Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Význam dobrovolnictví

Co je to dobrovolnictví a proč se o něm vlastně máme bavit? Dobrovolnictví vychází z dobrovolnosti, to znamená, že se člověk rozhodne pro výkon určité činnosti na základě vlastního rozhodnutí a vůle a to bez nároku na odměnu či nějaký prospěch, který by mu měl z takové činnosti plynout

Je to vědomé a svobodné konání jedince pro druhého (ať již pro člověka nebo nějakou instituci), která má formu pomoci, nebo je přínosem, jakýmsi blahem, který dobrovolník přináší pro dobro druhého. Lze říci, že dobrovolník si po svém pečlivém uvážení vybere sám oblast, ve které chce dobrovolnictví vykonávat. V naší zemi jsou to převážně studenti z řad středních a vysokých škol, kteří si dobrovolnictvím chtějí prohloubit své znalosti ze studia, získat praxi a zároveň získat představu o tom, jak bude vypadat jejich budoucí povolání. Jsou to ale také lidé, kteří jsou nezaměstnání, a dlouhodobá absence na trhu práce jim přináší vnitřní pocit nespokojenosti a neužitečnosti jich samotných, a tak čas, který mají navíc, věnují něčemu, co považují za smysluplné a přínosné. Dobrovolnictví se u nás děje především v charitativní či neziskové oblasti – v domově seniorů, v denních centrech pro zdravotně postižené, v dětských domovech, ale také v místních komunitách, které mají za cíl, přinést v dané lokalitě nějaký veřejný užitek – například v kulturních, církevních a sportovních institucích, při ochraně životního prostředí apod.   

Takže teď již víte, co to dobrovolnictví znamená, možná vás i trochu zaujalo.


A třeba teď i přemýšlíte, zda se sami můžete stát dobrovolníky? Co je k tomu vlastně potřeba? 

Věřte, že základem je především motivace a dostatek času, který můžete sami postrádat. Je důležité přemýšlet nad tím, proč vlastně dobrovolnictví chcete vykonávat. Je to ostatně jedna z otázek, na které se vás budou ptát. Někdo utíká k dobrovolnictví právě proto, že v sobě nemá vyřešen problém z minulosti, který v něm může vyvolávat pocit méněcennosti, a tak hledá cestu, jak z něj ven. Nutkavý pocit důležitosti, nenahraditelnosti či závislosti druhých na pomoci dobrovolníka rozhodně nejsou dobré důvody. Stejně tak touha po obětování se, vlastní osamělost nebo nepřiměřená zvědavost (jdete do toho například proto, abyste viděli, jak tam ten nemocný člověk bydlí). Vítána je naopak touha po nových zkušenostech, příležitost vyzkoušet nové věci, zlepšení vlastní kvality života, kdy vidíte, že Vaše činy mají pro druhé svou cenu. Špatné nejsou ani společenské důvody, kdy v dobrovolnictví poznáváte nové lidi, získáváte nové přátelství a rozšiřujete si vlastní sociální síť. A samozřejmě zapomenout nesmíme ani na náboženské přesvědčení, které s dobrovolnictvím souvisí velmi úzce.

 

Pokud již máte své důvody, proč být dobrovolníkem, ujasněny, není pak nic snazšího, než se podle svého zaměření, zájmů či osob, se kterými byste si přáli pracovat, obrátit na příslušnou instituci či neziskovou organizaci. Jistý přehled o aktuální poptávce po dobrovolnících také můžete získat na stránkách jako www.dobrovolnici.cz, nebo na Ministerstvu vnitra ČR v rámci akreditovaných projektů:  www.mvcr.cz .

 

Význam dobrovolnictví

Možná vás předchozí odstavce o významu dobrovolnictví příliš nepřesvědčily. Zkusíme si tedy vše shrnout a rozebrat trochu podrobněji. Význam neboli důležitost něčeho spočívá u každého z nás v něčem jiném. 


Dobrovolnictví proto pro někoho přináší vynikající způsob vyplnění a trávení volného času. Svým způsobem je to také práce, i když neplaceného charakteru, která má svá specifika, vyžaduje určité dovednosti a postupy, aby byla naplněna. Dobrovolník si jí upevňuje, rozšiřuje či získává nové pracovní návyky. Dobrovolnictví může být chápáno jako práce, ale také jako vybočení z rutinního způsobu života a kolotoče povinností. 


Dobrovolnictví přináší pocit sounáležitosti s druhými lidmi, je to i cesta ke komunikaci s ostatními. Pokud byste se mladé studentky zeptali na to, proč tráví tolik času v nemocnici s dětmi, odpoví vám, že děti má velmi ráda a zažívá silné pocity radosti, když jim v nemocnici nechá na chvíli zapomenout na jejich nemoc či bolest a alespoň na okamžik jim vykouzlí úsměv na tváři.


S tím souvisí také další význam dobrovolnictví, utvářený především v zařízeních a institucích, které pracují s lidmi nemocnými či postiženými. Dobrovolníci v nich nacházejí nový smysl života a zdraví. Tyto dva pojmy nyní staví do pozice významnějších hodnot, které je potřeba mít ve vážnosti a nepohlížet na ně jako na samozřejmost.


Při dobrovolnictví se lidé setkávají s pocity štěstí, radosti, dojetí, krásy, užitečnosti a smysluplnosti. Je to cesta, při které objevují sami sebe, poznávají své reakce, hranice, testují svou nápaditost, tvořivost, a odpovědnost. O tyto pocity se mohou dělit s druhými lidmi.


A konečně, ne však jako poslední důvod, uvedeme vlastní uspokojení potřeb, do kterých se dá shrnout vše výše zmiňované: Vlastní růst a vědomí své kompetentnosti, vyřešení náročných úkolů s pocitem svého ocenění, spokojenost v kolektivním fungování při naplňování cílů, to jsou hlavní důležité aspekty, které jsou pro mnohé jedince hnacím motorem a pokud se s nimi nemohou shledat ve vlastním zaměstnání, nalézají je formou dobrovolnické činnosti.


A jaký význam má dobrovolnictví pro lidi, instituce, organizace a zařízení samotné, jimž je dobrovolnictví určeno?

Odpověď je vcelku nasnadě a není nad ní třeba dlouze přemýšlet. Především pokud je náplní takových organizací práce s lidmi, jde o zlepšení celkové atmosféry v konkrétním zařízení, o utváření přátelského a pozitivně laděného prostředí. Ve zdravotnických zařízeních se také ukazuje, že tam, kde je smích a radost, pacienti lépe, rychleji a úspěšněji reagují na svou léčbu. Dobrovolník jakožto osoba, která je ještě nezformována svým působením a zkušenostmi v dané instituci a zároveň přináší pomoc „zvenčí“, může přinést personálu uvnitř instituce nový pohled na určitý problém a rozšířit dosavadní používané způsoby nápravy či řešení.  Dobrovolník má také díky svému časovému komfortu možnost lépe a více do hloubky poznat přání a potřeby jednotlivých lidí, kterým je dobrovolnická služba určena. Z toho lze opětovně vycházet při práci s těmito lidmi u zaměstnaneckého personálu. A konečně je také možné uvažovat o dobrovolníkovi jako o pracovní síle, která nevyžaduje finanční odměnu či benefity, a přitom v ní je potenciál ke zlepšení kvality poskytovaných služeb v organizaci.

 

Na závěr si ještě dovolíme zmínit jeden malý citát, který snad udělá výstižnou pomyslnou tečku za tímto článkem:

 

"Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla."

Matka Tereza
Autor: Pavlína Štachová
Vložil/a: Radka Evjáková