Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Mapování rizikového chování ve školách Zlínského kraje38508<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Monitoring výskytu rizikového chování&#160;u dětí a mládeže Zlínského kraje za školní rok 2016-2017 proběhlo nově na základě údajů uvedených v systému výkaznictví. </strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2016-2017 proběhlo nově&#160;na základě&#160;vyhodnocení&#160;údajů uvedených&#160;v celorepublikovém elektronickém systému výkaznictví. V roce&#160;2016&#160;zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a&#160;MŠMT ČR tzv. systém výkaznictví. Pro školní rok 2016-2017 ze získaných dat vyplynulo, že&#160;hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>neplnění školních povinností (29,5%) </li><li>záškoláctví (21,3%)</li><li>kouření (18,4%)</li><li>závislost na mobilech a PC (13,2%)</li><li>přestupky vůči ŠŘ (5,9%)</li></ul></ul><p style="text-align&#58;justify;">Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při&#160;zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a&#160;terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V&#160;oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.). </p><p style="text-align&#58;justify;">Znázorněno graficky&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Mapovani-rizikoveho-chovani-ve-skolach-Zlinskeho-kraje/Evidence%20RCH%202016-2017.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Evidence RCH 2016-2017.docx</a><br></p>19. 1. 2018 7:35:03Monitoring výskytu rizikového chování u dětí a mládeže Zlínského kraje za školní rok 2016-2017. /zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Mladez%20se%20bavi_per.jpg19. 1. 2018 12:29:20https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Od 22. ledna je možno žádat o finanční podporu ekologických aktivit v kraji21823<p></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><em><strong>Zlínský kraj vyhlašuje dotační program Podpora ekologických aktivit v kraji.</strong></em></font></font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Celkovou částkou 2 miliony korun podpoří letos Zlínský kraj prostřednictvím rozvojového programu ekologické aktivity v&#160;kraji. Což je dvojnásobná částka oproti loňskému roku.<br></font><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 22. ledna do 16. února 2018 do 12&#58;00 hod. <br> O dotaci budou moci zažádat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení, které mají sídlo na území Zlínského kraje. Výše podpory na 1 projekt činí 20 000 až 100&#160;000 Kč.<br> <br> Více informací o vyhlášeném programu Podpora ekologických aktivit v&#160;kraji naleznete na webových stránkách Zlínského kraje, odkaz&#58; <a href="http&#58;//www.kr-zlinsky.cz/rp04-18-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-14511.html" target="_blank">http&#58;//www.kr-zlinsky.cz/rp04-18-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-14511.html</a></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Zlínský kraj&#160;také pořádá&#160;informační seminář k vyhlášenému programu. Více informací včetně závazné přihlášky naleznete na odkazu&#58; <a href="https&#58;//dotaznik.kr-zlinsky.cz/726341" target="_blank">https&#58;//dotaznik.kr-zlinsky.cz/726341</a></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>12. 1. 2018 7:59:14Zlínský kraj vyhlašuje dotační program Podpora ekologických aktivit v kraji./zdz/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/_IGP8245_upravený-1.jpg12. 1. 2018 8:04:31https://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim Sukop
Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence62095 <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">V hypertextových odkazech a přílohách jsou k nalezení strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br>Strategické dokumenty</strong><br class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><br>Národní strategie primární prevence u dětí a mládeže v&#160;působnosti rezortu MŠMT na období 2013 - 2018<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt</a><br><br>Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015 – 2017 (platnost prodloužena do konce roku 2018)<br><a href="/zdz/temata/prevence/prevence_materialy/Documents/Krajský%20plán%20prevence%20rizikového%20chování%20ve%20ZK%202015-2017.pdf" target="_blank"><img src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Krajský plán prevence rizikového chování ve ZK 2015-2017.pdf</a><br><br><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Legislativa</strong><br><br>Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání <br>Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů <br>Zákon č.&#160; 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek <br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1</a><br><br>Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních <br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1<br></a><br><br><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Metodické pokyny a doporučení MŠMT v&#160;oblasti prevence</strong><br class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><br>Metodický pokyn k&#160;prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny</a><br><br>Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s&#160;PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD</a><br><br><div> </div>Minimální standard bezpečnosti<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho</a><br><br>Metodické doporučení k&#160;primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny</a><br><br>Metodický pokyn MŠMT k&#160;jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z&#160;vyučování<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu</a><div> </div><br>Metodické doporučení MŠMT pro práci s&#160;individuálním výchovným programem v&#160;rámci řešení rizikového chování žáků <br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim</a><br><br>Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/33233/" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/file/33233/</a><br><br>Objektová bezpečnost<br><a href="http&#58;//www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx" target="_blank">http&#58;//www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx</a><br><br><div></div><p class="MsoNormal"><br><strong><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;color&#58;#3b4047;"></span></strong><strong><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;color&#58;#3b4047;font-weight&#58;normal;"></span></strong></p>10. 1. 2018 8:02:26V hypertextových odkazech a přílohách jsou k nalezení strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence. /zdz/SiteCollectionImages/images/147648721.jpg10. 1. 2018 8:34:39https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/prevence_materialy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015-201761890<p style="text-align&#58;justify;">V souvislosti s překryvem platnosti Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období let 2013 – 2018 a aktuálně platného krajského strategického dokumentu bylo dne 19.12.2017 schváleno&#160; prodloužení platnosti Krajského plánu primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015 -2017, a to do konce roku 2018.</p><p><br></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/Krajsky-plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-ve-zlinskem-kraji-2015-2017/Krajský%20plán%20prevence%20rizikového%20chování%20ve%20ZK%202015-2017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Krajský plán prevence rizikového chování ve ZK 2015-2017.pdf</a><br></p>5. 1. 2018 9:07:23Dne 19.12.2017 bylo schváleno prodloužení platnosti Krajského plánu primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015 -2017, a to do konce roku 2018. /zdz/SiteCollectionImages/images/101891360.jpg8. 1. 2018 11:13:23https://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
MŠMT vydalo nová doporučení, jak řešit vandalismus, kyberšikanu a záškoláctví61782<p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. V&#160;těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k&#160;primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. </em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">MŠMT v&#160;přílohách sjednotilo terminologii a doplnilo některé chybějící okruhy. <em>„V oblasti záškoláctví a vandalismu jsme po konzultaci s&#160;odborníky doplnili například formy prevence, ochranné a rizikové faktory a doporučené odkazy. Oblast kyberšikany jsme kromě toho doplnili ještě o síť spolupráce a možnosti pedagoga v&#160;rámci řešení tohoto značně rizikového chování,&quot;</em> uvedl náměstek pro řízení sekce vzdělávání <strong>Václav Pícl.</strong> <em>„Kromě toho jsme na základě požadavku veřejné ochránkyně práv doplnili tuto přílohu také o doporučení k&#160;řešení kyberšikany vyskytující se mimo dobu vyučování a dále o doporučení pro ředitele škol, jak mají kyberšikanu zohlednit ve svých školních řádech,&quot;</em> dodal náměstek <strong>Pícl.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Kyberšikana se stala s&#160;rozvojem moderní elektroniky a internetu mimořádně nebezpečnou formou agrese, která ohrožuje vzdělávání a bezpečí ve škole. Základním pravidlem pro předcházení kyberšikany je zanést do školního řádu pravidla používání ICT, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v areálu školy). </p><p>Aktualizované přílohy jsou k&#160;dispozici zde&#58; </p><p><a href="/management/omsrlz/prevencerizchovani/Documents/Příloha_č.7_Kyberšikana.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č.7_Kyberšikana.pdf</a></p><p><a href="/management/omsrlz/prevencerizchovani/Documents/Příloha_č.10_Vandalismus.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č.10_Vandalismus.pdf</a></p><p><a href="/management/omsrlz/prevencerizchovani/Documents/Příloha_č.11_Záškoláctví.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Příloha_č.11_Záškoláctví.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.&#58; 21291/2010-28) včetně všech příloh je k&#160;dispozici na stránkách MŠMT v&#160;sekci <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny" target="_blank"><strong>Metodické dokumenty</strong></a>. </p><p><br></p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, <a href="http&#58;//www.msmt.cz/" target="_blank">www.msmt.cz</a> </p>3. 1. 2018 9:00:07Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. /SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Holcicka%20boxerka_per.jpg3. 1. 2018 9:06:12https://www.zkola.cz/management/omsrlz/prevencerizchovani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Kraj podpoří prevenci rizikového chování mládeže61366<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​Program na podporu škol a školských zařízení v&#160;oblasti prevence rizikových typů chování, a zároveň uvolnění částky 706 tisíc korun k&#160;těmto účelům schválila Rada Zlínského kraje. Informoval o tom radní pro školství Petr Gazdík.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem programu je předcházet dlouhodobou systematickou primární prevencí rizikovému chování dětí a mládeže a také zlepšit sociální klima v&#160;kolektivech dětí i mezi žáky a učiteli. Jsou dobré zkušenosti s&#160;tím, že pokud školy prostřednictvím vhodných projektů organizují zajímavé aktivity na vytváření zdravých vztahů i na posílení sebeúcty dětí a teenagerů, a pokud se systematicky a cílevědomě ve školách vytváří přívětivá atmosféra a nulová tolerance jevům, jako je například šikana, přináší to pozitivní výsledky,&quot; řekl radní Petr Gazdík.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Podle údajů krajského odboru školství, mládeže a sportu má v&#160;současné době z&#160;celkového počtu žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji přes 21 procent chlapců a dívek problém se záškoláctvím a téměř 30 procent žáků si&#160;řádně neplnění školní povinnosti, přes 18 procent mladistvých přiznává, že kouří, přes 13 procent žáků vykazuje závislost na mobilních telefonech. </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;„Pozitivním trendem je poměrně výrazné snížení počtu mladistvých uživatelů drog. Zatímco okolo roku 2010 bylo na školách asi ve 170 případech zjištěno zneužívání drog, většinou konopných, podle posledních výzkumů z&#160;loňského školního roku to bylo už jen 70 případů. Stejně tak se snížil počet případů zneužívání alkoholu z&#160;800 v&#160;roce 2014 na necelých 200 v&#160;letošním roce,&quot; přiblížil situaci ve Zlínském kraji Petr Gazdík.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude od 18. do 31. ledna.</div><br>Více na webu <a href="http&#58;//www.kr-zlinsky.cz/"><strong>www.kr-zlinsky.cz</strong></a>.<br><br><p><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial, sans-serif;"><br></span></p>11. 12. 2017 9:50:30Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování, a zároveň uvolnění částky 706 tisíc korun k těmto účelům schválila Rada Zlínského kraje. Informoval o tom radní pro školství Petr Gazdík./zdz/SiteCollectionImages/Dolar_nova/Sikana%20ve%20skole_per.jpg12. 12. 2017 6:55:51https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Mladí lidé se bouří proti sociálním médiím61292<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zpráva o překvapivém britském průzkumu, který zjišťoval vztah mládeže k sociálním sítím (médiím).&#160;Článek je součástí Učitelského spomocníka na Metodickém portále Národního ústavu pro vzdělávání.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Současná generace dětí/dospívajících, někdy nazývaná&#160;</span>Generace Z<span style="background-color&#58;transparent;">, bývá často charakterizována jejich blízkým vztahem k&#160;moderním technologiím, internetu a sociálním médiím. Poněkud překvapivě tak vyznívá nedávný průzkum, který byl realizovaný britským sdružením The Headmasters′ and Headmistresses′ Conference (</span><a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/about-hmc" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">HMC</a><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v&#160;roce 1869 a sdružuje 289 škol) a na kterém se podílela organizace&#160;</span><a href="https&#58;//www.digitalawarenessuk.com/" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">Digital Awareness UK</a><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;(sdružení mladých uživatelů sociálních sítí snažící se podporovat žáky při jejich bezpečném využívání).</span><br></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-social-media-survey-reveals/" target="_blank">Průzkum</a>&#160;provedený mezi více než 5 000 žáky nezávislých a státních škol ukazuje, že mladí lidé mají výrazné výhrady proti současnému stavu sociálních médií, přičemž téměř dvě třetiny (63&#160;%) tvrdí, že by jim nevadilo, kdyby nebyla nikdy vynalezena [1].</div><div style="text-align&#58;justify;">Zkoumání bylo provedeno v&#160;září 2017 a snažilo se identifikovat digitální trendy u&#160;dětí ve věku 9 až 18 let (většina&#160;<a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/Tech-Control-Survey.pdf" target="_blank">odpovědí</a>&#160;pochází od dětí ve věku 9, 10 a 11 let, z toho 57&#160;% byly dívky, 43&#160;% chlapci).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h3>Z&#160;hlediska výzkumu emocionálního dopadu sociálních médií na osobní spokojenost respondentů vyšly najevo tyto skutečnosti&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>57&#160;% uvedlo, že se setkali s urážlivými komentáři v&#160;on-line světě;</li><li>56&#160;% pociťovalo, že u nich začíná vznikat závislost;</li><li>52&#160;% respondentů potvrdilo, že sociální média jim snižují sebevědomí ohledně vzhledu a&#160;uspokojení z&#160;vlastního života;</li><li>Více než 60&#160;% si myslí, že lidé na sociálních sítích přikrášlují svůj mediální obraz (přičemž 85&#160;% věří, že sami tak nečiní);</li><li>71&#160;% žáků již podstoupilo „digitální detox“, aby si od sociálních médií odpočinuli, a jsou připraveni k&#160;jeho zopakování.</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Výzkum se také zajímal o to, co se žákům na sociálních médiích líbí. Mezi nejpopulárnější trendy sociálních sítí patří&#160;internetové „memy“&#160;(různé žertíky nebo zajímavosti šířící se internetem) a&#160;aplikace typu&#160;Snapchat&#160;(posílání fotek či videí pořízených v&#160;mobilním telefonu, někdy upravených – například funkcí filters/lenses). S&#160;oblibou využívanou funkcí je vytváření tzv. Snapchat Stories, tj. kolekcí příspěvků, vytvářejících příběh, případně dokumentujících nějakou událost. Za výhodu této aplikace se považuje na 24 hodin omezená životnost odeslaných příspěvků.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h3>Respondenti také navrhovali změny, které by u&#160;sociálních sítí uvítali&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Méně reklamy (73&#160;%);</li><li>Více důvěryhodných stránek, tj. méně dezinformací (61&#160;%);</li><li>Více kreativního a inspirujícího obsahu (55&#160;%);</li><li>Větší soukromí (49&#160;%);</li><li>Další možnosti výdělku na sociálních sítích (33&#160;%).</li></ul><h3>Komentáře k&#160;výsledkům tohoto průzkumu zdůrazňují především tři aspekty, které z&#160;něj vyplývají&#58;</h3><ol style="text-align&#58;justify;"><li>Pro některé rodiče a učitele může být překvapením, že jejich děti či žáci jsou ve značné míře nespokojeni se světem sociálních médií. Na první pohled se zdá, že internetová generace, přezdívaná „digitální domorodci“, která se narodila do plně digitálního, globalizovaného a multimediálního světa, je se sociálními sítěmi dokonale „srostlá“. Přesto i&#160;ona vnímá negativní vlivy tohoto prostředí – například na svůj emocionální život, soukromí či přístup k&#160;důvěryhodným informacím. Dokladem může být i&#160;dobrovolné podstupování „digitálního detoxu“.</li><li>Generace „vychovatelů“ by si měla uvědomit, že sociální média mohou vytvářet značný tlak na mladé lidi. Občas je nutné jim pomoci se od něj oprostit.</li><li>S&#160;výsledky tohoto průzkumu by se měly seznámit školy a připravovat své žáky na bezpečný a&#160;spokojený pohyb v&#160;online světě. Učit je používat zdravý úsudek při využívání sociálních médií a&#160;pomáhat nalézat optimální rovnováhu pro využívání internetu a sociálních sítí.</li></ol><div style="text-align&#58;justify;">Nepřímé potvrzení výsledků tohoto průzkumu lze nalézt i&#160;na jiných příkladech. S&#160;překvapivě pozitivními ohlasy se například setkala iniciativa „<a href="http&#58;//edtechnology.co.uk/Article/benendens-phone-fast-to-become-regular-event" target="_blank">Phone Fest</a>“ na britské škole v&#160;Benendenu. S&#160;cílem pomoci žákům snížit jejich závislost na digitálních technologiích se dohodli na třídenním „půstu“ od mobilních telefonů a sociálních sítí. Zpětná vazba od žáků byla natolik pozitivní, že má vedení školy v&#160;úmyslu tuto akci pravidelně opakovat.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Iniciativu podobnou té britské lze nalézt i&#160;u&#160;nás. Přišla s&#160;ní Základní škola Mládežnická v&#160;Trutnově, která už od roku 2015 pořádá tzv.&#160;<a href="http&#58;//www.offlineday.eu/" target="_blank">Den off-line</a>. Již se k&#160;ní připojilo 5&#160;dalších škol z&#160;celé České republiky. Určitě je třeba kladně hodnotit každou iniciativu, která může oslovit další školy a přispívat tak ke zvyšování povědomí o&#160;potřebě budovat digitální gramotnost mládeže.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">-----</div><div style="text-align&#58;justify;">[1] -&#160;Young people rebelling against social media, survey reveals. 2017. [cit. 2017-10-27]. Dostupný z WWW&#58; [<a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-social-media-survey-reveals/" target="_blank">http&#58;//www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-...</a>]<br></div></div><br><br><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Metodický portál Rvp.cz, <a href="http&#58;//www.rvp.cz/">www.rvp.cz</a></div><br>6. 12. 2017 12:10:31Zpráva o překvapivém britském průzkumu, který zjišťoval vztah mládeže k sociálním sítím (médiím). /sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg6. 12. 2017 12:26:09https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-informatiky1/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.