Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Školy ve Zlínském kraji znají žáky, kterým hrozí předčasný odchod ze vzdělávání
Mezinárodní projekt Zlínského kraje s názvem Safe Arrival se zabývá problematikou předčasných odchodů ze škol. Důsledkem této situace je nejen nízká nebo žádná kvalifikace, a s tím související nezaměstnanost, ale i vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti. 

Zlínský kraj realizuje mezinárodní projekt Leonardo da Vinci – Transfer inovací od 1. 10. 2013. Projekt trvá 2 roky. Partnery Zlínského kraje jsou odborné školy ve Španělsku a v Irsku, dále nadace podporující ohrožené skupiny mla​​dých lidí v Maďarsku a regionální školský úřad ve Velké Británii.

Projekt je nazván Safe Arrival (Bezpečný příjezd), protože realizátoři chtějí mladé lidi (žákyně a žáky) středních škol bezpečně dopravit do zaměstnání nebo do dalšího/vyššího stupně vzdělávání. Míra nezaměstnanosti mladých lidí se základním vzděláním nebo bez vzdělání je v České republice okolo 23 %. Průměr EU je 13,5 %. Podle šetření odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK opouští střední školy ve Zlínském kraji předčasně 8 % žákyň a žáků.

Dopady předčasného opuštění školy jsou dobře známé: nízká nebo žádná kvalifikace a s tím související nezaměstnanost, vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti a další.Navíc, Centrum pro analýzu sociální exkluze (Centre for the Analysis of Social Exclusion) ve Velké Británii zveřejnilo v roce 2010 výsledky výzkumu, který dokazuje souvislost chudoby a nedostatku pracovních zkušeností. Riziko chudoby je u mladých lidí, kteří nikdy nepracovali, dvakrát vyšší než u těch s pracovní zkušeností.

O projektu Safe Arrival se můžete podrobněji dočíst na portálu Zkola v článku Zlínský kraj chce řešit předčasné odchody žáků ze středních škol.

Výsledky šetření výskytu rizikových faktorů jsou popsány v článku Školy ve Zlínském kraji znají žáky, kterým hrozí předčasný odchod ze vzdělávání​.


Kam pro více informací?

Martina Němcová, projektová koordinátorka, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK (tel. 577 043 740, e-mail: martina.nemcova@kr-zlinsky.cz

Gabriela Vojtěšková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 575 570 596, e-mail: Gabriela.Vojteskova@poradnazl.cz)

Eva Zemčíková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 572 638 148, e-mail: Eva.Zemcikova@poradnazl.cz)    


 
 
Autor: Martina Němcová
Vložil/a: Jana Vodáková