Ze Zlínského kraje až do Neveklova na Mistrovství ČR ve zpracování textů

12. duben 2024
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Pavla Mičková
Ze Zlínského kraje až do Neveklova na Mistrovství ČR ve zpracování textů

„Čímkoli jsi, buď v tom nejlepší!“ řekl Abraham Lincoln, 16. americký prezident. Tato slova potvrdili žáci ze Zlínského kraje, kteří se zúčastnili 31. ročníku MČR žáků ve zpracování textů, které se letos konalo ve dnech 25. – 26. března 2024 na OA v Neveklově.

Město Neveklov je sice malé a čítá asi 2 000 obyvatel, ale je mu už přes 460 let. A nachází se zde moderní budova, kde sídlí Obchodní akademie, která letos pořádala ve spolupráci s Interinfem ČR soutěž ve zpracování textů, a to v těchto disciplínách – opis textu, korektura textu, wordprocessing, audiotranscription (zachycení mluveného slova na PC vlastní rychlostí) a záznam mluveného slova (zachycení diktátu se zvyšující se rychlosti). Nominovaní soutěžící museli projít krajským kolem, které proběhlo na konci ledna, a být nominováni na základě výkonu do kola celostátního.

Soutěž je jedním z nejstarších klání v tomto oboru. Letos šlo sice o 31. ročník za dobu existence samostatné České republiky, celkově se ale začátky této dříve československé soutěže datují do období po druhé světové válce.

I v letošním roce měl Zlínský kraj silné zastoupení. Hned deset žákyň a žáků ze tří škol. Z Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín postoupili tito žáci: Leona Chmelová, Jan Hanuš, Kristýna Ponížilová a Aneta Jurygáčková. Z Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí byli nominováni Jan Houdek a Ladislav Trčka. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm reprezentovali sourozenci Eliška a Šimon Vrzalovi, Johana Valová a Vojtěch Prstek. Těmto žákům se podařilo vybojovat účast ve všech disciplínách, které následně atakovali svými vynikajícími výkony.

Celkem se soutěže zúčastnilo 56 soutěžících ze středních i základních škol z celé republiky.

V opisu textu, tradičně nejpočetněji obsazené disciplíně, si třetí místo vybojoval Jan Houdek z OA a VOŠ Valašské Meziříčí výkonem 444 čistých úhozů za minutu. Leona Chmelová z OA Zlín se umístila na krásném 9. místě s výkonem 391 čistých úhozů.

V korektuře textu s přehledem zvítězila Johana Valová, která zpracovala 221 korektur. Třetí příčka patří velmi mladé naději Elišce Vrzalové, teprve kvartánce, která zdolala 183 korektur. Obě žákyně jsou z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. V této disciplíně se dařilo i dalším našim žákům, kteří zaplnili ve výsledkové listině první polovinu a předvedli výkony, které by obstály i na mistrovství světa.

Pro úspěšný zápis do výsledkové listiny v záznamu mluveného slova je potřeba zachytit minimálně tři minuty soutěžního diktátu, který je diktován zvyšující se rychlostí. Čtvrtou příčku vybojoval Jan Houdek z Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí výkonem 4 minuty a 25 trestných bodů.

Do finále nejmladší soutěže audiotranscription se probojovalo z krajských kol 17 soutěžících. Náš kraj byl zastoupen čtyřmi soutěžícími. Nejlépe si vedl Šimon Vrzala z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm.

Poslední z pětice soutěží byl wordprocessing. Jedná se o jednu z nejnáročnějších disciplín. Soutěžící musí upravit zadání dle pokynů s využitím Wordu a Excelu. Na druhém místě zářila teprve patnáctiletá Eliška Vrzalová, která zvládla 88,57 % zadání.

V listině kombinace neboli všestrannosti bylo 26 soutěžících, kteří zvládli minimálně ve dvou disciplínách úspěšný start. Čtyři první soutěžící dokonce zvládli všech pět soutěží. Třetí místo vybojoval Šimon Vrzala a čtvrté místo patří již zmíněné Elišce Vrzalové, oba žáci z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. I ostatní naši žáci soutěžili alespoň ve dvou disciplínách.

Co říct závěrem? Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci Zlínského kraje a zároveň děkujeme kraji za finanční podporu. Žákům přejeme do dalších soutěží plno elánu a nadšení. Ralph Waldo Emerson řekl: „Nic velkého nebylo nikdy dosaženo bez nadšení.“