Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zdravé a bezpečné klima škol ve Zlínském kraji

Záměrem krajského projektu je rozšíření vzdělání a posílení profesních i osobních kompetencí realizátorů preventivních aktivit v  oblasti škol, dále evaluace negativních jevů, které zdravé a bezpečné klima ve třídách narušují – vše s přímým dopadem na posílení zdravého a bezpečného klimatu škol, tedy s přímým efektem pro žáky škol na území Zlínského kraje.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

·         Projekt realizuje KPPP a ZDVPP Zlín ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje s cílem zajistit odborná vzdělávání, společná pracovní setkávání, zavádění nových diagnostik žáků a klimatu do škol, evaluaci a analýzu aktuálního stavu výskytu rizikových jevů, které negativně ovlivňují zdravé a bezpečné klima ve školách našeho kraje, připravit a realizovat odbornou konferenci na celokrajské úrovni.

·         Projekt je zaměřen na školní metodiky prevence, pedagogy ve školách, ředitele škol, jejich zástupce a metodiky primární prevence z KPPP, aby projekt měl co nejširší dopad v rámci škol na území kraje.

·         Jednotlivé aktivity projektu jsou provázány vzájemně (např. regionální odborné konference, školení školních metodiků prevence, sběr, zpracování a analýza dat, které budou následně prezentovány na odborné konferenci, webových stránkách a dále v podobě odborné monografie). Plánované aktivity projektu představují nadstavbu a nadstandard ke standardně poskytovaným činnostem KPPP a ZDVPP Zlín. Posílí tak oblast primární prevence jak na úrovni metodiků KPPP, tak na úrovni realizátorů primární prevence přímo ve školách.

·         Přesahovým bonusem je realizace odborného výzkumu ve spolupráci odborníků Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a UP Olomouc, jehož výstupem bude odborné sdělení prezentující stav výskytu rizikových jevů a projevů impulzivity, které negativně zasahují do klimatu tříd a škol, přičemž je plánováno také vydání odborné monografie mapující problematiku ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

V přílohách naleznete prezentace z regionálních odborných konferencí:

Aktuality MŠMT ČR_KÚZK.pptx

PhDr. Martin Dolejš,Ph.D.pdf

Prezentace SV PPP_2017.pdf

Prezentace OMP_2017.pptx

Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Šárka Kostková