

Pedagogové mateřských, základních i středních škol najdou nově na portále Zkola.cz, jehož vlastníkem je Zlínský kraj a provozovatelem Střední průmyslová škola Otrokovice, nabídku všech vzdělávacích programů, které pro školy organizují především kulturní instituce Zlínského kraje, ale také občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či jednotlivci.

„Zlínský kraj čerpal při realizaci databáze inspiraci z projektu The Cultural schoolbag, což je norský celostátní program, jehož cílem je zvýšit povědomí o umění a kultuře ve vzdělávání. Projekt má umožnit všem žákům seznámit se s kulturou a uměním, školám pomoci dosáhnout cílů z hlediska učebních osnov a zároveň rozvíjet společné porozumění a zapojení uměleckých, kulturních a vzdělávacích sektorů,“ vysvětlila radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová. „Kalendář kromě kulturních akcí zahrnuje také aktivity zaměřené na mediální gramotnost, průřezová témata ve školství, polytechnické vzdělávání či prevenci rizikového chování,“ doplnila radní.

V databázi vzdělávacích programů lze vybírat dle cílové skupiny, zaměření, místa a doby konání. Pro snadnější orientaci jsou graficky označené akce konající se po celý školní rok a akce on-line. Najdete ji na portále Zkola v části určené pedagogům.

Portál Zkola.cz má ve Zlínském kraji již bohatou historii. Vznikl jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti v roce 2004 a stále patří v České republice mezi ojedinělé projekty. Součástí je trojice webů tematicky zaměřených na kariérové poradenství (Průvodce kariérou), výběr střední školy (Burza škol) a vzdělávání dospělých (Sofia).

Ve školním roce 2021/2022 navštívilo portály Zkola.cz přes 128 000 uživatelů, kteří zobrazili více než 1 204 000 stránek. Hlavním cílem je podporovat témata týkající se školství, vzdělávání, výuky a osobnostního rozvoje obyvatel Zlínského kraje. Poskytovat aktuální a ucelené informace ze všech těchto oblastí. Dát prostor všem, kdo jsou v  kraji jakkoliv zapojeni do procesu vzdělávání a výchovy.