Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Asertivita jako součást zdravé komunikace

Když se dnes řekne asertivita, spoustě lidí málem naskočí „husí kůže“. Vybaví si třebaneodbytného podomního obchodníka, chladně profesionálního mladíka na telefonníchreklamacích nebo neméně chladně profesionální "technický" úsměv prodavačky v butiku. Tak tomu ale není. 

Asertivita je ze způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje upřímně, tevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje jak pozitivní, tak i negativní podoby. Vede k pochopení sebe, druhých, respektování druhých, hájení svých práv. Pomáhá při řešení konfliktů. Umožňuje prosazení svého názoru. Podporuje sebedůvěru.


Každý z nás se pohybuje někde na stupnici agresivity a pasivity. Uprostřed je asertivita, základní charakteristikou je vztah rovnosti mezi oběma partnery v komunikaci. Jinými slovy – výhra pro mě, výhra pro tebe. Asertivní člověk se pak dokáže věcně čelit neoprávněné kritice, manipulaci i agresivním výpadům namířeným vůči nám. Asertivní člověk také dovede požádat o laskavost, aniž by se při tom cítil trapně, přijmout pochvalu bez rozpaků, otevřeně projevit své pocity, názory nebo postoje.

I tady platí, že pro každého jednotlivce je jiná cesta tou správnou, a jde spíše o to sladit zásady asertivního jednání s vlastní jedinečností. Vštípit si pár frází a postupů, pak je vyzkoušet a začít používat podle naší potřeby. Rozhodně je důležité zůstat opravdový. A lidský. Výsledkem je pak zdravý (přímý, nemanipulativní) a čitelný přístup k druhým lidem. Na tom ovšem nelze pracovat bez zdravé úrovně vlastní sebeúcty.

 

Asertivita vede k redukci zbytečných interpersonálních konfliktů a k jejich konstruktivnímu řešení, učí jedince nereagovat na agresi z druhé strany oplátkou útoku nebo únikovou reakcí. Předkládá nabídku tréninku k osvojení technik přiměřeného neagresivního hájení vlastních práv. Východiskem filozofie asertivity jsou tzv. asertivní práva. Za nejzákladnější možno považovat „právo sám posuzovat vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný“. Od toho se odvíjí další pravidla, která stojí v protikladu k některým zažitým „pověrám“.

 

1. Vlastní odpovědnost a posouzení chování, myšlenek a pocitů

2. Neposkytování výmluv a vysvětlení za vlastní chování
3. Vlastní posouzení odpovědnosti za řešení potíží druhých
4. Změna názoru
5. Dělání chyb
6. Říkání "nevím"
7. Nezávislost na dobré vůli a mínění druhých
8. Dělání nelogických rozhodnutí
9. Říkání "nerozumím"
10. Říkání "je mi to jedno"

 

Asertivita předpokládá osobní zralost, která s sebou nese odpovědnost za vlastní postoje, názory a jednání. Proto je důležité pečovat o osobnost pedagoga ve smyslu analýzy jeho měkkých dovedností, zejména těch v oblasti komunikace, sebepojetí a sebeúcty, ale i dodržovat základní psychohygienické návyky.

 

Co se týče konkrétních technik, nejznámější je tzv. „pokažená gramofonová deska“. Při ní trváme na svém klidným a rozhodným opakováním vlastního jasně a srozumitelně formulovaného stanoviska. Metoda je účinná, i když může na prvý pohled působit překvapivě, snad i trochu komicky. Pokud ostatní neberou naše sdělení vážně nebo je docela přeslechnou, je vhodná k použití. Nejdříve citlivým způsobem, postupně můžeme přidávat na intenzitě.

 

Asertivní sdělení musí být jasné, zřetelné, jednoznačné, vyslovené s důrazem, který dává váhu obsahu informace. Asertivita není laciným a instantním prostředkem a zázračnou cestou, která by vedla vždy k cíli, jaký si představujeme. Vyplatí se ale se v ní cvičit a naučit se jí funkčně v jednání s lidmi využívat. Vítězstvím bývá to, že jsme své stanovisko jasně a otevřeně vyjádřili, neustoupili od něj, nenechali jsme se strhnout protějškem k agresivitě či k ústupu od vlastního postoje. Pokud byste se chtěli dozvědět více, určitě najdete na internetu nebo v knihovně řadu publikací, které vám mohou být inspirací.

 

Autor: Pavlína Štachová
Vložil/a: Radka Evjáková