Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy67948<p style="text-align&#58;justify;">V&#160;návaznosti na Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 – 2027 připravil Zlínský kraj i v&#160;tomto roce krajskou konferenci k&#160;primární prevenci rizikového chování. VII. Krajská konference k&#160;primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy se uskutečnila dne&#160;25. listopadu 2019 ve Zlíně.</p><p style="text-align&#58;justify;">Prvních šest let v&#160;životě dětí je klíčových, proto s&#160;prevencí musíme začít už u těch nejmenších. To je důvodem aktivity Zlínského kraje - Odboru školství, mládeže a sportu, připravit pedagogy na práci s&#160;preventivními aktivitami, představit nové formy a&#160;metody tak, aby působení na děti bylo intenzivní, navazující a smysluplné. Začátek prevence je v&#160;mateřských školách. </p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem krajské konference je pomoci mateřským školám pochopit souvislosti a principy uplatňující se v&#160;oblasti primární prevence již u dětí předškolního věku. Hlavními principy, které se v&#160;primární prevenci osvědčily, jsou provázanost, následnost, multidisciplinární spolupráce, kreativita, interaktivita.&#160;&#160;&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Lektory VII. Krajské konference k&#160;primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy byli PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. s&#160;přednáškou „Trauma v&#160;dětském věku&quot;;&#160;následně Mgr. Petra Sobková přiblížila účastníkům téma „Rodičem a učitelem 2.0 aneb digitální technologie a kyber&quot; a na závěr vystoupil pan Zdeněk Patík s&#160;problematikou bezpečnosti silničního provozu.&#160;&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Prezentace přednášejících naleznete v příloze&#58;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/VII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani-pro-materske-skoly/Trauma%20v%20dětském%20věku.ppt" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icppt.png" alt="" />&#160;Trauma v dětském věku.ppt</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/VII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani-pro-materske-skoly/BESIP.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;BESIP.pptx</a><br></p><p><br></p>26. 11. 2019 6:11:19VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy se uskutečnila dne 25. listopadu 2019 ve Zlíně. /zdz/SiteCollectionImages/images/104198229.jpg26. 11. 2019 6:23:06http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Mapování výskytu rizikového chování za šk. rok 2018 - 201965074<p style="text-align&#58;justify;">Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2018 - 2019 probíhá na základě&#160;vyhodnocení&#160;údajů uvedených&#160;v celorepublikovém elektronickém Systému evidence preventivních aktivit.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"> V roce&#160;2016&#160;zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a&#160;MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví, nyní Systém evidence preventivních aktivit (SEPA). Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s&#160;návratností 75,3 %. Pro školní rok 2018 - 2019 ze získaných dat vyplynulo, že&#160;hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li><strong>špatné vztahy mezi žáky</strong> (19,71 %) </li><li><strong>užívání tabáku </strong>(19,39 %)</li><li><strong>závažné přestupky vůči ŠŘ</strong> (10,11 %)</li><li><strong>záškoláctví</strong> (7,66 %)</li><li><strong>užívání alkoholu</strong> (5,93 %)<br></li></ul></ul><div>Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při&#160;zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a&#160;terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V&#160;oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.).&#160;<br></div><div><br></div><div>Podrobnější údaje z monitoringu, vč. grafu naleznete v příloze&#58;<br></div><div><br></div><div><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Mapovani-vyskytu-rizikoveho-chovani-za-sk.-rok-2018---2019/Mapování%20RCH%202018_19.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Mapování RCH 2018_19.docx</a><br></div><div><br></div><div><br></div><p><br></p>18. 11. 2019 13:03:16Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2018 - 2019 probíhá na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém elektronickém Systému evidence preventivních aktivit. /zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Mladez%20se%20bavi_per.jpg18. 11. 2019 13:15:24http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Výzva MŽP č. 7/2019: Přírodní zahrady65680<p><strong>Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku umožní dotační výzva MŽP. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí je od 3. 2. 2020. Opravnění žadatelé jsou nejen MŠ, ZŠ a SŠ.</strong></p><p>&#160; </p><p></p><p></p><p></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">Na co můžete dotaci získat</span></h2><ol><li>Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v&#160;přírodním stylu pro předškolní děti.</li><li>Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.</li><li>Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a&#160;organizací působících v&#160;oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.</li></ol><p><em>Bližší informace a podmínky v textu výzvy.</em></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">Kdo může žádat</span></h2><ul><li>Obce,</li><li>předškolní zařízení mateřské školy,</li><li>lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny,</li><li>základní školy,</li><li>střední školy,</li><li>domy dětí a&#160;mládeže,</li><li>příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v&#160;oblasti EVVO,</li><li>nestátní neziskové organizace působící v&#160;oblasti EVVO.</li></ul><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">Výše příspěvku</span></h2><p><strong>100</strong> – <strong>500 tis. Kč, maximálně</strong> <strong>85 %</strong> z celkových způsobilých výdajů</p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">Termíny</span></h2><p>Zahájení příjmu žádostí&#58; <strong>3. 2. 2020, 10&#58;00</strong><br> Ukončení příjmu žádostí&#58; <strong>31. 3. 2020</strong><br> Realizace podpořených projektů&#58; <strong>do 31.&#160;12.&#160;2022</strong></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">Kontaktní osoby pro tuto Výzvu</span></h2><p>Ing. Stanislav Vodička, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.&#58; + 420&#160;267&#160;994 647, e-mail&#58; <a>stanislav.vodicka@sfzp.cz</a><br> Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.&#58; +420 267 994 469, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;michal.slezak@sfzp.cz">michal.slezak@sfzp.cz</a></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2"><strong>Odkaz na Výzvu</strong></span></p><p><a href="https&#58;//www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74&amp;fbclid=IwAR0zMIskGAyBSFVgydMYinm78NZzYwG1cz8ntLjW5xsLw5VY8R3uCUFeH8I" target="_blank">https&#58;//www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy</a></p><p><br></p><p></p><p><a href="/zdz/Documents/Výzva_7_2019_NPZP_Prirodni%20zahrady.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Výzva_7_2019_NPZP_Prirodni zahrady.pdf</a></p><p><a href="/zdz/Documents/Výzva_7_2019_NPZP_priloha_1_popis_projektu.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Výzva_7_2019_NPZP_priloha_1_popis_projektu.docx</a></p><p><a href="/zdz/Documents/Výzva_7_2019_NPZP_priloha_2_Zpusobil_vydaje.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Výzva_7_2019_NPZP_priloha_2_Zpusobil_vydaje.xlsx</a></p><p><a href="/zdz/Documents/Výzva_7_2019_NPZP_priloha_3_Cestne_prohlaseni_de_minimis.rtf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icrtf.gif" alt="" />&#160;Výzva_7_2019_NPZP_priloha_3_Cestne_prohlaseni_de_minimis.rtf</a></p><p></p>24. 10. 2019 8:55:15Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku umožní dotační výzva MŽP. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí je od 3. 2. 2020. Opravnění žadatelé jsou nejen MŠ, ZŠ a SŠ./zdz/SiteCollectionImages/5_Images/ruce.jpg24. 10. 2019 10:55:07http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy67999<p><strong>​Dovolujeme si Vás pozvat na VII. Krajskou&#160;konferenci&#160;k primární prevenci rizikového&#160;chování pro mateřské školy.</strong><br></p><p><br></p><p>Konference se uskuteční dne 25. listopadu 2019 od 9,00&#160; hodin v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje (zasedací místnost 16. etáž), tř. T. Bati 21, Zlín. Záštitu nad konferencí převzal radní pro oblast školství Mgr.&#160;Petr Gazdík.<br></p><p>Hlavními lektory konference jsou&#58;</p><p>PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.&#160;s přednáškou na téma&#58; &quot;Trauma v dětském věku&quot;<br></p><p>Mgr. Petra Sobková se bude věnovat problematice&#58; &quot;Rodičem a učitelem 2.0 ...aneb digitální technologie a kyber&quot;<br></p><p>Zdeněk Patík se zaměří na bezpečnost silničního provozu&#58; &quot;BESIP&quot;&#160;<br></p><p>Vstup na konferenci je zdarma.&#160;Z důvodu omezené kapacity je nutné potvrzení účasti předem. Svou účast potvrďte nejpozději do 20. listopadu 2019 na e - mailové adrese&#58; anna.fenykova@kr-zlinsky.cz. Občerstvení zajištěno. Pozvání platí pro jednoho zástupce školy.<br></p><p><br></p><p>Pozvánka a program k nalezení zde&#58;<br></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/VII.-Rocnik-krajske-konference-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani-pro-materske-skoly/Pozvánka_25_11_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_25_11_2019.pdf</a><br></p><p>&#160;<br></p>22. 10. 2019 8:04:39Dovolujeme si Vás pozvat na VII. Krajskou konferenci k primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy./zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Kluk%20v%20jidelne_per.jpg23. 10. 2019 6:37:23http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
XIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování65148<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dne 10. října 2019 se ve Zlíně uskutečnila&#160;XIII. Krajská&#160;konference k&#160;primární prevenci rizikového chování. Konference byla určena pro školní metodiky prevence&#160;základních a středních škol.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">S&#160;prevencí rizikového chování se setkáváme v&#160;různých formách a podobách po celý život. Prevence zasahuje do mnoha oblastí lidského bytí. Prostupuje mnoha právními normami a orientace v&#160;nich je často náročná a nejasná. Nejintenzivnější je prevence ve školách a školských zařízeních. </p><p style="text-align&#58;justify;">Krajská konference se proto zaměřila na téma „Právní instrumenty v&#160;oblasti primární prevence rizikového chování&quot;. Hlavními lektory byli doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,&#160;Mgr. Jaroslav Šejvl, PhDr. René Szotkowski, zástupci KŘ policie ZK a Mgr. Bohuslav Sedláček.&#160;Lektoři a další přizvaní odborníci se zabývali právními předpisy, praktickými zkušenostmi a aplikací práva do praxe. Paní Olga Sovová se věnovala tématům se zaměřením na správně-právní a občanskoprávní postavení dítěte v&#160;právním řádu. Pan Jaroslav Šejvl se zaměřil na právní instrumenty v&#160;oblasti návykových látek. Zástupci KŘ policie ZK přiblížili pedagogům téma týkající se odpovědnosti dětí a dítě jako poškozený trestným činem. Pan René Szotkowski se ve své přednášce věnoval tématu „Rizika virtuální komunikace&quot;. Na závěr konference pan Bohuslav Sedláček seznámil přítomné s&#160;možnostmi využití dokumentárního filmu v&#160;prevenci rizikového chování metodikou a ukázkami z projektu Jeden svět na škole s názvem „Začínáme učit filmem&quot;. </p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem krajské konference bylo&#160;upozornit, že v&#160;důsledku změny životního stylu, nárůstu stresu či vlivu médií dochází k posunu norem, což se výrazně projevuje v&#160;(ne)účinnosti preventivních opatření. Se změnami ve společnosti musí jít ruku v&#160;ruce i změny v&#160;přístupu k&#160;prevenci. Dřívější a osvědčené preventivní metody se často stávají nejen nefunkčními, ale i kontraproduktivními. Konference nastínila právní normy a přístupy v&#160;primární prevenci, které se osvědčily a které se nejvíce přibližují současným změnám ve společnosti.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Prezentace z konference k nalezení zde&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Olga%20Sovová%20I.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Olga Sovová I.pptx</a>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Olga%20Sovová%20II.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Olga Sovová II.pptx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Policie%20ČR_nebezpecne_jevy_internet_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Policie ČR_nebezpecne_jevy_internet_2019.pdf</a><br></p><p><br></p>17. 10. 2019 6:40:49Dne 10. října 2019 se ve Zlíně uskutečnila XIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg23. 10. 2019 6:39:51http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Aplikace Tělocvik online65042<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Aplikace&#160;slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1. stupni ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV.&#160;&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V aplikaci je k dispozici&#160;přes 400 videí z oborů atletiky, gymnastiky, pohybových her a nových trendů v oblasti sportu jako je parkour nebo flag football. Pro učitele a žáky tak zajišťuje nejen mnohem zábavnější a pestřejší náplň TV, ale také zdravější pohybový rozvoj dětí, přispívá k prevenci obezity a svou kvalitní náplní motivuje k aktivním&#160;volnočasových chvílím. Učitelskému sboru&#160;navíc aplikace poskytuje&#160;detailní a s ŠVP sladěný roční plán výuky TV.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Povídejte se na <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=BIMniRfCkT0&amp;feature=youtu.be" target="_blank">krátký informativní trailer</a> k&#160;aplikaci.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud chcete zjistit, jak aplikace vypadá a&#160;jak je metodologie zpracovaná, podívejte se zdarma do&#160;<a href="https&#58;//telocvik.online/" target="_blank">PROMO verze</a>.&#160;Zde se zaregistrujte pomocí E-Mailu a hesla a&#160;nahlédnete do 4 hodin TV z každého ročníku 1.&#160;stupně.&#160;<br></p><p><br></p>16. 10. 2019 6:02:52Aplikace slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1.st ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV. /sofia/pedagogove/kabinettv/PublishingImages/Telocvick%20online.jpg16. 10. 2019 6:12:04http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinettv/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Jeřábková
Nominace na Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji 201966686<p>​<strong>Ocenění mohou získat lidé a organizace působící v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Nominaci lze podat nejpozději do 14. 10. 2019.</strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p></p><p></p><p></p><p><strong><font face="Thread-00000fb0-Id-00000047"></font></strong></p><strong><span aria-hidden="true"></span></strong><p></p><p></p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"><p></p></span><p>Návrhy na nominace mohou podávat jednotlivci i organizace. Nejdůležitějšími kritérii při rozhodování o udělení ceny je významný a prokazatelný dopad na dění v místě či regionu, viditelný rozvoj organizace, projektů a programů, jedinečnost a inspirativnost. Nominace&#160;budou zveřejněny a ceny slavnostně předány na XIX. Krajské konferenci EVVO (<a href="http&#58;//www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference" target="_blank">www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference</a>).</p><p>Nominovat můžete v těchto kategoriích&#58;</p><p><strong>Osobnost EVVO</strong><br> - Nominováni mohou být jednotlivci - osobnosti, které se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO na regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Ředitel školy, školského zařízení/manažer neziskové organizace</strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci či manažeři neziskových organizací, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci s dopadem na místní či regionální úroveň. <br> </p><p><br><strong>Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor </strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí školních družin či klubů, zájmových kroužků ve školách a školských zařízeních, NNO, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci, nebo realizovaly aktivitu s dopadem na místní či regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Pracovník/dobrovolník nestátní neziskové organizace (NNO) </strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - pracovníci a dobrovolníci středisek ekologické výchovy, pracovníci a členové NNO, vedoucí zájmových skupin, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci, nebo realizovaly aktivitu s dopadem na místní či regionální úroveň. <br> </p><p><br><strong>Komunální politik/pracovník veřejné správy </strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - pracovníci úřadů, členové zastupitelstev, výborů a komisí, osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj EVVO na místní či regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Žák základní/střední školy, student vyšší/vysoké školy </strong><br>- Nominován může být žák či student, který přispěl k ochraně životního prostředí, je aktivní ve své škole, neziskové organizaci či obci, realizoval zajímavý projekt, zpracoval studentskou práci, zúčastnil se soutěže, příp. se jinak zasloužil o ochranu životního prostředí. <br> </p><p><br><strong>Podnikatel (právnická i fyzická osoba) </strong><br>- Nominovány mohou být právnické i fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj či podporu EVVO, ochranu životního prostředí, rozvoj místní udržitelné ekonomiky, MA21, zdravých či fairtradových měst, realizovaly významnou aktivitu, nebo podpořily konkrétní organizaci či aktivitu EVVO, jsou příkladem dobré praxe při naplňování principů udržitelného rozvoje. <br> </p><p><br><strong>Škola, školské zařízení/vzdělávací instituce/nezisková organizace </strong><br>- Nominovány mohou být organizace&#58; školy, školská zařízení, NNO, vzdělávací instituce, které dlouhodobě vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění na místní či regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Projekt/aktivita EVVO realizovaný/á na území Zlínského kraje </strong><br>- Nominován může být projekt, realizovaný na území Zlínského kraje, financovaný z různých zdrojů, který svým pojetím a rozsahem významně obohatil činnost školy či organizace, měl výrazný dopad na život obce či regionu, byl prezentován veřejnosti a byl úspěšně realizován v plném rozsahu.<br> </p><p><br><strong>Objev v oblasti EVVO (jednotlivec) </strong><br>- Nominován může být jednotlivec, který v roce 2019 vykonal významný počin v EVVO či ochraně přírody, realizoval zajímavý projekt, kampaň či program pro veřejnost, rodiny, skupinu dětí nebo dospělých. </p><p></p><p>Více informací na <a href="http&#58;//www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo" target="_blank">www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo</a></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/Nominace-na-Ceny-za-prinos-k-rozvoji-EVVO-ve-Zlinskem-kraji-2019/Cena%20EVVO%20-%20nominační%20list.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;Cena EVVO - nominační list.doc</a></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>18. 9. 2019 7:05:16Ocenění mohou získat lidé a organizace působící v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Nominaci lze podat nejpozději do 14. 10. 2019./zdz/SiteCollectionImages/images/118983160.jpg18. 9. 2019 11:27:36http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Koutná

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.