Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Časopisy o sociálně patologických jevech a jejich prevenci
Vybraná periodika, která se v různém rozsahu dotýkají oblastí sociálně patologických jevů a jejich prevence z pohledu sociologie, psychologie, práva,... Jednotlivé adresy odkazují na webovou prezentaci časopisu.

 

Sociální práce – časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ISSN 1213-6204 http://www.socialniprace.cz 
 
Sociologický časopis – časopis Sociologického ústavu AV ČR. ISSN 0038-0288 http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu
 
Prevence úrazů, otrav a násilí – Vydává Jihočeský Inzert Expres, s.r.o. ISSN 1801-0261 http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/
 
Československá psychologie – časopis pro psychologickou teorii a praxi. Vydává Psychologický ústav AV ČR. ISSN 0009-062X  http://cspsych.psu.cas.cz/aktualni.php
 
Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Vydává Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. ISSN 0555-5574 http://www.vudpap.sk/psychologia-patopsychologia-dietata/
Psychoterapie - časopis o psychoterapii. Vydává Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISSN 1802-3983 http://psychoterapie.fss.muni.cz 
 
Česká a slovenská psychiatrie – časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. ISSN 1212-0383 http://www.cspsychiatr.cz/
 
Esprit – časopis (nejen) pro duševní zdraví. Vydává Česká asociace pro psychické zdraví. ISSN 1214-2123 http://www.capz.cz/projekty/casopis-esprit 
 
Adiktologie – časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Vydává sdružení SCAN. ISSN 1213-3841 http://casopis.adiktologie.cz/cs
 
Závislost a my – odborný časopis pro sociálně patologické jevy. Vydává Jiří Vacek. ISSN 1213-8584 http://drogovazavislost.blogspot.cz/2009/05/casopis-zavislosti-my-vyvoj-drogove.html
 
Bulletin Národní protidrogové centrály - Vydává Policie ČR, Národní protidrogová centrála, Služby kriminální policie a vyšetřování. ISSN 1211 – 8834http://www.policie.cz/clanek/bulletin.aspx
 
České vězeňství – Vydává Vězeňská služba ČR. ISSN 1213-9297 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/ke-stazeni-112/ceske-vezenstvi-1223/
 
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. Vydává Bílý kruh bezpečí, sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti. http://www.bilykruhbezpeci.cz/o-nas/zpravodaj-bkb/
 
Právo a rodina – časopis o rodinném právu. Vydává LINDE nakladatelství, s.r.o. ISSN 1212-866X http://www.azrodina.cz/1773-pravo-a-rodina
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková