Zlínský kraj má jedinečnou síť středisek environmentalního vzdělávání

27. květen 2019
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Zlínský kraj má jedinečnou síť středisek environmentalního vzdělávání

Pracovníci neziskových organizací, středisek volného času, zástupci veřejné správy a lidé, kteří se dlouhodobě věnují environmentální výchově ve Zlínském kraji, se sešli u kulatého stolu, aby zhodnotili, jak se za posledních deset let, tedy od posledního setkání tohoto formátu, změnily podmínky pro environmentální výchovu a vzdělávání v regionu.

Účastníky přivítala radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, která zodpovídá za resort životního prostředí a zemědělství. „Z pohledu poslance mám možnost posuzovat činnost EVVO i jinde v rámci celé republiky a mohu říci, že ve Zlínském kraji fungujeme výborně – zásluhou mých předchůdců a všech lidí, kteří se v této oblasti pohybují. Máme dokonce náskok před ostatními kraji a jsem za to velmi vděčna, protože vše, co zábavnou a pro děti přitažlivou formou teď vložíme do výchovy, vytváří jejich vztah k životnímu prostředí, což má samozřejmě nedozírný význam pro budoucnost,“ řekla radní Margita Balaštíková. Zároveň popřála lidem, kteří v EVVO pracují, aby je neodradily administrativní, ani jiné překážky, s nimiž se musí potýkat, a zůstalo jim nadšení a láska k přírodě, kterou dětem předávají.

Podle Ivy Koutné, která vede organizaci LÍSKA, sdružující osobnosti a aktivity zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje, se za deset let v regionu podařilo vytvořit a udržet jedinečnou síť středisek EVVO, která v jiných krajích nemá obdobu. „Za velký úspěch považujeme například to, že se ve Zlínském kraji za posledních 5-7 let vybudovala téměř stovka školních zahrad, kde se děti přirozeně, v kontaktu s přírodou, učí poznávat rostliny i stromy, což je mnohem účinnější, než se to učit z učebnic nebo z počítače. Navíc tak děti mají možnost pohybu na čerstvém vzduchu, a to i o přestávkách, a vidí výsledky vlastního pěstitelského úsilí,“ sdělila Iva Koutná. Jak dále uvedla, pozitivem je to, že Zlínský kraj dlouhodobě podporuje vzdělávání a metodickou podporu koordinátorů EVVO, kteří působí přímo na školách a garantují promyšlený a důsledný přístup při vytváření vztahu mládeže k životnímu prostředí. To, s čím se však oblast EVVO potýká, je podle Ivy Koutné nestabilita ve financování této oblasti a fakt, že musí každý rok znovu žádat o grantovou podporu. Řešením by podle ní bylo víceleté financování ověřených vzdělávacích aktivit a pobytu dětí v přírodě, i dlouhodobějších projektů.

Zdroj: Zlínský kraj