Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Do škol na Zlínsku se vrací výuka první pomoci. Dospělí se bojí pomáhat 63173<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Tři z deseti obyvatel Zlínského kraje by v&#160;případě nouze neposkytli první pomoc. Bojí se nákazy a nevěří svým schopnostem. Vyplynulo to z reprezentativního výzkumu, který provedla společnost Sanofi. I proto se rozbíhá vzdělávací program, který do škol na Zlínsku vrací výuku první pomoci. V&#160;tomto školním roce by se výukových kurzů mělo zúčastnit na 5000 dětí z&#160;regionu. Odborným garantem programu, který připravila společnost Sanofi, je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Projekt zaštítil krajský hejtman Jiří Čunek.</strong><strong style="font-size&#58;14px;">&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přímou zkušenost se záchranou člověka má ve Zlínském kraji pětina lidí. Ostatní zatím první pomoc poskytovat nemuseli. A jsou za to rádi. Z průzkumu, který provedla společnost Sanofi ve spolupráci s&#160;agenturou ppm factum na reprezentativním vzorku populace ČR, vyplynulo, že 90 % lidí na Zlínsku má strach, že pomoc nezvládnou a pacient zemře. 57 % dotazovaných také přiznalo obavy, že se od pacienta samo nakazí. 29 % respondentů z regionu dokonce přiznalo, že by se o záchranu raději nepokoušeli ze strachu, že stav pacienta ještě více zhorší.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Většina lidí by se naštěstí postavila k&#160;záchraně člověka čelem.&#160;Dvě třetiny lidí v regionu by se snažilo první pomoc poskytnout. „Více než polovina (54 %) dotazovaných tvrdí, že by se o poskytnutí první pomoci pokusila, ale zároveň si nejsou jistí svými schopnostmi. Jen 11 % věří, že by to zvládlo,&quot; přibližuje Libor Kytýr, ředitel komunikace Sanofi v&#160;ČR a SK.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">A jak to potom vypadá ve skutečnosti? Lidé, kteří se do kritické situace již dostali, se podle svých slov o&#160;záchranu v&#160;naprosté většině případů pokusili. Čtvrtina respondentů to zvládla bez pomoci záchranářů. Dvě třetiny lidí v&#160;regionu pak současně s&#160;poskytnutím první pomoci zavolalo záchranku.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">„V&#160;záchranném řetězci má laická první pomoc nezastupitelné místo. Ze zkušeností víme, že člověk, který je postižen náhlou srdeční zástavou, má daleko větší šanci na přežití, pokud je svědky této události poskytnuta kvalitní laická resuscitace,&quot; říká Petr Olšan, záchranář ZZS. „V&#160;mozku postiženého dochází po pěti minutách bez kyslíku k&#160;nezvratným změnám, a pokud nemáme šanci navázat na laickou první pomoc, šance na přežití se radikálně snižuje.&quot;</p><h1 class="ms-rteElement-Green">I dítě může zachránit život&#160;</h1><p style="text-align&#58;justify;">Společnost Sanofi proto spustila projekt, v&#160;němž učí prvňáky principy první pomoci. „Plošné vzdělávání žáků základních škol v&#160;této oblasti chybělo. Proto jsme se rozhodli připravit kurzy, které je se zásadami první pomoci seznámí,&quot; vysvětluje Libor Kytýr. Pilotní projekt zrealizovala Sanofi v&#160;roce 2014 ve Středočeském kraji, kurzy tam tehdy prošlo více než 7000 prvňáků. V&#160;následujících letech se projekt rozšířil na Jižní Moravu, Plzeňsko a Liberecko. Zlínský kraj je v&#160;pořadí pátý.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi zdejšími prvňáky poběží kurzy až do konce školního roku. Profesionální školitelé za tu dobu zvládnou navštívit na 300 prvních tříd základních škol v regionu. Celkem by se v&#160;letošním roce měla výuka týkat zhruba 5000 dětí. Záštitu nad projektem převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, odbornou stránku výuky zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje.</p><h1 class="ms-rteElement-Green">I senioři těží ze školních znalostí&#160;</h1><p style="text-align&#58;justify;">Právě školy jsou pro mnoho lidí hlavním zdrojem informací o první pomoci. Většina dotazovaných z&#160;průzkumu se totiž se základy první pomoci setkala naposledy jako dítě nebo dospívající. Z&#160;průzkumu vyplynulo, že 69 % obyvatel Zlínského kraje získalo stěžejní informace o poskytování první pomoci ve věku do dvaceti let. „Potvrdilo to i 67 % seniorů nad 60 let. Jejich znalosti jsou tedy více než 40 let staré,&quot; upozorňuje Libor Kytýr.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;výzkumu, který pro Sanofi provedla společnost ppm factum mezi 2096 respondenty staršími 15 let, dále vyplynulo&#58;<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><ul><li>Jen 12 % občanů ZLK starší 15 let se domnívá, že jejich znalosti jsou dostatečné k poskytnutí kvalitní první pomoci; 38 % lidí z této oblasti má jakési znalosti o pravidlech poskytování první pomoci, ale hodně již toho zapomněli.</li><li>Obyvatelé zlínského regionu získávali nejčastěji informace o první pomoci na základní (48&#160;%) i střední škole (40 %) a muži též během základní vojenské služby (42 % mužů).</li><li>Celá polovina obyvatel Zlínského kraje přiznává, že má velmi omezené nebo žádné znalosti o poskytování první pomoci, což je o 3 procentní body více než je v průměrné populaci ČR.</li><li>Obyvatelé Zlínska poskytli první pomoc častěji (89 %) než průměrná populace ČR. Zároveň méně lidí zavolalo pouze záchranku (11 %). </li><li>Nenašel se zde nikdo, kdo by neposkytl pomoc ani nezavolal záchranku (v celé ČR šlo o&#160;1&#160;%&#160;dotazovaných, na Vysočině 6 %).</li><li>Přesně polovina lidí v&#160;kraji si uvědomuje, že se za posledních 20 let nějakým způsobem změnila pravidla poskytování první pomoci. Zásadní změny si je však vědomo jen 10 % lidí.&#160; Více než třetina (40 %) obyvatel Zlínska však neví, že se změnila pravidla pro poskytování první pomoci a 10 % si myslí, že pravidla první pomoci zůstala za posledních 20 let stejná.</li><li>Naprostá většina (95 %) obyvatel kraje souhlasí s tím, aby výuka pravidel první pomoci byla součástí základního vzdělávání.&#160; Více než tři čtvrtiny (78 %) populace jsou přesvědčeny, že by tato výuka měla být povinná a jen 17 % ji doporučuje jako nepovinný předmět. Pouze 3&#160;% lidí nesouhlasí s tím, aby byla výuka pravidel první pomoci součástí základního vzdělání dětí.</li><li>Lidé na Zlínsku by stejně jako populace ČR nejčastěji zvolili k hledání informací o první pomoci internet (52 %). Nicméně internet by použily méně často (52 %) než je průměr ČR (61 %). Méně často by získávali informace u svého lékaře (40 %, populace 46 %) a častěji by pátrali v knihách a časopisech (40 %, populace 35 %). Informace od přátel, známých by využilo 34 % Zlíňanů, což je zároveň signifikantně častěji nežli populace ČR.<br><br>&#160;&#160;<br><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf11.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><br><strong>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Jaké máte znalosti první pomoci?</strong><br>&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf22.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><br><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf33.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><strong>&#160; &#160; &#160; &#160;Měla by být výuka první pomoci součástí základního vzdělávání?</strong><br><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf44.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br>&#160;<br></li></ul><div><span style="text-align&#58;justify;">Libor Kytýr</span><br></div><p></p>18. 10. 2017 13:34:42Tři z deseti obyvatel Zlínského kraje by v případě nouze neposkytli první pomoc. Bojí se nákazy a nevěří svým schopnostem. Vyplynulo to z reprezentativního výzkumu, který provedla společnost Sanofi. I proto se rozbíhá vzdělávací program, který do škol na Zlínsku vrací výuku první pomoci. V tomto školním roce by se výukových kurzů mělo zúčastnit na 5000 dětí z regionu. Odborným garantem programu, který připravila společnost Sanofi, je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Projekt zaštítil krajský hejtman Jiří Čunek. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/prvnipomoc1.jpg20. 10. 2017 10:56:47https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
V Hradišti se představí hvězdy hokejového umění 61503<p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><strong style="font-size&#58;14px;">Proč někteří lidé dokázali na rozdíl od ostatních v životě uspět, jak překonávali svoje strachy, překážky a co bylo jejich vnitřním motorem? Na tyto otázky budou hledat odpovědi hosté nového projektu, který v Uherském Hradišti od října rozjíždí Univerzita Hvězdy s moderátorem Radimem Grebeníčkem. Setkání se sportovními hvězdami budou probíhat vždy ve středu od 17 hodin. V komponovaném programu nazvaném Proč vítězíme? se 18. října jako první představí legendární hokejista Oto Haščák.&#160;</strong></p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">Oto Haščák je bývalý československý hokejový&#160;útočník, který polovinu své hokejové kariéry, začátek a konec, strávil v Dukle Trenčín. Reprezentoval Československo na dvou mistrovstvích světa a na Zimní olympiádě v roce 1988 v Calgary.&#160;Na dvou Zimních olympijských hrách reprezentoval také vítězné Slovensko.<strong style="font-size&#58;14px;">&#160;</strong>Zlato má i s extraligovým Vsetínem v sezóně 1996/1997.</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">Jeho prvoligová hokejová kariéra začala v roce 1983 v hokejovém celku HC&#160;Dukla Trenčín. Vydržel zde 7 let, až do pádu komunismu. Po otevření hranic a dokončení hokejové sezóny přestoupil do klubu nejvyšší&#160;švédské hokejové soutěže&#160;Södertälje SK. Po třech letech se stěhoval do konkurenčního týmu&#160;Västra Frölunda HC, kde odehrál jednu sezónu. Následující dvě sezóny si zahrál v&#160;nejvyšší německé hokejové lize,&#160;v týmu ESV Kaufbeuren. V závěru druhé sezóny také stihl vypomoci svému „mateřskému&quot; oddílu&#160;Dukle Trenčín. Další rok pomohl Vsetínu&#160;k zisku mistrovského titulu. Setrval zde pouze jednu sezónu, v další sezóně totiž stihl hrát za dva kluby –&#160;Zlín&#160;a&#160;Ässät Pori. Následoval jeho poslední přestup do&#160;Dukly Trenčín, kde hrál tři sezóny a v 37 letech zde zakončil aktivní kariéru.</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">Za československou reprezentaci odehrál 62 zápasů, ve kterých vstřelil 11 gólů. Odehrál také 60 zápasů v nově vytvořené&#160;slovenské hokejové reprezentaci, vstřelil 11 gólů.</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">Po skončení hráčské kariéry zůstal u hokeje. Na přelomu tisíciletí fungoval jako hrající trenér a viceprezident klubu&#160;Dukla Trenčín. Následně pracoval i jako skaut pro týmy NHL – Boston Bruins a&#160;Los Angeles Kings.&#160;Dnes vybírá talenty pro NHL – klub New York Rangers.</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">Jak se s nároky hokejového umění vypořádávají nejen sportovci, ale i rodiče a trenéři a co dělat jinak, aby byli v životě úspěšní, se dozvíte na středečních besedách na Univerzitě hvězdy. Moderátorem pořadu bude uherskohradišťský psycholog Radim Grebeníček, který koučuje&#160;profesionální sportovce a při své práci se zaměřuje na to, jaký vliv mají přírodní látky na mentální a fyzickou výkonnost hráčů.</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">Hostem dalšího setkání bude zkušený hokejový trenér&#160;<strong style="font-size&#58;14px;">Jiří Režnar</strong>&#160;(25. října), na listopad pak připravujeme besedu s&#160;Davidem Moravcem a s&#160;jedním z nejúspěšnějších&#160;slovenských&#160;ledních hokejistů&#160;<strong style="font-size&#58;14px;">Róbertem Petrovickým</strong>.</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">&#160;</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">KDE&#58; Na Univerzitě Hvězdy, Prostřední 132, 2. patro, Uherské Hradiště (vedle Staré radnice)</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">KDY&#58; ve středu 18. října v&#160;17 hodin</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;">Na akci je třeba se registrovat – kontakt&#58; Marika Blažková, 739&#160;061&#160;058,&#160;<a href="mailto&#58;univerzitahvezdy@gmail.com" style="font-size&#58;14px;">univerzitahvezdy@gmail.com</a>.&#160;</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><br></p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><a href="/zdz/temata/zdravypohyb/Documents/setkani__hvezdami_Hascak.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Setkání s&#160;hvězdami_Haščák.pdf</strong></a><br></p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><br></p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><img src="/zdz/temata/zdravypohyb/PublishingImages/setkani__hvezdami_Hascak.jpg" alt="setkani__hvezdami_Hascak.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;1255px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Hostem druhého povídání Radima Grebeníčka s hvězdami hokejového nebe bude zkušený hokejový trenér <strong>Jiří&#160;Režnar</strong>. Uherskohradišťskému publiku se v pořadu nazvaném <strong>Proč vítězíme?! </strong>představí na Univerzitě hvězdy. Jaký byl život a sportovní kariéra úspěšného hokejisty a později hokejového trenéra a co všechno musel obětovat, se hradišťští návštěvníci dozvědí <strong>25. října </strong>od 17 hodin. Šedesátiminutový netradiční rozhovor do hloubky a na ostří nože završí neformální ochutnávka u červeného vína s naším hostem ve druhé části pořadu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Bývalý vynikající hokejista Jiří Režnar po skončení aktivní kariéry usedl na trenérskou lavici. Dráhu kouče započal v&#160;Havířově, se&#160;kterým se propracoval až do extraligy. Extraligu si vychutnal i ve Vsetíně, kde pod jeho vedením nastupovaly velké hvězdy českého hokeje jako Jiří Hudler nebo Rostislav Klesla. Vyzkoušel si i zahraniční angažmá, konkrétně po čtyři sezóny v&#160;Polsku, do JKH GKS Jastrzebie na sklonku kariéry přivedl Richarda Krále. Do minulého roku působil jako trenér Znojemských Orlů, kteří i navzdory nízkému rozpočtu každou sezónu postoupí do play off, kde je ovšem provází prokletí prvního kola. </p><p style="text-align&#58;justify;">O Režnarově cestě za vítězstvím, ale i o tom, jak dokáží sportovci vítězit sami nad sebou, si bude povídat lektor sportovní psychologie a mentální kouč Radim Grebeníček, který se dlouhodobě věnuje spolupráci s&#160;profesionálními sportovci. Při své práci využívá nejmodernějších poznatků epigenetiky, ale také hypnózu, neurolyngvistické programování a meditační techniky a ve svém výzkumu se snaží zjistit, jaký vliv mají přírodní látky na mentální a fyzickou výkonnost hráčů. </p><p style="text-align&#58;justify;">&quot;Psychologie ve sportu je důležitou součástí této profese již v&#160;přítomnosti. Ať už se jedná o individuální nebo kolektivní sport. V&#160;NHL už je to dávno běžnou věcí, taky například ve Švédsku, Finsku, jen u nás to trvalo trošičku delší dobu,&quot; říká Režnar v rozhovoru. Jak se s nároky hokejového umění vypořádávají nejen sportovci, ale i jejich rodiče a trenéři a co dělat jinak, aby byli v životě úspěšní, se dozvíte na Univerzitě Hvězdy, Prostřední 132, 2. patro (vedle Staré radnice), Uherské Hradiště. </p><p style="text-align&#58;justify;">Na akci je třeba se registrovat – kontakt&#58; Marika Blažková, 739&#160;061&#160;058, <a href="mailto&#58;univerzitahvezdy@gmail.com">univerzitahvezdy@gmail.com</a>.&#160;</p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><br></p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><a href="/zdz/temata/zdravypohyb/Documents/setkani__hvezdami_Reznar.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Setkání s&#160;hvězdami_Režnar.pdf</strong></a><br></p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><br></p><p style="background-color&#58;#ffffff;text-align&#58;justify;color&#58;#393939;"><img src="/zdz/temata/zdravypohyb/PublishingImages/setkani__hvezdami_Reznar.jpg" alt="setkani__hvezdami_Reznar.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;1255px;" /><br></p>9. 10. 2017 14:01:56Proč někteří lidé dokázali na rozdíl od ostatních v životě uspět, jak překonávali svoje strachy, překážky a co bylo jejich vnitřním motorem? /zdz/temata/zdravypohyb/PublishingImages/setkani__hvezdami_perex.jpg9. 10. 2017 14:12:39https://www.zkola.cz/zdz/temata/zdravypohyb/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Jak hospodařit s dešťovou či odpadní vodou v domácnosti a zahradě?12748<p class="x_MsoNormal" style="text-align&#58;justify;color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;"><strong><span style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;11pt;">Léto je za námi, ale vážné problémy s&#160;vodou zůstávají. Vysychání studen, nedostatek zásob podzemních vod, voda není zadržena v&#160;krajině, ale odtéká. Jak s&#160;vodou hospodařit udržitelně? Jak můžeme využít dešťové a odpadní vody v&#160;domácnosti a na zahradě? Odpověď nám dá seminář konaný v&#160;Centru Veronica Hostětín, ve dnech 14.-15. října 2017.</span></strong></p><p class="x_MsoNormal" style="text-align&#58;justify;color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;"><span style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;11pt;">Na semináři získáte návody na úsporu vody a konkrétní návody a tipy týkající se domácího čištění odpadních vod a využívání a recyklace šedé vody. Dozvíte se o možnostech zadržování vody na pozemku i o záchytu dešťových vod.</span></p><p class="x_MsoNormal" style="text-align&#58;justify;color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;"><span style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;11pt;">Tématem budou i kořenové čistírny odpadních vod (domácí i obecní), tvorba přírodních jezírek, permakulturní postupy pro zadržení vody na pozemku. Seznámíte se i s&#160;možností podpory a legislativy a na vlastní oči uvidíte kořenovou čistírnu odpadních vod v&#160;Hostětíně a kompostovací toaletu.</span></p><div style="text-align&#58;justify;"><span style="color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;11pt;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;">Lektory budou Čestmír Holuša, zkušený designér přírodních a permakulturních zahrad, s&#160;praxí v&#160;mnoha rodinných, komunitních i permakulturních farmách. Jeho specializací je mimo jiné tvorba přírodních jezírek – zahradních i koupacích a kořenové čistírny odpadních vod.</span><span style="color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;#ffffff;display&#58;inline !important;"></span></div><p class="x_MsoNormal" style="text-align&#58;justify;color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;"><span style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;11pt;">Druhým odborníkem bude pan Karel Plotěný z&#160;firmy ASIO, praktik na decentrální čištění odpadních vod, průkopník recyklace odpadních vod a tepla z&#160;odpadních vod a nekonvenčních sanitárních systémů.</span></p><p class="x_MsoNormal" style="text-align&#58;justify;color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;"><span style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;11pt;">„Sucho je jedním z&#160;vážných témat souvisejících s&#160;klimatickou změnou a bude se prohlubovat. Toto nebezpečí můžeme snížit anebo se na něj připravit, pokud víme jak. Existuje řada opatření - na úrovni státu, obce i na úrovni jednotlivců, tj. v&#160;domácnostech a na zahradách. Právě těmto opatřením v&#160;našem každodenním životě je věnován náš seminář“, upřesňuje záměry semináře jeho organizátorka, Karla Vincenecová z&#160;Ekologického institutu Veronica.<span>&#160;</span><br></span></p><p class="x_MsoNormal" style="text-align&#58;justify;color&#58;#212121;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;wf_segoe-ui_normal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;15px;font-style&#58;normal;font-weight&#58;normal;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;widows&#58;2;"><span style="font-family&#58;arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size&#58;11pt;">Odkaz na seminář&#58;<span>&#160;</span><a class="x_moz-txt-link-freetext" href="https&#58;//hostetin.veronica.cz/hospodareni-s-vodou-doma-i-na-zahrade" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font color="#0066cc" face="Arial">https&#58;//hostetin.veronica.cz/hospodareni-s-vodou-doma-i-na-zahrade</font></a></span></p>2. 10. 2017 6:46:05Jak s vodou hospodařit udržitelně? Jak můžeme využít dešťové a odpadní vody v domácnosti a na zahradě? Odpověď nám dá seminář konaný v Centru Veronica Hostětín, ve dnech 14.-15. října 2017./zdz/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/IMGP0751.JPG4. 10. 2017 11:21:11https://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Zdravá míra rizika jako podpůrný prvek vzdělávání a výchovy dětí60622<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Svět, který nás obklopuje, je v řadě ohledů nebezpečný. Denně se dostáváme do situací, které určité bezpečnostní riziko představují. Smyslem vzdělávání a výchovy by nemělo být snažit se děti od takových rizik izolovat, ale naopak naučit je rozpoznávat je, odhadovat vlastní možnosti, pomoci jim naučit se takové situace zvládat a vyhnout se přitom zranění.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Tolik z prohlášení International School Grounds Alliance v Berlíně, které na svých&#160;stránkách cituje <a href="https&#58;//www.nadace-promeny.cz/">Nadace Proměny</a>. Dětská&#160;<span>hřiště, která děti naučí „umět padat“, aniž by si způsobily vážný úraz, podle&#160;</span><span>zahradního architekta Manfreda Dietzena z organizace Grün macht Schule údajně za posledních 30 let pomohla snížit celkový počet zranění a naopak pomohla lépe zvládat rizika. Problematika zdravého rizika, umění ovládat své tělo a prostředky, které mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem, je v prostředí rodičovské snahy o eliminaci rizik stále&#160;</span><span>zásadní.&#160;</span></div><div><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span>Gever Tulley, zakladatel Tinkering school, ve své prezentaci v rámci TED talks ukazuje,&#160;<a href="https&#58;//www.ted.com/talks/gever_tulley_on_5_dangerous_things_for_kids">jak důležité je spolupracovat s dětmi na činnostech, které jsou zdánlivě nebezpečné</a>,&#160;nicméně v kontrolovaném prostředí jim přináší nedocenitelné zkušenosti a dovednosti. Britská TV stanice Channel 4 relativně nedávno přinesla reportáž <a href="https&#58;//www.channel4.com/news/buffalo-shotguns-and-quad-bikes-at-school">o škole v anglickém Eastbourne, která s dětmi praktikuje venkovní aktivity, jako je lov a příprava jídla z dostupných zdrojů.</a>&#160;Nemalá rizika představuje i digitální prostor. Bob Kartous ve videu na Flowee upozorňuje, že <a href="https&#58;//www.flowee.cz/on-air/blogy/1273-otevrene-o-vzdelavani">i toto prostředí je třeba dětem přizpůsobit, aby získávaly potřebné dovednosti a snižovaly pravděpodobnost &quot;digitálního úrazu&quot;</a>.</span></div><div><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></div><div><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></div><div><span style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin, <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz</a></span></div>26. 9. 2017 6:22:26​Svět, který nás obklopuje, je v řadě ohledů nebezpečný. Denně se dostáváme do situací, které určité bezpečnostní riziko představují. Smyslem vzdělávání a výchovy by nemělo být snažit se děti od takových rizik izolovat, ale naopak naučit je rozpoznávat je, odhadovat vlastní možnosti, pomoci jim naučit se takové situace zvládat a vyhnout se přitom zranění./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Dítě%20v%20poli.jpg26. 9. 2017 6:39:25https://www.zkola.cz/rodice/vychovadeti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Tělesná kondice školáků ve Zlínském kraji patří v mezikrajském srovnání k těm lepším61621<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>O tom, že děti ve Zlínském kraji si po stránce sportovní kondice, vůbec nestojí špatně, svědčí výsledky projektu Sazka Olympijský víceboj, organizovaného Českým olympijským výborem.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj se v&#160;rámci čtrnácti českých a moravských krajů umístil na čtvrtém místě (po Praze, Libereckém a Pardubickém kraji). Vyplývá to z&#160;informací, které písemně sdělil hejtmanovi Zlínského kraje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">„Čím blíže mají děti do sportovních klubů, tím jsou zdatnější, neboť se ukazuje, že v&#160;současné době děti sportují hlavně organizovaně. Velmi si cením toho, že Zlínský kraj sportování dětí věnuje náležitou pozornost a podporu, což dokazují opakovaná přední umístění školáků z&#160;Vašeho regionu v&#160;žebříčku pohybové zdatnosti,&quot; píše v&#160;dopisu hejtmanu Jiřímu Čunkovi předseda Českého olympijského výboru.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Projektu Sazka Olympijský víceboj se zúčastnilo přibližně 80 tisíc školáků z&#160;celé České republiky. Ve Zlínském kraji bylo zapojeno 64 základních škol a odpovídajících stupňů gymnázií (6. - 9. třída). Sazka Olympijský víceboj obsahuje osm disciplín, které jsou definovány tak, aby rozvíjely všeobecnou fyzickou kondici dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost).<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj v&#160;letošním roce uvolnil výhradně právě na podporu mládežnického sportu 20 milionů korun. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>8. 9. 2017 13:05:08O tom, že děti ve Zlínském kraji si po stránce sportovní kondice, vůbec nestojí špatně, svědčí výsledky projektu Sazka Olympijský víceboj, organizovaného Českým olympijským výborem. /zdz/SiteCollectionImages/5_Images/sport%20team.jpg8. 9. 2017 13:06:47https://www.zkola.cz/zdz/temata/zdravastrava/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Zdravá 5 pro MŠ61411<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dne 19. října 2017, 9&#58;30-13&#58;30 hod. proběhne na Krajském úřadě Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín metodický seminář akreditovaný MŠMT ČR pro pedagogické pracovníky mateřských škol věnovaný problematice výživy. Seminář obsahuje pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a žáků a také metodické materiály.<em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</em><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Cílem semináře </strong><strong style="font-size&#58;14px;">je&#58;</strong><br></p><ul><li>seznámit s&#160;aktuálními informacemi z&#160;oblasti výchovy ke zdraví,</li><li>představit nejaktuálnějšími poznatky z oblasti správné výživy, </li><li>prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci s dětmi/žáky, </li><li>naučit pedagogy v&#160;rámci interaktivních workshopů pracovat s&#160;představenými materiály,</li><li>předat pedagogům nové metodické materiály. &#160;</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Obsah semináře </strong>vychází z platných dokumentů MŠMT ČR, z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2020, respektuje věkové zvláštnosti dětí/žáků a motivuje pedagogy k&#160;inovativním postupům ve&#160;výuce v&#160;oblasti výchovy ke zdraví. <strong>Seminář představí pedagogům mimo jiné metodické pomůcky, které jim umožní efektivněji dané téma předávat svým žákům/dětem a nabídne didaktické postupy, jak s&#160;těmito materiály pracovat. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kompletní sadu metodických materiálů získají účastníci semináře zdarma. Seminář je bez účastnického poplatku. </strong><strong>&#160;</strong></p><p><br>Pozvánku a přihlášku naleznete v příloze.</p><p><a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/Zdravá%205%20MŠ_pozvánka_19_10_2017.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160; Zdravá 5 MŠ_pozvánka_19_10_2017.doc</a><br></p>4. 9. 2017 11:01:33Dne 19. října 2017, 9:30-13:30 hod. proběhne na Krajském úřadě Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín metodický seminář akreditovaný MŠMT ČR pro pedagogické pracovníky mateřských škol věnovaný problematice výživy. Seminář obsahuje pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a žáků a také metodické materiály. /SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Chidren%20eating_per.jpg11. 10. 2017 11:16:15https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Projekt "Nenech to být"61407<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Projekt vznikl s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Aplikace se snaží bojovat proti šikaně&#160;způsobem jejího rychlého odhalení. Výhodou systému je anonymita, dětem, které o problému informují, nic nehrozí, nemusí označovat&#160;“agresora”.&#160;V&#160;momentě nahlášení informace není podána pouze třídnímu učiteli, ale školou&#160;vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Celý systém je zcela zdarma a v současné době&#160;ho používá 654 škol. Více o projektu&#160;najdete <a href="https&#58;//www.nntb.cz/"><strong>na webu Nenech to být</strong></a>.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/zdz/temata/prevence/PublishingImages/NNTB%20logo.jpg" alt="NNTB logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></div><br>4. 9. 2017 6:22:55“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. /zdz/SiteCollectionImages/Dolar_nova/Kyber_sikana_per.jpg4. 9. 2017 6:37:36https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.