Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování

„Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování" autorů PhDr. Martina Dolejše, Ph.D. a MUDr. PhDr. Miroslava Orla, Ph.D.(Univerzita Palackého).


Na světě je publikace „Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování" (Univerzita Palackého; Dolejš, Orel) jako významný výstup společných projektů „Zdravé klima ve školách Zlínského kraje, ev. č. PRCH-KP-0011/2017 (realizátor KPPP a ZDVPP Zlín s pověřením Zlínského kraje), a projektem „Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje", ev. č. PRCH-KP-0009/2017 (realizátor Moravskoslezského kraj). Tento výstup (výzkumný záměr) byl podpořen dotací MŠMT v rámci aktivity Evaluace.

Dospívání je klíčovým obdobím ve vývoji člověka, během něhož dochází k řadě komplexních změn na všech úrovních. Impulzivita se jako jeden z hlavních rysů osobnosti projevuje v rizikovém chování, které je spojeno s negativními dopady pro samotného jedince, jeho okolí, ale i pro společnost. Prezentovaný výzkum zahrnuje celkem 2418 žáků a žákyň ve věku 11 až 16 let z náhodně vybraných škol na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, kteří jsou porovnáváni se dvěma celonárodními výzkumnými projekty. Sledované fenomény byly zjišťovány diagnostickými nástroji Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) a Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Z prezentovaných výstupů vyplývá řada doporučení pro školní metodiky prevence, speciální pedagogy a další odborníky pracující s adolescenty.

Podařilo se tedy sebrat data od necelých 2500 respondentů (žáci druhého stupně a odpovídající žáci víceletých gymnázií), tyto porovnat se dvěma celonárodními výzkumnými projekty a poskytnout odborné doporučení pro další práci s nimi. Mimo jiné můžete v publikaci posoudit i jinakost našich krajů a přitom i kolegiální i lidskou blízkost.


Viz příloha:

Dolejš-Orel.pdf

 https://play.google.com/store/books/details?id=VY5LDwAAQBAJ

 https://www.vydavatelstviupol.cz/978-80-244-5252-4

 


Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Šárka Kostková