Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO67270<p><strong>Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je březen 2019 - květen 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.<span aria-hidden="true"><br></span></strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p><strong><font face="Thread-00001b84-Id-0000000f"></font></strong></p><p><strong><font face="Thread-00001b84-Id-0000000f"></font></strong></p><p></p><p><font face="Thread-00001b84-Id-00000003">Další informace jsou k nalezení v přiloženém dokumentu&#58;</font></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-EVVO/1_specializační%20studium_kurz%20250%20III_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;1_specializační studium_kurz 250 III_2019.pdf</a></p><p></p><p></p><p></p>14. 1. 2019 12:05:30Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je březen 2019 - květen 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč./zdz/SiteCollectionImages/images/118983160.jpg14. 1. 2019 12:34:59https://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Koutná
Dotazník spokojenosti s portálem Zkola.cz63991<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rádi bychom Vás požádali o vyplnění ankety týkající se webových stránek Zkola.cz&#160;a souvisejících portálů Sofia, Burza škol a Kudy kam. Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 5 minut času.&#160;</strong></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><br><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vaše odpovědi nám pomohou odhalit silné i slabé stránky našich portálů a umožní nám v budoucnu vylepšit jejich obsahovou i funkční podobu. Data budou použita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Děkujeme!<br></div><p><br></p><p><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUzE8jclqZ5EKTcm89nnAhROLCXDck0d-mAMu_gI5g8HcUeg/viewform" target="_blank"><strong>Dotazník spokojenosti s portálem Zkola.cz</strong></a><br></p><p><br></p></div>7. 1. 2019 14:13:15Rádi bychom Vás požádali o vyplnění ankety týkající se webových stránek Zkola.cz. Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 5 minut času. Předem Vám děkujeme./SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/woman%20working.jpg15. 1. 2019 12:01:41https://www.zkola.cz/rodice/zajimaveclanky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Zlínský kraj ocenil sedmnáct dobrovolníků věnujících se mládeži64305<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili&#160;v Baťově vile ve Zlíně představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Lidí, kteří jsou ve svém volném čase ochotni věnovat se druhým, není mnoho a je jich stále méně. Proto je potřeba těmto lidem veřejně poděkovat a ukázat jim, že si jejich práce vážíme,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci oblast mládeže a sportu, poděkoval nejen všem oceněným, ale i těm, kteří je na ocenění navrhli, a to za to, že si všímají, kdo se v jejich okolí stará o mládež a její volnočasové aktivity.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Za svoji dlouholetou a kvalitní činnost si ocenění převzalo celkem 17 dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vybráni byli výběrovou komisí z&#160;celkem 26 doručených nominací od představitelů měst a obcí, škol a školských zařízení, nevládních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů z celého kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Dobrovolníky pracující s mládeží Zlínský kraj ocenil již po patnácté. Organizačně celou akci tradičně zajistil Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ocenění dobrovolní pracovníci</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Milan Beránek</strong>&#160;– Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vlasta Daňková</strong>&#160;– Gymnastický klub Hulín</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Miroslav Dvorský</strong>&#160;– Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>PaedDr. Jaroslava Dvořáková</strong>&#160;– Tělocvičná jednota Sokol Holešov</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Josef Gerž</strong>a&#160;– Sbor dobrovolných hasičů Sazovice</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Mgr. Martina Habartov</strong><strong>á</strong>&#160;– Folklorní soubor Děcka z&#160;Kunovic</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vladimír Kristýnek</strong>&#160;– TJ Jiskra Otrokovice</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>J</strong><strong>ana Nováková</strong>&#160;– Mateřské centrum Klubíčko</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Bc. Josef Podešť</strong>&#160;– TJ Šumice&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ing. Antonie Řádková</strong>&#160;– Tělocvičná jednota Sokol Staré Město</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ing. Dušan Stareček</strong>&#160;– Taneční klub Gradace Kroměříž</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Irena Sto</strong>lářová&#160;– &#160;Aneri - taneční škola</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Eva Vajďáková</strong>&#160;– Sbor dobrovolných hasičů Trnava</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dagmar Zálešáková</strong>&#160;– Orel jednota Staré Město</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Anna Nováková</strong> –&#160;Dětskývalašský soubor Rájek (ocenění za celoživotní činnost)</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vojtěch Plánka</strong>&#160;– Klub biatlonu SKB Velké Karlovice (ocenění za celoživotní činnost)</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rostislav Šťastn</strong><strong>ý</strong>&#160;– TJ Poličná (ocenění za celoživotní činnost)</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/omsrlz/PublishingImages/Dobrovolníci.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;500px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ocenil-sedmnact-dobrovolniku-venujicich-se-mladezi-aktuality-15268.html" target="_blank">www.kr-zlinsky.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p>10. 12. 2018 6:19:24Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili v Baťově vile ve Zlíně představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných./management/omsrlz/PublishingImages/Dobrovolníci.jpg17. 12. 2018 6:26:23https://www.zkola.cz/management/omsrlz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJan Vandík
XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování64839<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k&#160;primární prevenci rizikového chování. Krajská konference se uskutečnila&#160;ve společenském sále Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Přípravou a organizací byla pověřena Vyšší odborná&#160;škola&#160;pedagogická a sociální a Střední škola&#160;Kroměříž&#160;ve spolupráci se Zlínským krajem.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Více jak sto účastníků, metodiků prevence na základních a středních školách ze Zlínského kraje, mělo příležitost získat zajímavé informace a podněty od lektorů a odborníků z praxe, kteří své příspěvky věnovali aktuálnímu tématu&#58;&quot;Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání&quot;.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Konferenci zahájil člen Rady ZK pro oblast&#160;školství&#160;Petr Gazdík. Následoval přehled aktualit a připravovaných akcí od krajské školské koordinátorky prevence Mgr. Bc. Šárky Kostkové a okresních metodiků prevence Mgr. Ireny Majtnerové a Mgr. Bc. Oldřicha Kratochvíla. Mgr. Ondřej Bárta ve svém vstupu posluchačům přiblížil nástroje leadershipu jako cesty změny chování lidí a kultury školy. V první přednášce se v tématu „ Rizika komunikace mezi týmem školy a rodiči&quot; PhDr. David Čáp, Ph.D., dotkl nejčastějších komunikačních chyb a nedorozumění. PhDr. Helena Vrbková se v&#160;přednášce s&#160;názvem „Uplatnění šesti nevyhnutelných a dostačujících podmínek dle C. R. Rogerse v&#160;práci s&#160;třídním kolektivem&quot; zabývala čtením psychodynamiky a egoobrannými mechanismy v&#160;rámci práce se skupinou.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na tato témata navázali přednášející i v&#160;odpolední části. Posluchači si mohli vybrat z&#160;pěti workshopů&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Co potřebuji od svého týmu a co mi hází klacky pod nohy (PhDr. Čáp Ph.D.)</li><li>Využití projektivní práce v&#160;rámci diagnostiky a aktivizace třídy na ZŠ a SŠ pomocí pomůcek „Zvířecí svět a obrazy&quot; (PhDr. Vrbková)</li><li>Rituály a třídní identita jako nástroje ke stmelení kolektivu (Mgr. Hlavsová)</li><li>Zážitková pedagogika v&#160;práci učitele (Mgr. Kostrůnková, Mgr. Javoříková, DIS Fryšták)</li><li>Přechod odkudkoli kamkoli – nové příležitosti (Petr Štěpáník, MADIO, z.s.)</li></ul><p>Teprve ve škole, která má správně nastaveny vztahy, spolupráci i komunikaci uvnitř i navenek, je možné úspěšně a efektivně aplikovat preventivní programy. Co všechno může přispět k&#160;tomu, aby škola správně fungovala, pomohli přítomným nastínit přizvaní lektoři a odborníci.</p><p>Prezentace&#160;lektorů naleznete&#160;v příloze&#58;</p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/Aktuality%20KÚZK.ppt.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" /> Aktuality KÚZK.ppt.pptx</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/KPPP%20a%20ZDVPP%20Zlín.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> KPPP a ZDVPP Zlín.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/PhDr.%20David%20Čáp%20Ph.D.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> PhDr. David Čáp Ph.D.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/PhDr.%20Helena%20Vrbková.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> PhDr. Helena Vrbková.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/Mgr.%20Markéta%20Hlavsová.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Mgr. Markéta Hlavsová.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/DIS%20Fryšták.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DIS Fryšták.pdf</a></p><p><a href="http&#58;//www.madio.cz/index.php/prevence-clanek/konference-prevence-rizikoveho-chovani-pprch-prechod.html" target="_blank">Přechod odkudkoli kamkoli - nové příležitosti</a><br></p>15. 11. 2018 9:49:59Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20in%20classroom.jpg3. 1. 2019 9:51:08https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Evidence rizikového chování za školní rok 2017 - 201820671<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá od roku 2016 na základě&#160;vyhodnocení&#160;údajů uvedených&#160;v celorepublikovém elektronickém Systému výkaznictví.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V roce&#160;2016&#160;zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a&#160;MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví. Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s&#160;návratností 92,9 %. Pro školní rok 2017 - 2018 ze získaných dat vyplynulo, že&#160;hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>špatné vztahy mezi žáky (20,0 %) </li><li>užívání tabáku (18,3 %)</li><li>šikana (10,3 %)</li><li>přestupky proti ŠŘ (9,9 %)</li><li>záškoláctví (9,4 %)</li></ul></ul><p style="text-align&#58;justify;">Evidence výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při&#160;zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a&#160;terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V&#160;oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.). </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Znázorněno graficky&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Evidence-rizikoveho-chovani-za-skolni-rok-2017---2018/Monitoring%202017_2018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Monitoring 2017_2018.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>8. 11. 2018 7:38:33Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém Systému výkaznictví./zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Mladez%20se%20bavi_per.jpg17. 12. 2018 13:42:19https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.