Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP přispěje 40 milionů 50181<p><strong>Školy a další kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. MŽP ve spolupráci se Státním fondem ŽP vyhlašuje dotační výzvu, která spojí péči o zdraví a ekologickou výchovu.</strong></p><p>V Národním programu Životní prostředí je připraveno celkem 40 milionů korun. </p><p><font face="Thread-00002c64-Id-00000009">Více informací zde&#58;</font></p><p><a href="https&#58;//www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=100">https&#58;//www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=100</a></p><p><br></p><p><br></p>13. 9. 2019 8:09:01Školy a další kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. MŽP ve spolupráci se Státním fondem ŽP vyhlašuje dotační výzvu, která spojí péči o zdraví a ekologickou výchovu/zdz/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/IMGP2802.JPG13. 9. 2019 10:11:18http://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Stále můžete soutěžit s projektem kraje pro bezpečný internet65430<p><strong>Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!</strong>​</p><p></p><p>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotům na které navazuje připravený soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Ceny do soutěže věnovalo sdružení CZ. NIC, společnost Microsoft a GORDIC.</p><p>Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz./">www.kpbi.cz.</a> Soutěžní kvíz poběží do 15. listopadu 2019. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS. </p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.</p>11. 9. 2019 11:20:41Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg11. 9. 2019 13:16:48http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová
XIII. Ročník krajské konference65271<p style="text-align&#58;justify;">Dovolujeme&#160;si&#160;Vás pozvat na XIII. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování. Konference se uskuteční ve čtvrtek dne 10. října 2019 od 9,00 hod. v přízemí 15. budovy Baťova institutu, ul. Vavrečkova 7040, Zlín.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Téma konference&#58; &quot;Právní instrumenty v oblasti primární prevence&quot;</p><p style="text-align&#58;justify;">Pozvání na konferenci&#160;přijali&#160;odborníci a lektoři zabývající se danou&#160;problematikou - doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.;&#160;Mgr. Jaroslav Šejvl;&#160;PhDr. René Szotkowski, Ph.d.; Mgr. Bohuslav Sedláček; zástupci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a další.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Záštitu nad konferencí převzal radní pro oblast školství Zlínského kraje Petr Gazdík.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vstup na konferenci je zdarma, občerstvení je zajištěno.<br></p><p><br></p><p>Bližší informace naleznete v příloze&#58;<br></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Pozvánka_10_10_19.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_10_10_19.pdf</a><br></p><p><br></p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<br></p>9. 9. 2019 8:15:35Dovolujeme si Vás pozvat na XIII. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20in%20classroom.jpg9. 9. 2019 11:08:30http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Seminář Zdravá 565289<p style="text-align&#58;justify;">​Dovolujeme si pozvat zástupce mateřských škol&#160;na seminář &quot;Zdravá 5&quot;. Jedná&#160;se o seminář věnovaný problematice výživy,&#160;který je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu pro mateřské a základní školy.&#160;<br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem Zdravé 5 je motivovat děti k přijetí správné výživy a její přirozená implementace do životního stylu. Projekt Zdravá 5 je poskytován školám zdarma nadačním fondem Albert, akreditace MŠMT ČR.</p><p style="text-align&#58;justify;">V rámci projektu Zdravá 5 již třetím rokem realizujeme pro pedagogy mateřských škol čtyřhodinový metodický seminář&#58; Zdravá 5 - pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, ze kterého si účastníci odnášejí zdarma připravené metodické materiály pro interaktivní práci s dětmi.</p><p style="text-align&#58;justify;">Seminář je bez účastnického poplatku a je pořádán ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.</p><p><br></p><p>Bližší informace naleznete v příloze&#58;<br></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Seminar-Zdrava-5/Zdravá%205_pozvánka%202019.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;Zdravá 5_pozvánka 2019.doc</a><br></p><p><br></p><p>&#160;&#160;<br></p>9. 9. 2019 6:58:14​Dovolujeme si pozvat zástupce mateřských škol na seminář věnovaný problematice výživy s názvem "Zdravá 5"./zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Chidren%20eating_per.jpg9. 9. 2019 7:17:00http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064717 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k&#160;veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v&#160;roce 2016.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do <strong>30. 9. 2019</strong>. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k&#160;dalšímu připomínkování. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Věříme, že tato forma otevřené diskuse s&#160;širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v&#160;našem kraji, bude to jenom ku&#160;prospěchu nás všech. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</p><p class="MsoNormal"><span>Ve Zlíně 2. 9. 2019<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx</a></p><p class="MsoNormal"><br><span></span></p>2. 9. 2019 7:50:10Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016./SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Rozpocty_per.jpg5. 9. 2019 12:20:06http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Jak zapojit globální témata do výuky 65454<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Blended-learningový kurz je určen především učitelkám a učitelům matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka. Kurz je zdarma. Přihlášky do 25. 9. 2019.</strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Organizace ARPOK, o.&#160;p.&#160;s. pořádá inovativní blended-learningový kurz&#160;pro&#160;pedagogy i studenty pedagogiky 2. stupně ZŠ a SŠ (M, ČJ, OV)&#160;zaměřeného na témata&#160;<a href="http&#58;//www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/" target="_blank"><strong>Cílů udržitelného rozvoje</strong> </a>&#160;(odkaz vede na stránky OSN).&#160;Blended-learningový kurz kombinuje online formu výuky spolu s&#160;prezenčním setkáním.</p><p>Kurz je&#160;zdarma&#160;včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci.&#160;</p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Co&#160;získáte?</strong></span></p><p>Certifikát o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT<br></p><p>Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje</p><p>Vzorové lekce</p><p>Informace a podněty od dalších pedagogů</p><p>Zpětnou vazbu od mentorů</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Co očekáváme od vás?</strong></p><p>Aktivní zapojení <strong>v online kurzu</strong> v období&#160;<strong>od&#160;30. září do 1. prosince 2019</strong>. V&#160;rámci kurzu vás čekají 4 výukové moduly, které jsou zakončeny tematickými úkoly.<br></p><p>Účast na <strong>prezenčním setkání, které proběhne&#160;1. – 3. &#160;listopadu 2019</strong> v&#160;Olomouci (pá odpoledne – ne dopoledne).<br></p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jak se přihlásit?</strong></p><p>Na kurz se můžete přihlásit&#160;<strong>do 25. září 2019</strong>&#160;prostřednictvím&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoHaQhmG8OTtvHQsMjHkyTxk_9J42j7UHHt5MDrJdfiJMGjg/viewform?usp=sf_link" target="_blank"><strong>online formuláře</strong></a> na stránkách společnosti ARPOK. </p><p>&#160;</p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Online%20kurz.png" alt="Online kurz.png" style="margin&#58;5px;width&#58;720px;height&#58;399px;" />&#160;<br></p><p>&#160;</p><p><br></p>30. 8. 2019 8:46:48Blended-learningový kurz je určen především učitelkám a učitelům matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka. Kurz je zdarma. Přihlášky do 25. 9. 2019./sofia/SiteCollectionImages/images/149116886.jpg30. 8. 2019 8:55:40http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Odborný seminář projektu Hasiči pro školy65457<p><strong>​Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s NIDV pořádají&#160;dne&#160;18. září 2019 v Otrokovicích&#160;seminář pro pedagogy, který je zaměřen na Ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.</strong><br></p><p><span style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud se chcete podrobně seznámit s projektem Hasiči pro školy, tak máte jedinečnou příležitost. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pořádají <strong>dne&#160;</strong><strong><strong>18</strong>. září 2019 v Otrokovicích&#160;</strong>seminář pro pedagogy, který je zaměřen na Ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V rámci semináře bude představen systém preventivně výchovné činnosti, kterou směřují profesionální hasiči k veřejnosti. Budou prezentovány současné projekty a pomůcky přímé i nepřímé podpory výuky výše uvedených problematik. </p><p style="text-align&#58;justify;">Co se týká samotného projektu Hasiči pro školy, autorský tým seznámí přítomné s jeho vizí, cíli a především si jej budou moct vyzkoušet od stažení, instalace až po samotné ovládání. Seminář se bude konat na hasičské stanici v Otrokovicích, pro pedagogy je zdarma. Je přístupný učitelům z jakéhokoliv kraje, nicméně kapacita je omezena.&#160;<br></p><p><br></p><p>Přihlášku na seminář naleznete v příloze&#58;<br></p><p>&#160;<a href="https&#58;//www.hasiciproskoly.cz/clanek-pozvanka-na-odborny-seminar-250819" target="_blank">https&#58;//www.hasiciproskoly.cz/clanek-pozvanka-na-odborny-seminar-250819</a><br></p><p><br></p>30. 8. 2019 6:08:01Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s NIDV pořádají dne 18. září 2019 v Otrokovicích seminář pro pedagogy, který je zaměřen na Ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí./zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/kluci.jpg30. 8. 2019 7:55:35http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.