Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Hudba a její vliv na děti

Hudba je od nepaměti součástí lidského života a její původ se doposud nepodařilo objasnit. Přesto víme, že v našem světě zaujímá významné místo. Spoluvytváří kulturu národů, doprovází společenské události a především umí velmi intenzivně působit na vývoj člověka, aniž bychom si tuto skutečnost zvlášť uvědomovali.

Běžně se stává, že slyšíme hudbu, která v nás bezprostředně vyvolá vzpomínku, ať příjemnou, či nepříjemnou, a my jsme schopni vybavit si například útržky hovorů, jež jsme tenkrát vedli, dokážeme barvitě popsat prostředí, v němž jsme byli, a pocity, které jsme měli. Přitom nezáleží na časovém odstupu. Vnímali bychom dramatické filmové záběry stejně, kdyby je nedoprovázela sugestivní hudba? Do jaké míry nás při výběru zboží ovlivňuje hudba, kterou slýcháme v nákupních střediscích? Lidská mysl bude stále tajemstvím a je dobré uvědomit si, co na ni působí, čemu jsme my a především naše děti vystaveni.

každý člověk má svůj osobitý rytmus chůze, barvu hlasu, hudba je naší nedílnou součástí 

Existuje řada experimentů, které zkoumají vliv hudby v  různých etapách lidského života. Od útlého dětství se spontánně hudebně projevujeme, každý člověk má svůj osobitý rytmus chůze, barvu hlasu, hudba je naší nedílnou součástí a především děti přirozeně vyžadují potřebu jejího projevu. Ve své pedagogické praxi se setkávám s dětmi širokého věkového rozpětí (5-17 let), což vyžaduje vysokou míru flexibility ze strany vyučujícího, ale zároveň umožňuje sledovat jeden z nejdynamičtějších procesů.

V předškolním a mladším školním věku vnímám jako zásadní nabídnout dětem možnost vyjádřit se, ať formou hudebně-pohybové hry, zpěvem a rytmizací písní, hrou na hudební nástroje, či spojením poslechu skladby s výtvarným projevem a tím komplexně rozvíjet dětskou fantazii. Je až překvapující, jakých pokroků lze zařazením těchto činností dosáhnout nejenom v oblasti intelektu, ale také v sociálním chování. Hlavním cílem totiž není profesionální výkon, ale zážitek, kterého se může zúčastnit každý, a nedochází k selekci na talentované či netalentované.

Děti vedené k umění jsou schopny lépe spolupracovat, projevovat radost či vyrovnávat se s náročnými situacemi

Děti v naší společnosti jsou často vystaveny neúměrné soutěživosti a vedeny k přílišnému individualismu, což zákonitě přináší úskalí frustrací a strachu z neúspěchu. Zkušenost opakovaně potvrzuje, že děti zdravou měrou vedené k umění či navštěvující základní školu s možností aktivní hudební činnosti jsou schopny vzájemně lépe spolupracovat, projevovat radost, vyrovnávat se s náročnými situacemi, porozumět zadání, logicky vyhodnotit situaci, přirozeněji kombinovat znalosti z různých předmětů, vytvářet systémové pomůcky v učení (konkrétním příkladem mohou být rytmizace zlomků, melodizace definic, pozitivní vliv na správnou výslovnost či výuku cizích jazyků má zpěv). Tyto zkušenosti následně zúročí nejen ve starším školním věku, ale nesou je prakticky celým životem.

S hudebním rozvojem dětí lze začít kdykoliv. Nenahraditelným startovacím místem je rodinné prostředí, kde se zpěvem jednoduchých písní, tancem při hrách či říkadly u běžných prací vzájemně utváří pouto mezi rodiči a dětmi. V současné době také existuje celá řada kvalitních výukových programů s širokou nabídkou činností zaměřených na komplexní rozvoj dětské osobnosti.


Autor: Markéta Prouzová
Vložil/a: Radka Evjáková