Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování. Krajská konference se uskutečnila ve společenském sále Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Přípravou a organizací byla pověřena Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední škola Kroměříž ve spolupráci se Zlínským krajem.

Více jak sto účastníků, metodiků prevence na základních a středních školách ze Zlínského kraje, mělo příležitost získat zajímavé informace a podněty od lektorů a odborníků z praxe, kteří své příspěvky věnovali aktuálnímu tématu:"Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání". 

Konferenci zahájil člen Rady ZK pro oblast školství Petr Gazdík. Následoval přehled aktualit a připravovaných akcí od krajské školské koordinátorky prevence Mgr. Bc. Šárky Kostkové a okresních metodiků prevence Mgr. Ireny Majtnerové a Mgr. Bc. Oldřicha Kratochvíla. Mgr. Ondřej Bárta ve svém vstupu posluchačům přiblížil nástroje leadershipu jako cesty změny chování lidí a kultury školy. V první přednášce se v tématu „ Rizika komunikace mezi týmem školy a rodiči" PhDr. David Čáp, Ph.D., dotkl nejčastějších komunikačních chyb a nedorozumění. PhDr. Helena Vrbková se v přednášce s názvem „Uplatnění šesti nevyhnutelných a dostačujících podmínek dle C. R. Rogerse v práci s třídním kolektivem" zabývala čtením psychodynamiky a egoobrannými mechanismy v rámci práce se skupinou.

Na tato témata navázali přednášející i v odpolední části. Posluchači si mohli vybrat z pěti workshopů:

  • Co potřebuji od svého týmu a co mi hází klacky pod nohy (PhDr. Čáp Ph.D.)
  • Využití projektivní práce v rámci diagnostiky a aktivizace třídy na ZŠ a SŠ pomocí pomůcek „Zvířecí svět a obrazy" (PhDr. Vrbková)
  • Rituály a třídní identita jako nástroje ke stmelení kolektivu (Mgr. Hlavsová)
  • Zážitková pedagogika v práci učitele (Mgr. Kostrůnková, Mgr. Javoříková, DIS Fryšták)
  • Přechod odkudkoli kamkoli – nové příležitosti (Petr Štěpáník, MADIO, z.s.)

Teprve ve škole, která má správně nastaveny vztahy, spolupráci i komunikaci uvnitř i navenek, je možné úspěšně a efektivně aplikovat preventivní programy. Co všechno může přispět k tomu, aby škola správně fungovala, pomohli přítomným nastínit přizvaní lektoři a odborníci.

Prezentace lektorů naleznete v příloze:

Aktuality KÚZK.ppt.pptx

KPPP a ZDVPP Zlín.pdf

PhDr. David Čáp Ph.D.pdf

PhDr. Helena Vrbková.pdf

Mgr. Markéta Hlavsová.pdf

DIS Fryšták.pdf

Přechod odkudkoli kamkoli - nové příležitosti

Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Šárka Kostková