Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Psychická odolnost, co to je a jak ji posilovat

Psychická odolnost je to, co bychom si přáli mít pro sebe nebo naše děti, abychom byli schopni žít vyrovnanější a radostnější život. Být nezdolný znamená umět se vyrovnávat se zátěžovými situacemi, změnami, nejistotou. 

Zvládat jednání s nepříjemnými lidmi, nehroutit se z každé maličkosti a zůstávat v nadhledu. Tato užitečná osobnostní charakteristika je do jisté míry vrozená, ale je možné ji trénovat a posilovat.

Psychická odolnost úzce souvisí se zdravím v širokém slova smyslu. Pojem zdraví vymezuje organizace WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organizace). Zdraví je definováno jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdraví). Problém může být v tom, že podle této definice WHO se dá klasifikovat 70–95 % lidí jako nezdravých. To je jistě na zvážení.

Způsoby zvládání stresu

V přístupu ke stresovým situacím rozlišujeme dvě základní reakce – obrannou a zvládací.

Obranné mechanismy představují spíše neadaptivní způsoby vyrovnávání se se stresem, slouží k pasivnímu vyhýbání se zátěžovým situacím. 

Jak můžeme rozvíjet psychickou odolnost našich dětí? Vedením k samostatnosti, zdravému sebevědomí, motivovat naše potomky je k tomu, aby měli cíl, dokázali být vytrvalí, brát chyby a prohry jako přirozenou součást života. Naučit je zacházet s copingovými strategiemi, ukázat jim i další konkrétní techniky, které mohou s ohledem na věk trénovat, jako jsou relaxace, meditace, imaginace. Důležitý je i správný životní styl, tzn. pestrá strava, pohyb, dostatečný spánek, aktivní trávení volného času, koníčky. Rovněž je třeba mít v pořádku mezilidské vztahy, pečovat o harmonické rodinné zázemí.

Důležité je, aby rodiče pracovali sami na sobě, čím šťastnější a vyrovnanější jsou rodiče, tím jsou schopni být lepším vzorem svým dětem. A to je rozhodně práce na celý život..


Inspirace k tomu, jak rozvíjet psychickou odolnost u dětí najdete také v článku:

http://www.skupinyprorodice.cz/jak-zvysovat-psychickou-odolnost/

a ve videu společnosti Šance Dětem:
https://www.youtube.com/watch?v=wrAYvG5QJJ0.


Autor: Magdaléna Lášková
Vložil/a: Radka Evjáková