Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Užívání legálních i nelegálních drog ve Zlínském kraji je stabilní

Krajská rada projednala Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2016. Z materiálu vyplývá, že stav užívání legálních i nelegálních drog, i obecně drogové problematiky ve Zlínském kraji lze z dlouhodobějšího pohledu označit jako relativně stabilní. Mimo alkoholu, o němž se zpráva zmiňuje nadále pouze okrajově, jsou problémem Zlínského kraje nadále především drogy zde pěstované, vyráběné a následně nabízené a užívané, tedy konopí (marihuana) a pervitin (metamfetamin). 

Za obecně nejdostupnější nelegální drogu ve Zlínském kraji lze označit marihuanu, vedle ní je dlouhodoběji relativně vysoká dostupnost pervitinu. V souvislosti s oběma drogami byl ze strany Policie ČR zaznamenán záchyt jak samotných návykových látek, prekurzorů pro jejich výrobu, tak různých a různě velkých varen, eventuálně pěstíren. U marihuany dochází nadále kromě běžného pěstování v „klasických" podmínkách k její produkci i v podmínkách umělých, v tzv. „indoor pěstírnách", jejichž výsledkem je možnost celoroční produkce rostlin při současně vyšším obsahu účinné látky tetrahydrocannabinolu. K výrobě pervitinu v kraji slouží nadále jak farmaceutické přípravky určené pro domácí trh, tak přípravky zpravidla nelegálně dovezené, primárně určené zejména pro polský trh. V převážné míře se na výrobě nelegálních drog v kraji, obdobně jako v minulosti, podílejí osoby české státní příslušnosti, významnější aktivity osob cizí státní příslušnosti, případně etnických skupin zde žijících nebyly policií v kraji zjištěny.

Mezi uživateli drog – klienty nízkoprahových zařízení, jako jsou kontaktní centra a terénní programy, převažují ve Zlínském kraji téměř ze 3/4 muži a ve vztahu k preferenci a způsobu užití návykové látky se jedná o injekční uživatele veskrze výhradně pervitinu. Pervitin je dle informací z těchto zařízení uživateli dále aplikován perorálně, např. prostřednictvím želatinových tobolek, je zaznamenána aplikace kouřením, šňupáním. Všechny tyto způsoby aplikace drog jsou z minulosti známé a víceméně obvyklé i jinde v ČR.

U uživatelů nelegálních návykových látek se dá nadále zobecnit, že klientela, která je v kontaktu s uvedenými nízkoprahovými zařízeními, postupně nadále stárne (aktuální průměrný věk přesáhl v r. 2016 hranici 30 let). Výjimkou jsou uživatelé marihuany a příležitostní, experimentující konzumenti drog, kteří uvedená zařízení (služby, programy) nevyužívají, kde lze jejich věk, zejména dle informace orgánů SPOD, očekávat výrazně nižší.

Informace o výskytu nových syntetických drog v kraji, vyráběných výhradně mimo území ČR, jsou dostupné pouze z populace uživatelů, kteří jsou klienty uvedených nízkoprahových zařízení. Jsou uváděny ojedinělé případy zkušenosti s těmito látkami, po získání zpravidla v e-shopech, spíše však ve formě jednorázových experimentů, a to včetně eventuální negativní zkušenosti po jejich užití.

Problematika patologického hráčství (hazardního hraní nebo také gamblingu) dosud nebyla krajem monitorována, informace jsou jen zprostředkovaně z jiných dostupných zdrojů


Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2016.pdfZdroj: Zlínský kraj 

Autor: Helena Mráčková
Vložil/a: Jana Vodáková