Zlínský kraj hostil odborníky na krajské akční plánování

7. září 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Zlínský kraj hostil odborníky na krajské akční plánování

Ve dnech 5.-6. září se v Kroměříži uskutečnilo dvoudenní mezikrajské setkání realizátorů projektů KAP. Přes padesát účastníků z celkem čtrnácti krajů České republiky se setkalo na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, aby se společně věnovali tématům souvisejícím s realizací projektů. 

Zástupci týmů představili aktivity, které k jednotlivým klíčovým tématům připravují ve svých regionech, mluvili o tom, co se daří, nastínili problémy, se kterými se potýkají. Sdílení zkušeností bylo významnou součástí akce. Akce se zúčastnili hosté z Národního ústavu pro vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Příští setkání se bude konat v roce 2019 v Plzeňském kraji.