Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - Prodlouženo69859<p></p><p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je posunutý na září 2019 - září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.</strong></font></font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Další informace jsou k nalezení v přiloženém dokumentu&#58;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> <a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-EVVO---prodlouzeno/Nabídka%20specializační%20studium_kurz%20III_září%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Nabídka specializační studium_kurz III_září 2019.pdf</a></font></p>13. 6. 2019 12:05:34Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je posunutý na září 2019 - září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč./zdz/SiteCollectionImages/images/146805596.jpg13. 6. 2019 12:10:38http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Koutná
Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 - 202765962 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Dne 27. května 2019 byl Radou Zlínského kraje schválen Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 – 2027. <br></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><br><strong></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Krajský plán navazuje na předcházející koncepci platnou do konce roku 2018 a má vazbu na Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a na Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 190&#160;ze dne 18. března 2019. Aktualizace koncepčního dokumentu byla potřebná a důležitá pro analyzování této oblasti a stanovení přístupů Zlínského kraje. Dokument je rozdělen do 10 částí se zaměřením na základní východiska primární prevence, sociodemografickou charakteristiku kraje, koordinaci primární prevence, legislativu, vzdělávání, financování, monitoring, SWOT analýzu, strategie a cíle Zlínského kraje pro oblast primární prevence Zlínského kraje. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Dokument naleznete v&#160;příloze níže&#58;</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Krajsky-plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-Zlinskeho-kraje-2019---2027/Krajský%20plán%20primární%20prevence%20rizikového%20chování%20ZK%202019-2027.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Krajský plán primární prevence rizikového chování ZK 2019-2027.pdf</a><br></p>29. 5. 2019 8:14:30Dne 27. května 2019 byl Radou Zlínského kraje schválen Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 – 2027./zdz/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/hands.jpg29. 5. 2019 8:29:14http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Zlínský kraj má jedinečnou síť středisek environmentalního vzdělávání65963<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pracovníci neziskových organizací, středisek volného času, zástupci veřejné správy a lidé, kteří se dlouhodobě věnují environmentální výchově ve Zlínském kraji, se sešli u kulatého stolu, aby zhodnotili, jak se za posledních deset let, tedy od posledního setkání tohoto formátu, změnily podmínky pro environmentální výchovu a vzdělávání v regionu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Účastníky přivítala radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, která zodpovídá za resort životního prostředí a zemědělství. „Z&#160;pohledu poslance mám možnost posuzovat činnost EVVO i jinde v&#160;rámci celé republiky a mohu říci, že ve Zlínském kraji fungujeme výborně – zásluhou mých předchůdců a všech lidí, kteří se v&#160;této oblasti pohybují. Máme dokonce náskok před ostatními kraji a jsem za to velmi vděčna, protože vše, co zábavnou a pro děti přitažlivou formou teď vložíme do výchovy, vytváří jejich vztah k&#160;životnímu prostředí, což má samozřejmě nedozírný význam pro budoucnost,“ řekla radní Margita Balaštíková. Zároveň popřála lidem, kteří v&#160;EVVO pracují, aby je neodradily administrativní, ani jiné překážky, s&#160;nimiž se musí potýkat, a zůstalo jim nadšení a láska k&#160;přírodě, kterou dětem předávají.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podle Ivy Koutné, která vede organizaci LÍSKA, sdružující osobnosti a aktivity zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje, se za deset let v&#160;regionu podařilo vytvořit a udržet jedinečnou síť středisek EVVO, která v&#160;jiných krajích nemá obdobu. „Za velký úspěch považujeme například to, že se ve Zlínském kraji za posledních 5-7 let vybudovala téměř stovka školních zahrad, kde se děti přirozeně, v&#160;kontaktu s&#160;přírodou, učí poznávat rostliny i stromy, což je mnohem účinnější, než se to učit z&#160;učebnic nebo z&#160;počítače. Navíc tak děti mají možnost pohybu na čerstvém vzduchu, a to i o přestávkách, a vidí výsledky vlastního pěstitelského úsilí,“ sdělila Iva Koutná. Jak dále uvedla, pozitivem je to, že Zlínský kraj dlouhodobě podporuje vzdělávání a metodickou podporu koordinátorů EVVO, kteří působí přímo na školách a garantují promyšlený a důsledný přístup při vytváření vztahu mládeže k&#160;životnímu prostředí. To, s&#160;čím se však oblast EVVO potýká, je podle Ivy Koutné nestabilita ve financování této oblasti a fakt, že musí každý rok znovu žádat o grantovou podporu. Řešením by podle ní bylo víceleté financování ověřených vzdělávacích aktivit a pobytu dětí v přírodě, i dlouhodobějších projektů.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ma-jedinecnou-sit-stredisek-environmentalniho-vzdelavani-osvedcil-se-napr-projekt-skolnich-zahrad-aktuality-15595.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p>27. 5. 2019 5:43:30Pracovníci neziskových organizací, středisek volného času, zástupci veřejné správy a lidé, kteří se dlouhodobě věnují environmentální výchově ve Zlínském kraji, se sešli u kulatého stolu./zdz/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/IMGP2802.JPG5. 6. 2019 8:46:47http://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Projekt kraje pro bezpečný internet16512<p><strong>Startuje 6. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet, ve kterém je možné se kromě prostudování e-learningových kurzů a krátkých videospotů zapojit do soutěžních kvízu o hodnotné ceny. </strong><strong>Soutěž probíhá do 15. 11. 2019.<span aria-hidden="true"></span></strong></p><p><span aria-hidden="true"><span aria-hidden="true"><br></span><br>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotů, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny.&#160; Soutěžící se mohou po absolvování soutěžního kvízu zapojit i do Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu - sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC.</span></p><p>Lekce a soutěžní kvízy jsou dostupné na webových stránkách&#160;<a href="http&#58;//www.kpbi.cz/" target="_blank">http&#58;//www.kpbi.cz/</a>. Soutěžní kvíz bude dostupný do 15. 11. 2019. Poté proběhne losování vítězů a krajské finále soutěžního kvízu PLUS.<br></p><p>V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více než 31 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.</p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost&#160;o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a mládež.</p><p><br></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/Projekt-kraje-pro-bezpecny-internet/Plakat%20KPBI_2019_kr.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Plakat KPBI_2019_kr.pdf</a></p><p></p><p></p><p></p>9. 5. 2019 7:43:10Startuje 6. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet, ve kterém je možné se kromě prostudování e-learningových kurzů a krátkých videospotů zapojit do soutěžních kvízu o hodnotné ceny. Soutěž probíhá do 15. 11. 2019./zdz/SiteCollectionImages/images/147426282.jpg5. 6. 2019 8:46:31http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Výsledky programu RP19-19 na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence 46502 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;6pt;text-align&#58;justify;"><strong>Dne 25. března 2019 byly Radou Zlínského kraje schváleny dotace a účelové prostředky na provoz z&#160;RP19-19 Programu na podporu škol a školských zařízení v&#160;oblasti prevence rizikových typů chování. </strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;6pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;6pt;text-align&#58;justify;">Program RP19-19 byl zveřejněn na úřední desce od 20. 12. 2018. Příjem žádostí proběhl v termínu od 21. 01. – 06. 02. 2019. Rozhodnutí a smlouvy budou vydávány v měsíci dubnu 2019. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019; předložení Závěrečné zprávy nejpozději do 28. 02. 2020; výše podpory 20 000 – 50 000 Kč; max. míra podpory 70 % celkových způsobilý výdajů projektu. </p><p class="MsoNormal">Celkem přijatých žádostí&#58; 26</p><p class="MsoNormal">Výše požadované podpory&#58; 1 111 000 Kč</p><p class="MsoNormal">Podpořených žádostí&#58; 16</p><p class="MsoNormal">Celková výše podpory&#58; 703 000 Kč</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal">Seznam podpořených žadatelů naleznete v&#160;příloze&#58; </p><p class="MsoNormal"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Vysledky-programu-RP19-19-na-podporu-skol-a-skolskych-zarizeni-v-oblasti-prevence-/Výsledky%20programu%20RP19-19.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Výsledky programu RP19-19.pdf</a><br></p><p class="MsoNormal">&#160;</p>2. 4. 2019 6:44:48Dne 25. března 2019 byly Radou Zlínského kraje schváleny dotace a účelové prostředky na provoz z RP19-19 Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování./zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg2. 5. 2019 8:17:03http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.