Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
VI. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro MŠ

Dne 27. září 2018 se ve Velké zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje uskutečnila VI. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování s názvem „Bezpečné klima v mateřské škole“.

Programy, které jsou zaměřené na různé typy rizikového chování, jsou sice potřeba, ale je také zapotřebí zaměřit pozornost na úplný začátek problémů, ještě před tím, než se vůbec objeví. Nejde tedy jen o prevenci, ale hlavně o podporu duševní rovnováhy a celkově psychosociálních dovedností dětí. Stejně tak jako se děti učí mluvit, chodit, číst, psát, počítat, je zapotřebí nastavit společný základ pro podporování zdravého sebevědomí a sebepojetí dětí, vzájemného respektu a regulace emocí, s čímž souvisí také efektivní komunikace a empatické pochopení jeden druhého. Zde učitel sehrává klíčovou roli pro rozvoj psychosociálních dovedností dětí, a to převážně skrze vedení vlastním příkladem.    

Prvních šest let v životě dětí je klíčových, proto s prevencí musíme začít už u těch nejmenších. To je důvodem aktivity Zlínského kraje - Odboru školství, mládeže a sportu, připravit pedagogy na práci s preventivními aktivitami, představit nové formy, metody tak, aby působení na děti bylo intenzivní, navazující a smysluplné. Začátek prevence je v mateřských školách.

VI. krajská konference se zaměřila na vytváření bezpečného klimatu v mateřských školách. Proto byli na konferenci přizváni zástupci organizací jako jsou KPPP a ZDVPP Zlín, Policie ČR, NNO, psychologové apod. Hlavními tématy konference byla přednáška: PhDr. Marka Hermana „Pravidla nejsou povidla“; dále potom zástupců Policie ČR „Pátrání po ztracených dětech“; představení Linky pro rodinu a školu; seznámení s problémy spojenými s hazardním hraním od zástupců společnosti Podané ruce a také se krátce představili zástupci KPPP a ZDVPP Zlín.

Konferenci zahájil člen Rady ZK pro oblast školství Petr Gazdík, který uvedl: „Primární prevence musí začít v mateřských školách. Učitelé tady dětem často nahrazují nefungující vztahy a citově kompenzují to, co v rodinách chybí. Také jsou zpravidla těmi, kdo jako první zachytí různé problémy".


2018 KPPP a ZDVPP Zlín.pptx

2018 KŘ policie ČR.pptx

2018 Podané ruce.pptx

2018 Linka 116 000.pptx


Autor:
Vložil/a: Šárka Kostková