Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Subjekty prevence rizikového chování

Subjekty prevence​

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.​

Kontakty na uvedené pracovníky

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Odbor vzdělávání, vedoucí oddělení prevence
Mgr. Martina Budinská, tel: 234 811 331, e-mail:
budinskam@msmt.cz
 

Krajský školský koordinátor prevence
Mgr. Bc. Šárka Kostková, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, 

Třída T. Bati 21, 760 01 Zlín, (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

tel: 577 043 746, e-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz

Okresní metodici prevence, pracovníci Krajské pedagogicko – psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Mgr. Bronislava Šišková, tel. 739 684 145, e-mail: bronislava.siskova@poradnazl.cz
Metodička prevence (pro okresy ZL, UH, KM)
Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

Mgr. Gabriela Šťastová, tel. 737 465 130, e-mail: gabriela.stastova@poradnazl.cz
Metodička prevence (pro okresy ZL, UH, KM)
Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

Ing. Jan Plšek, tel. 730 185 260, e-mail: jan.plsek@poradnazl.cz

Metodik prevence (pro oblast VS, VM, KM)
Pracoviště: ul. Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

 

Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Jana Vodáková