Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Seznam doporučené literatury v oblasti EVVO

​Občanské sdružení Líska vytvořilo přehled zdrojů týkajících se ekologické výchovy a vzdělávání v environmentální oblasti.


Základní ekopedagogické pojmy 

Horká,H.: Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno, Paido, 1996.

Kvasničková,D. a kol.: Enviromentální informace a osvěta. Praha, MŽP, 1998.

Máchal,A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno, Rezekvítek, 2000.

Státní program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Praha, MŽP, 2000.

 

Ekologie a environmentalistika

Begon,M. - Harper,J. L. - Townsend,C.R.:Ekologie.Olomouc, Vydavatelství UP, 1997.

Beránek,J.: Proč je třeba zastavit JE Temelín. Brno, Hnutí DUHA, 2000.

Braniš,M.:Základy ekologie a ochrany životního prostředí.Praha, Informatorium, 1997.

Duvigneaud,P.: Ekologická syntéza. Praha, Academia, 1988.

Forman, R.T.T. - Goudron,M.:Krajinná ekologie. Praha, Academia, 1993.

Gore,A.: Země na misce vah. Praha, Argo, 2000.

Hadač,E.: Krajina a lidé. Praha, Academia 1982.

Hajn,V.: Ekologie člověka. Olomouc, Univerzita palackého, 1999.

Keller,J.: Až na dno blahobytu. Brno, Hnutí Duha 1993.

Keller,J. a kol.: Hodnoty pro budoucnost. Praha, G plus G, 1996.

Librová,H.: Pestří a zelení. Brno, Veronica a Hnutí Duha, 1994.

Lorenz,K.: Osm smrtelných hříchů. Praha, Panorama 1990.

Lovelock,J.: Gaia – živoucí planeta. Praha, Mladá fronta, 1994.

Máchal,A. a kol.: Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno, Rezekvítek, 1997.

Máchal,A. - Vlašín,M.-Smolíková,D.: Desatero domácí ekologie. Brno, Rezekvítek, 2000.

Meadowsovi,D. a D.: Překročení mezí. Praha, Argo a Nadace EVA, 1995.

Míchal,I.: Ekologická stabilita. Brno, Veronica, 1994.

Moldon,B. a kol.: Životní prostředí očima přírodovědce. Praha, Academia,1989.

Moldon,B. - Kalvová,J.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Praha, Karolinum, 1996.

Nováček,P.: Křižovatky budoucnosti (směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení). Praha, G plus G, 1999.

Nováček,P. - Huba,M.: Ohrožená planeta na prahu 21. století. Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP, STUŽ, 1998.

Pecina,p.: Kořeny zla. Praha, Nika, 1994.

Pelikán,J.: Přehled obecné ekologie. Brno, Medikus Veterinarus, 1993.

Pelikán,J. – Jaklová,J.: Ekologický slovník terminologický a výkladový. Praha, Fortuna, 1999.

Primack,R.B.: Biologické principy ochrany přírody. Praha, Portál, 2001.

Sádlo,J. – Storch,D.: Biologie krajiny. Biotopy České republiky. Praha, Vesmír, 2000.

Storch,D. – Mihulka,S.: Úvod do současné ekologie. Praha, Portál, 2000.

Strejček,J. a kol.: Chráníme naši přírodu. Praha, SPN, 1983.

Štěpánek,Z. – Jílková,J.: Malý výkladový slovník z oblasti ekonomiky životního prostředí. Praha, MŽP, 1998.

Weizsacker,E.,U. a kol.: Faktor čtyři. Praha, MŽP, 1996.

Wilson,E.O.: Rozmanitost života. Praha, Lidové noviny, 1995.

Zelenka,J. – Štejfa,J.: Enviromentální a ekologický slovník vybraných pojmů. Hradec Králové, Gaudeamus, 2000.

 

Didaktika ekologických výukových programů

Bureš,J. a kol.: Ekologická výchova v mateřských školách. Pardubice, TASK – klub, 1996.

Burešová,K. - Korvasová,H.: Nápady pro mrňata a škvrňata. Brno, EkoCentrum a SEV Chaloupky, 1993.

Burešová,K. a kol.: Hurá z lavic do přírody 1 (náměty pro terénní výuku). SEV Chaloupky, 1992.

Burešová,K. a kol.: Hurá z lavic do přírody 2 (náměty pro terénní výuku). SEV Chaloupky,1996.

Burešová,K. a kol.:Odpady – problém nás všech. Brno, EkoCentrum, 1995.

Burešová,K. a kol.: Učitelské listy (metodická pomůcka k ekologizaci učiva ve všech předmětech základní školy). SEV Chaloupky ve spolupráci s Lipkou, Brno, EkoCentrum, 1993.

Cooper,G. A kol.: Škola – místo k životu (manuál k . workshopu). Vsetín, Alcedo, 2000.

Čeřovský,J. – Záveský,A.: Stezky k přírodě. SPN Praha, 1989.

Dobrorukovi,L. a J.: Malá tajemství přírody. Praha, Albatros, 1989.

Durrellovi,G. A L.: Amatérský přírodovědec. Praha, Slováry, 1997.

Fromm,E.: Mít nebo být?, Praha, Naše vojsko, 1992.

Giono,J.: Muž, který sázel stromy. Praha, Vyšehrad, 1997.

Gralla,P.: Jak pracuje životní prostředí. Praha, Unis, 1995.

Hlinská, I. a kol.: Vsetín – město k životu. Místní Agenda 21 ve Vsetíně. Vsetín, Ledňáček & Alcedo, 2001.

Horká,H.: Ekologická výchova na 1. stupni základní školy. Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1993.

Horká,H.: Ekologická výchova v mateřské škole. Brno, CDVU MU, 1994.


Líska nabízí odborné i široké veřejnosti možnost zapůjčení výše uvedené odborné literatury  z oblasti EVVO.

 
Autor:
Vložil/a: Radka Evjáková