Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Evidence rizikového chování za školní rok 2017 - 2018

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá od roku 2016 na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém elektronickém Systému výkaznictví.


V roce 2016 zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví. Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s návratností 92,9 %. Pro školní rok 2017 - 2018 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

    • špatné vztahy mezi žáky (20,0 %)
    • užívání tabáku (18,3 %)
    • šikana (10,3 %)
    • přestupky proti ŠŘ (9,9 %)
    • záškoláctví (9,4 %)

Evidence výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.).


Znázorněno graficky:

Monitoring 2017_2018.docx


Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Šárka Kostková