Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

4. listopad 2020
Výuka online
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021.

Součástí zprávy jsou také doporučení k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče a zřizovatele doplněná o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty apod.) a také doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěry a doporučení

  • I přes řadu problematických jevů projevila většina škol a jejich učitelů značnou flexibilitu a na zcela neočekávanou a odlišnou situaci v rámci možností vhodně reagovala.
  • Pro efektivní zajištění distančního vzdělávání žáků stále existuje řada podstatných výzev.
  • I když si podstatná část pedagogů v mezičase zvýšila své digitální dovednosti, resp. dovednosti využívat digitální technologie ve vzdělávání, je potřeba vnímat, že úroveň těchto dovedností je pouze jednou z nezbytných podmínek pro realizaci distanční výuky v on-line prostředí.
  • Předpokladem efektivity distanční výuky i určité spokojenosti pedagoga s on-line výukou musí být její organizační zvládnutí. Druhým předpokladem efektivity distanční výuky i podmínkou pro spokojenost s ní je získávání zpětné vazby od žáků a také od vedení školy. Třetím předpokladem je, aby žáci dosahovali takových výsledků, u nichž pedagog očekává, že by jich měli dosáhnout.
  • Pokud by byla distanční on-line výuka po delší období školního roku 2020/2021 vedena s podobně vysokou vynaloženou energií na straně pedagogů a na základě často nevhodných pedagogických postupů (např. právě zmiňovaná snaha probrat učivo v plné míře stanovených povinností), nelze očekávat, že bude dostatečně efektivní a udržitelná.

Další informace včetně konkrétních doporučení pro školy, rodiče, zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy najdete v celém znění tematické zprávy.

Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí 2019/2020