Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
XIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Dne 10. října 2019 se ve Zlíně uskutečnila XIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování. Konference byla určena pro školní metodiky prevence základních a středních škol.


S prevencí rizikového chování se setkáváme v různých formách a podobách po celý život. Prevence zasahuje do mnoha oblastí lidského bytí. Prostupuje mnoha právními normami a orientace v nich je často náročná a nejasná. Nejintenzivnější je prevence ve školách a školských zařízeních.

Krajská konference se proto zaměřila na téma „Právní instrumenty v oblasti primární prevence rizikového chování". Hlavními lektory byli doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Šejvl, PhDr. René Szotkowski, zástupci KŘ policie ZK a Mgr. Bohuslav Sedláček. Lektoři a další přizvaní odborníci se zabývali právními předpisy, praktickými zkušenostmi a aplikací práva do praxe. Paní Olga Sovová se věnovala tématům se zaměřením na správně-právní a občanskoprávní postavení dítěte v právním řádu. Pan Jaroslav Šejvl se zaměřil na právní instrumenty v oblasti návykových látek. Zástupci KŘ policie ZK přiblížili pedagogům téma týkající se odpovědnosti dětí a dítě jako poškozený trestným činem. Pan René Szotkowski se ve své přednášce věnoval tématu „Rizika virtuální komunikace". Na závěr konference pan Bohuslav Sedláček seznámil přítomné s možnostmi využití dokumentárního filmu v prevenci rizikového chování metodikou a ukázkami z projektu Jeden svět na škole s názvem „Začínáme učit filmem".

Cílem krajské konference bylo upozornit, že v důsledku změny životního stylu, nárůstu stresu či vlivu médií dochází k posunu norem, což se výrazně projevuje v (ne)účinnosti preventivních opatření. Se změnami ve společnosti musí jít ruku v ruce i změny v přístupu k prevenci. Dřívější a osvědčené preventivní metody se často stávají nejen nefunkčními, ale i kontraproduktivními. Konference nastínila právní normy a přístupy v primární prevenci, které se osvědčily a které se nejvíce přibližují současným změnám ve společnosti.  

Prezentace z konference k nalezení zde:

 Olga Sovová I.pptx 

 Olga Sovová II.pptx

 Policie ČR_nebezpecne_jevy_internet_2019.pdf


Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Šárka Kostková