Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Základní pravidla duševní hygieny

Každý z nás se pravděpodobně občas ocitne v situaci, která je pro něj náročná a se kterou se obtížně vyrovnává. Abychom ji zvládli co nejlépe, je dobré poznat sám sebe a osvojit si některá pravidla duševní hygieny a ty pak praktikovat v každodenním životě.

 

Zátěž a stres jsou přirozenou součástí lidského života. Každý z nás ovšem reaguje na zátěžovou situaci rozdílným způsobem. Problematiku stresu, duševní hygieny tvoří rozsáhlý okruh různých teorií, hypotéz, přístupů, které mají navíc interdisciplinární charakter. Hlubší syntéze brání odlišná teoretická východiska jednotlivých přístupů, nicméně inspirací pro ty, kdo na sobě v tomto ohledu chtějí pracovat, je celá řada.

Speciální vědeckou disciplínou, která se problematikou zdraví zabývá, je psychologie zdraví. Ta se zaměřuje na psychicky relativně zdravé lidi, předcházení zdravotním těžkostem, podporu, udržování a utužování zdraví. Psychohygienu můžeme chápat jako systém vědecky propracovaných pravidel, rad, sloužící k udržení duševní rovnováhy. Je logické, že se nejprve snažíme dodržet nejzákladnější pravidla a postupy pro zachování duševního zdraví. Tyto zásady mají často léčebný vliv nebo alespoň mohou významně přispět k tomu, aby se nemoc, její projevy včetně neblahého vlivu na okolí nezhoršovaly.

Základní pravidla duševní hygieny pro každodenní život

Zaměřte se na prostředí, ve kterém se pohybujete. Zda je upraveno a vybaveno hygienicky, zda je příjemné, podporuje ve vás pozitivní prožitky. Zda fyzikální podněty, které přicházejí z vnějšího prostředí, jsou pro vás přijatelné a nepůsobí zátěžově nad hranici únosnosti (světlo, hluk, teplota, větrání, dostatek osobního prostoru).

Jaká je vaše životospráva, jak kvalitně se stravujete, odpočíváte, spíte? Pro duševní zdraví je nezbytné usilovat o aktivní harmonický život ve všech zmíněných oblastech. K udržení a upevnění dobré tělesné a duševní kondice přispívá pohyb, vhodné druhy sportů nebo tělesná práce. Co takhle vyzkoušet řízený informační půst, omezit na určenou dobu počítač a elektronická zařízení a pozorovat, co se bude dít s vaší psychikou? Taková dobrovolná digitální detoxikace může být velmi prospěšná v každém věku.

Organizace práce, time management. Je užitečné naučit se hospodařit s časem i vlastní energií. Mít své věci v pořádku, řídit svůj časový režim, pravidelně střídat rytmus práce a odpočinku. Znát své priority a životní hodnoty.

Relaxace, jóga, práce s dechem, techniky autogenního tréninku, svalová relaxace.  Uvolňovací cvičení nám umožní být intenzivně ve stavu „tady a teď“, užívat si mimořádnosti a libých prožitků v běžném školním nebo pracovním režimu. Dovolená je stav mysli, dopřávejte si ji nejlépe každý den.

Budujte kvalitní vztahy ve svém životě. Jeden z nejdůležitějších faktorů, který lidem pomáhá v zátěžových situacích, je kvalitní síť sociální opory.

Další komplexnější přístup k získání užitečných psychohygienických návyku představuje psychoterapie. Pokud si nevíte rady, obraťte se na profesionála, který vám pomůže zkvalitnit váš život. Rozhodně je prospěšné umět využívat některou z forem péče o své duševní zdraví.

Autor: Magdaléna Lášková
Vložil/a: Radka Evjáková