Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
V oblasti prevence rizikových typů chování podpoří kraj také školy

​Kromě neziskových organizací podpoří v příštím roce Zlínský kraj v oblasti prevence rizikových typů chování také školy a školská zařízení. Na podporu tvorby a realizace jejich kvalitních preventivních aktivit a programů má pro ně připraveno celkem 706 tisíc korun. 

„Školy a školská zařízení sehrávají důležitou roli nejen v oblasti vzdělávání, ale i v předcházení vzniku rizikového chování a jednání žáků. Právě školy svými cílenými a dlouhodobě realizovanými aktivitami, například preventivními programy, doplňují a případně i nahrazují preventivní působení z primárních rodin. Proto si také ony zaslouží naši finanční podporu," uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík. 

Podpořeny tak budou programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování i aktivity podporující nebo rozšiřující tyto programy, dále také projekty soustředěné na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti i projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu ve školách. 

Rámec dotačního programu již projednala krajská rada a doporučila jej schválit krajskému zastupitelstvu. Zveřejnění programu na úřední desce včetně formuláře žádosti se předpokládá v prosinci, příjem a registrace žádostí o podporu pak bude probíhat v lednu příštího roku.   

Zlínský kraj plánuje v příštím roce vyhlásit 20 dotačních programů v předpokládaném objemu 115 milionů korun.


Autor: Jan Vandík
Vložil/a: Radka Dohnalová