Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jak bojovat proti závislostem
​​Na zlínské zdravotnické škole se ve čtvrtek 22. října konala IX. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování. Odborníci ze základních a středních škol se zabývali závislostmi a hledáním nových preventivních metod ve školství.​

Konferenci zaměřenou na téma „Jak bojovat proti závislostem“ zahájil radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil. Hlavními lektory byli Miroslav Orel, ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín a psycholožka Lenka Svobodová. Lektoři a další přizvaní odborníci se zabývali tématem závislosti z pohledu psychiatrie a psychologie, či praktickými zkušenosti s tou problematikou. Na konferenci vystoupili také školní metodici prevence, kteří zde prezentovali své příklady dobré praxe za své školy. Nechyběla ani Policie ČR, zastoupená Jitkou Lysáčkovou a Pavlem Benediktem Stránským.

151022 Konference prevence 036.jpg
Závislost je slovo, které má většina lidí spojené s drogami, alkoholem či cigaretami. Ale doba přináší i mnoho jiných druhů závislostí – závislí můžeme být nejen na látkách, ale i na osobách, věcech, činnostech nebo prožitcích. Čím dál více se však objevuje netolismus – závislost na drogách virtuálních (mobilní telefon, PC, internet, TV, videa, hry, automaty, apod.). Cílem krajské konference je upozornit, že v důsledku změny životního stylu, nárůstu stresu či vlivu médií dochází k posunu norem, což se výrazně projevuje na (ne)účinnosti preventivních opatření. 

151022 Konference prevence 048.jpg

"Opakem závislosti není střízlivost, je jím blízkost s jinými lidmi" (Johann Hari)

Lze závislostem předcházet? A jak? Se změnami ve společnosti musí jít ruku v ruce i změny v přístupu k prevenci. Dřívější a osvědčené preventivní metody se často stávají nejen nefunkčními, ale i kontraproduktivními. Konference nastíní, které přístupy to jsou a jak zakomponovat změny ve společnosti do přístupu k problematice závislostí a prevenci přizpůsobit co nejvíce době.


Několik myšlenek, které zazněly od přednášejících:

  • Mozek je programovaný tak, aby vyhledával příjemné prožitky a slast. "Dopaminový systém" přispívá k "vyrábění příjemných pocitů" a je u každého jedince vysoce individuální. Řídí se principem "chci znovu a chci ještě víc". Látky, které způsobují závislost, zvednou dopamin rychle a snadno do takové výše, kterou nejsme schopni v běžném životě dosáhnout běžnými prostředky. A ve shodě s uvedeným principem bude pak vyžadována daná látka znovu a znovu. Zvyšování dopaminu probíhá nejen prostřednictvím psychoaktivních látek, ale zcela přirozeně celou řadou způsobů a cest - svou činností, kterou máme rádi, pohybem, prací, prostřednictvím různých forem interakcí a potěšení s druhými, jídlem (obzvláště s vyšším obsahem cukru), sexem, získáváním vlivu, majetku, moci apod. Dobré je neupřednostňovat jeden způsob v životě ani ve výchově či preventivní činnosti. Špatné jsou vždycky jakékoliv extrémy. O obrovském vlivu a dopadu vzorů ve výchově svědčí systém zrcadlových neuronů, které doslova "odzrcadlují" vše, s čím se setkáváme. Důležité je zamyslet se nad tím, jak a čím my sami působíme na druhé. Stejně tak nad tím, koho necháváme působit na naše zrcadlové neurony. Souvislostí spojených se závislostmi, mozkem i člověkem jako takovým je vždy mnohem více.  (Miroslav Orel).
  • Závislost je nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na důsledky. Závislost je součástí našeho života. Závislost si lze vypěstovat v podstatě na čemkoliv, co nám přináší uspokojení. (Lenka Svobodová)
  • Zlínský kraj je bezpečné místo k žití, dlouhodobě dochází k poklesu kriminality, nejvíce trestných činů páchaných na dětech je v oblasti ohrožování mravní výchovy dítěte 129 -  případů v roce 2014. (Pavel Benedikt Stránský)
Další informace najdete v přiložených prezentacích. 

151022 Konference prevence 050.jpg
151022 Konference prevence 047.jpg


Prezentace ke stažení:
Autor: Jana Vodáková
Vložil/a: Jana Vodáková