Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Sixball - nová míčová hra pro zdravé i handikapované děti

​Snahou příznivců Sixballu je přivést mládež i dospělé k aktivnímu sportování na školách i mimo ně a  pomoci propagovat zd​ravý životní styl prostřednictvím nového unikátního sportu – volnočasové hry. Výhodou je zapojení hendikepovaných dětí, kteří jsou během hry rovnocennými partnery zdravým spoluhráčům.

Hra má pevné a přesné pravidla. Najednou hrají 4 hráči jen 5 minut ve vysoké dynamice hry, která vyvolává plnou soustředěnost a koncentraci, ale zároveň radost a úsměv na tváři. Výhodou tohoto sportu je velký výdej energie za krátký čas (5 minut), přičemž hráč nevnímá pohybovou zátěž. Velmi vhodná je i integrace hendikepovaných hráčů, kteří se mohou při hraní stát rovnocennými partnery.

Činnost hráče je uvědomělá, spěje k ovládání pravidel hry na základě vlastních schopností a proti úsilí soupeře. Hraní poskytuje příležitost na všestranný rozvoj a nenásilnou formou učí děti disciplíně a respektu. Samotná hra tedy nejen baví, ale zároveň prospívá zdraví a zvyšuje sebevědomí.

Z hlediska stavu zdraví a fyzické kondice současné populace (mládeže i dospělých) doporučujeme tento sport jako jedinečnou příležitost pomoci:

  • vrátit pohyb do škol,
  • předcházet obezitě, resp. i léčit obezitu
  • integrovat fyzicky hendikepované,
  • řešit problém hyperaktivity, agresivity a poruch pozornosti u žáků ve školách ale také u dospělých
  • budovat a upevňovat týmové povědomí a spolupráci.

Podle vědců hra ​nejlépe reflektuje potřebu dětí hýbat se, se záměrem zabránit nárůstu značného počtu obézních dětí v posledních letech.

Shrnutí přínosů:

Zdraví: Sixball je bezúrazový sport, vítězí nad obezitou, agresivitou a poruchami pozornosti.  Je vynikajícím spouštěčem endorfinů.

Pohyb, kondice: 15 minut Sixballu je jako jedna hodina rychlé chůze. Je to bezkontaktní sport bez omezení. Rozvíjí pohybové schopnosti: silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační. Vytváří komplexní systém psychomotorických pohybů. Vhodný i jako doplňkový sport pro všechny jiné sporty.

Zábava, přátelství: Sixball vytváří prostor pro mezigenerační setkání jako společná zábava pro všechny generace. Je zdrojem dobré nálady, pozitivní energie a relaxace mysli. Je to hravý sport, který vytváří prostor na budování společných zážitků.

Teambuilding, sociální integrace: Sixball pomáhá rozvíjet osobní odpovědnost, toleranci a akceptaci v týmových zážitcích. Buduje pocit spolupatřičnosti a pomáhá budovat pocit rovnocennosti. Je to sport mimořádně příznivý i pro integraci hendikepovaných.

Hra.jpg

Výstavba hřiště

Rychlou výstavbu tohoto sportovního zařízení, nenáročného na prostor, umí výrobce v krátkém čase zabezpečit v jakékoliv budově, např. nevyužité chodby, učebny ve školských zařízeních, na chodbách apod.

V nabídce je několik variant interiérového i exteriérového (kontejnerová varianta) hřiště podle nároků, vybavení a finančních možností.

Inteligentní hřiště – čtyřhra, dvojhra

Místnost ve tvaru pravidelného kolmého čtyřbokého hranolu pozůstává ze šesti odrazových ploch, je tvořená čtyřmi obvodovými zdmi (průhledné, neprůhledné), stropem místnosti a podlahou. Polotvrdé žíněnky potažené koženou plachtou jsou označené dvěma uhlopříčkami spojujícími protilehlé rohy a středovou čárou rozdělující  místnost na dvě stejné části. Každá obvodová zeď má ve středu na spodní časti zdi  umístěnou bránu, která je vybavená dotykovými senzory. Senzory jsou spojené se světelnou tabulí ukazatele skóre a časomíry. Hřiště má čtyři kamery, okna pro rozhodčí (v případě neprůhledných obvodových zdí) a dveře. Do stropu místnosti jsou vsazeny svítidla a klimatizace. Povrch podlahy tvoří tlumící materiál s odrazovým povrchem, na kterém jsou vyznačené čáry, dělící prostor pro každého z hráčů.

Svítidla, prvky na větrání, vchodové dveře, povrch podlahy, dotykové senzory, brány, okno pro rozhodčí a další vybavovací prvky, např. na vytopování, jsou zabudované a  uložené tak, že všechny odrazové plochy tvoří homogenní povrch bez výčnělků (rovná plocha). Tak vzniká 6 odrazových rovných ploch.


Sixball vznikl na Slovensku. Autorem je Mgr. Juraj Skrip, diplomovaný trenér zápasníků, československý reprezentant v zápasení a současný ředitel základní školy. Sixball vyvíjel a postupně zdokonaloval 13 let.
 

Hraje se uvnitř uzavřeného prostoru (box) s rozměry 5x5m, čímž vzniká 6 odrazových ploch. Z hlediska bezpečnosti je to bezkontaktní sport, kde je každý hráč ve svém vymezeném poli. Poznámka: (název reprezentuje šest (six) odrazových ploch, které se využívají k odrážení míče (ball) ).

 

Kontakt:
Ing. Marián Dolinský
E-mail: info@sixball.cz
Tel.: +420 734 137 317 


Autor:
Vložil/a: Jana Vodáková