Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

XIII. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování65148<p style="text-align&#58;justify;">Dne 10. října 2019 se ve Zlíně uskutečnil&#160;XIII. Ročník krajské&#160;konference k&#160;primární prevenci rizikového chování. Konference byla určena pro školní metodiky prevence&#160;základních a středních škol.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">S&#160;prevencí rizikového chování se setkáváme v&#160;různých formách a podobách po celý život. Prevence zasahuje do mnoha oblastí lidského bytí. Prostupuje mnoha právními normami a orientace v&#160;nich je často náročná a nejasná. Nejintenzivnější je prevence ve školách a školských zařízeních. </p><p style="text-align&#58;justify;">Krajská konference se proto zaměřila na téma „Právní instrumenty v&#160;oblasti primární prevence rizikového chování&quot;. Hlavními lektory byli doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,&#160;Mgr. Jaroslav Šejvl, PhDr. René Szotkowski, zástupci KŘ policie ZK a Mgr. Bohuslav Sedláček.&#160;Lektoři a další přizvaní odborníci se zabývali právními předpisy, praktickými zkušenostmi a aplikací práva do praxe. Paní Olga Sovová se věnovala tématům se zaměřením na správně-právní a občanskoprávní postavení dítěte v&#160;právním řádu. Pan Jaroslav Šejvl se zaměřil na právní instrumenty v&#160;oblasti návykových látek. Zástupci KŘ policie ZK přiblížili pedagogům téma týkající se odpovědnosti dětí a dítě jako poškozený trestným činem. Pan René Szotkowski se ve své přednášce věnoval tématu „Rizika virtuální komunikace&quot;. Na závěr konference pan Bohuslav Sedláček seznámil přítomné s&#160;možnostmi využití dokumentárního filmu v&#160;prevenci rizikového chování metodikou a ukázkami z projektu Jeden svět na škole s názvem „Začínáme učit filmem&quot;. </p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem krajské konference bylo&#160;upozornit, že v&#160;důsledku změny životního stylu, nárůstu stresu či vlivu médií dochází k posunu norem, což se výrazně projevuje v&#160;(ne)účinnosti preventivních opatření. Se změnami ve společnosti musí jít ruku v&#160;ruce i změny v&#160;přístupu k&#160;prevenci. Dřívější a osvědčené preventivní metody se často stávají nejen nefunkčními, ale i kontraproduktivními. Konference nastínila právní normy a přístupy v&#160;primární prevenci, které se osvědčily a které se nejvíce přibližují současným změnám ve společnosti.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Prezentace z konference k nalezení zde&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Olga%20Sovová%20I.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Olga Sovová I.pptx</a>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Olga%20Sovová%20II.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Olga Sovová II.pptx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Policie%20ČR_nebezpecne_jevy_internet_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Policie ČR_nebezpecne_jevy_internet_2019.pdf</a><br></p><p><br></p>17. 10. 2019 6:40:49Dne 10. října 2019 se ve Zlíně uskutečnil XIII. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg17. 10. 2019 7:04:52http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Aplikace Tělocvik online65042<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Aplikace&#160;slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1. stupni ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV.&#160;&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V aplikaci je k dispozici&#160;přes 400 videí z oborů atletiky, gymnastiky, pohybových her a nových trendů v oblasti sportu jako je parkour nebo flag football. Pro učitele a žáky tak zajišťuje nejen mnohem zábavnější a pestřejší náplň TV, ale také zdravější pohybový rozvoj dětí, přispívá k prevenci obezity a svou kvalitní náplní motivuje k aktivním&#160;volnočasových chvílím. Učitelskému sboru&#160;navíc aplikace poskytuje&#160;detailní a s ŠVP sladěný roční plán výuky TV.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Povídejte se na <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=BIMniRfCkT0&amp;feature=youtu.be" target="_blank">krátký informativní trailer</a> k&#160;aplikaci.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud chcete zjistit, jak aplikace vypadá a&#160;jak je metodologie zpracovaná, podívejte se zdarma do&#160;<a href="https&#58;//telocvik.online/" target="_blank">PROMO verze</a>.&#160;Zde se zaregistrujte pomocí E-Mailu a hesla a&#160;nahlédnete do 4 hodin TV z každého ročníku 1.&#160;stupně.&#160;<br></p><p><br></p>16. 10. 2019 6:02:52Aplikace slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1.st ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV. /sofia/pedagogove/kabinettv/PublishingImages/Telocvick%20online.jpg16. 10. 2019 6:12:04http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinettv/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Jeřábková
Podpoř správného broučka64628<p>​<strong>Zapojte se i Vy do 1. ročníku sázení stromů s veřejností, pomozte obnovit lesy v České republice. V termínu 11. a 12. října nejen v lokalitě Moravskoslezských Beskyd u obce Rožnov pod Radhoštěm.</strong></p><p></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p></p><p><font face="Thread-00000a98-Id-00000005">V místech, kde&#160;<strong>KŮROVEC</strong> zničil naše lesy, můžeme společně vysázet lesy nové a tím zlepšit životní prostředí nám i novým generacím a zároveň posunout pomoc dál. Protože uděláte část práce za nás a my to nechceme zadarmo, přispějeme 3,- Kč za každou vysazenou sazeničku Nadačnímu fondu s projektem <strong>SVĚTLUŠKA</strong>., který pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Termín sázení je proto naplánován mezi daty 10. října, kdy je Světový den zraku a 20. října, kdy je Den stromů.</font></p><p> <strong><font size="3">CO JE NAŠÍM CÍLEM&#58; </font></strong><font face="Tahoma"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3">zorganizovat smysluplnou akci s </font></font><font size="3"><font size="3">cílem vysázet co nejvíce stromů </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"></font></strong><p><strong><font size="3">KDY je možné s námi sázet</font><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3">&#58; </font></font></strong><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">v </font></font><font size="3"><font size="3">pátek 11. a sobot</font></font><font size="3"><font size="3">u </font></font><font size="3"><font size="3">12. ří</font></font><font size="3"><font size="3">jna 2019 od 9&#58;00 do 16&#58;00 hod </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"></font></strong><font size="3"></font><p><font size="3"><strong>KDE je možné s námi sázet&#58; </strong></font><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3">na čtyřech místech současně </font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">P</font></font><font size="3"><font size="3">rvní lokalita je v severní části Českomoravské vrchoviny mezi obc</font></font><font size="3"><font size="3">emi </font></font><font size="3"><font size="3">Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">Druhá lokalita je </font></font><font size="3"><font size="3">v </font></font><font size="3"><font size="3">severní části Drahanské vrchoviny u obce Uhřice (okres Blansko). </font></font></font></p><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma"> </font><p>Třetí lokalita je v severní části Nízkého Jeseníku mezi obcemi Horní Benešov a Sosnová (okres Opava). </p> <p>Čtvrtá lokalita je v západní části Moravskoslezských Beskyd u obce Rožnov pod Radhoštěm. </p> </font></font><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3">Mapy jednotliv</font></font><font size="3"><font size="3">ých lokalit najdete na </font></font><font size="3"><font size="3">webu <a href="https&#58;//www.denstromu.cz/nulty-rocnik-sazeni/">https&#58;//www.denstromu.cz/nulty-rocnik-sazeni/. </a></font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"><font size="3"></font></font></strong><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3"><strong>JAK se do lesa dostanete&#58; </strong></font></font><font size="3"><font size="3">můžete přijet individuálně nebo jet s námi zdarma </font></font><font size="3"><font size="3">autobusem</font></font><font size="3"><font size="3">, který vypravíme </font></font><font size="3"><font size="3">v sobotu 12. 10. </font></font><font size="3"><font size="3">ráno </font></font><font size="3"><font size="3">z Prahy </font></font><font size="3"><font size="3">na první lokalitu </font></font><font size="3"><font size="3">a odpoledne pojede </font></font><font size="3"><font size="3">zpět </font></font><font size="3"><font size="3">do Prahy</font></font><font size="3"><font size="3">. Místo </font></font><font size="3"><font size="3">v </font></font><font size="3"><font size="3">autobusu si můžete rezervovat na webu <a href="https&#58;//www.denstromu.cz/nulty-rocnik-sazeni/">https&#58;//www.denstromu.cz/nulty-rocnik-sazeni/</a></font></font><font size="3"><font size="3">. Informace k </font></font><font size="3"><font size="3">parkování naleznete na stejném odkazu. </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"><font size="3"></font></font></strong><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3"><strong>CO S SEBOU&#58; </strong></font></font><font size="3"><font size="3">akce se koná v lese a za každého počasí, takže je nutné mít odpovídající obuv a oděv včetně pracovních rukavic</font></font><font size="3"><font size="3">. </font></font><font size="3"><font size="3">Nezapomeňte si přibalit svačinu a něco k pití. My zajistíme nářadí nutné pro sázení, sazeničky, dozor při výsadbách, který Vám rád poradí a už </font></font><font size="3"><font size="3">bude </font></font><font size="3"><font size="3">jen na Vás, kolik stromků vysázíte. </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"></font></strong><font size="3"></font><p><font size="3"><strong>KONTAKTNÍ OSOBY</strong></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3">, které budou v </font></font><font size="3"><font size="3">dan</font></font><font size="3"><font size="3">é termín</font></font><font size="3"><font size="3">y na </font></font><font size="3"><font size="3">jednotlivých místech</font></font><font size="3"><font size="3">&#58; </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">P</font></font><font size="3"><font size="3">rvní lokalita (Českomoravská vrchovina) </font></font><font size="3"><font size="3">Jakub Martinec tel.&#58; 702 232 461 </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">Druhá lokalita (Drahanská vrchovina) Jakub Rozmánek </font></font><font size="3"><font size="3">tel.&#58; 602 932 289 </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">Třetí lokalita (Nízký Jeseník) Antonín Klíč </font></font><font size="3"><font size="3">tel.&#58; 774 666 422 </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">Čtvrtá lokalita (Moravskoslezské Beskydy) Radek Plesník </font></font><font size="3"><font size="3">tel.&#58; 725 309 022 </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"><font size="3"></font></font></strong><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3"><strong>Akci organizuje&#58; </strong></font></font><font size="3"><font size="3">LESCUS Cetkovice, s.r.o. (kontakt&#58; Ing. Petr Martinec tel.&#58; 702 266 029) </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"><font size="3"></font></font></strong><font size="3"><font size="3"></font></font><p><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3"><strong>Akci podporuje&#58; </strong></font></font><font size="3"><font size="3">Český rozhlas; Nadační fond Českého rozhlasu </font></font></font></p><font size="3"><font face="Tahoma" size="3"> </font></font><strong><font size="3"></font></strong><p><strong><font size="3">Sázet s námi budou také studenti z</font><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3">&#58; </font></font></strong><font face="Tahoma"><font size="3"><font size="3">Lesnick</font></font><font face="Tahoma,Tahoma" size="3"><font face="Tahoma,Tahoma" size="3">é a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně; Střední lesnické školy v Hranicích a Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku. </font></font></font></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/podpor-spravneho-broucka/Informace%20o%20sázení.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informace o sázení.pdf</a></p><p><br></p><p><br></p>3. 10. 2019 7:57:50Zapojte se i Vy do 1. ročníku sázení stromů s veřejností, pomozte obnovit lesy v České republice. V termínu 11. a 12. října nejen v lokalitě Moravskoslezských Beskyd u obce Rožnov pod Radhoštěm./zdz/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/_IGP7264.JPG3. 10. 2019 10:54:04http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopPetr Martinec
Netopýří noc67539<p>​<strong>V rámci 23. ročníku Mezinárodní noci pro netopýry se ve Zlíně 28. 9. 2019 uskuteční komentovaná exkurze po Bartošově čtvrti. Účast na akci je zdarma. Kapacita je omezená.</strong></p><p><font face="Thread-00001a74-Id-00000007">Exkurze pro veřejnost se zoologem Mgr. Evženem Tošenovským, zaměřená na netopýry. Povídání o životě a ochraně netopýrů, noční procházka podél řeky Dřevnice, ukázky moderní techniky (odchyt do sítí, batdetektory, noktovizor) používané při výzkumu netopýrů. Součástí bude i prezentace handicapovaných netopýrů ze Záchranné stanice ORNIS v Přerově.</font></p><p></p><p>Exkurzi povede Evžen Tošenovský (PřF UP Olomouc, ČSO, ČESON) a Lenka Kozubík Pechová (OŽPaZ MMZ).</p><p></p><p>Kapacita je omezená - je nutné se předem přihlásit na tel. 604 220 462 (pro přihlášení je nutné zaslat sms).</p><p></p><p>Další informace zodpoví Mgr. Evžen Tošenovský, tel. 777 771 196, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;tosenovsky@birdlife.cz">tosenovsky@birdlife.cz</a></p><p><a href="/zdz/temata/ekologicka_vychova/Documents/Netopýří%20noc%20ve%20Zlíně%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Netopýří noc ve Zlíně 2019.pdf</a></p>18. 9. 2019 11:53:53V rámci 23. ročníku Mezinárodní noci pro netopýry se ve Zlíně 28. 9. 2019 uskuteční komentovaná exkurze po Bartošově čtvrti. Účast na akci je zdarma. Kapacita je omezena./zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/fear.jpg18. 9. 2019 12:24:30http://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLenka Kozubík Pechová
Nominace na Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji 201966686<p>​<strong>Ocenění mohou získat lidé a organizace působící v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Nominaci lze podat nejpozději do 14. 10. 2019.</strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p></p><p></p><p></p><p><strong><font face="Thread-00000fb0-Id-00000047"></font></strong></p><strong><span aria-hidden="true"></span></strong><p></p><p></p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"><p></p></span><p>Návrhy na nominace mohou podávat jednotlivci i organizace. Nejdůležitějšími kritérii při rozhodování o udělení ceny je významný a prokazatelný dopad na dění v místě či regionu, viditelný rozvoj organizace, projektů a programů, jedinečnost a inspirativnost. Nominace&#160;budou zveřejněny a ceny slavnostně předány na XIX. Krajské konferenci EVVO (<a href="http&#58;//www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference" target="_blank">www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference</a>).</p><p>Nominovat můžete v těchto kategoriích&#58;</p><p><strong>Osobnost EVVO</strong><br> - Nominováni mohou být jednotlivci - osobnosti, které se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO na regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Ředitel školy, školského zařízení/manažer neziskové organizace</strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci či manažeři neziskových organizací, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci s dopadem na místní či regionální úroveň. <br> </p><p><br><strong>Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor </strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí školních družin či klubů, zájmových kroužků ve školách a školských zařízeních, NNO, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci, nebo realizovaly aktivitu s dopadem na místní či regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Pracovník/dobrovolník nestátní neziskové organizace (NNO) </strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - pracovníci a dobrovolníci středisek ekologické výchovy, pracovníci a členové NNO, vedoucí zájmových skupin, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci, nebo realizovaly aktivitu s dopadem na místní či regionální úroveň. <br> </p><p><br><strong>Komunální politik/pracovník veřejné správy </strong><br>- Nominováni mohou být jednotlivci - pracovníci úřadů, členové zastupitelstev, výborů a komisí, osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj EVVO na místní či regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Žák základní/střední školy, student vyšší/vysoké školy </strong><br>- Nominován může být žák či student, který přispěl k ochraně životního prostředí, je aktivní ve své škole, neziskové organizaci či obci, realizoval zajímavý projekt, zpracoval studentskou práci, zúčastnil se soutěže, příp. se jinak zasloužil o ochranu životního prostředí. <br> </p><p><br><strong>Podnikatel (právnická i fyzická osoba) </strong><br>- Nominovány mohou být právnické i fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj či podporu EVVO, ochranu životního prostředí, rozvoj místní udržitelné ekonomiky, MA21, zdravých či fairtradových měst, realizovaly významnou aktivitu, nebo podpořily konkrétní organizaci či aktivitu EVVO, jsou příkladem dobré praxe při naplňování principů udržitelného rozvoje. <br> </p><p><br><strong>Škola, školské zařízení/vzdělávací instituce/nezisková organizace </strong><br>- Nominovány mohou být organizace&#58; školy, školská zařízení, NNO, vzdělávací instituce, které dlouhodobě vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění na místní či regionální úrovni. <br> </p><p><br><strong>Projekt/aktivita EVVO realizovaný/á na území Zlínského kraje </strong><br>- Nominován může být projekt, realizovaný na území Zlínského kraje, financovaný z různých zdrojů, který svým pojetím a rozsahem významně obohatil činnost školy či organizace, měl výrazný dopad na život obce či regionu, byl prezentován veřejnosti a byl úspěšně realizován v plném rozsahu.<br> </p><p><br><strong>Objev v oblasti EVVO (jednotlivec) </strong><br>- Nominován může být jednotlivec, který v roce 2019 vykonal významný počin v EVVO či ochraně přírody, realizoval zajímavý projekt, kampaň či program pro veřejnost, rodiny, skupinu dětí nebo dospělých. </p><p></p><p>Více informací na <a href="http&#58;//www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo" target="_blank">www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo</a></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/Nominace-na-Ceny-za-prinos-k-rozvoji-EVVO-ve-Zlinskem-kraji-2019/Cena%20EVVO%20-%20nominační%20list.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;Cena EVVO - nominační list.doc</a></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>18. 9. 2019 7:05:16Ocenění mohou získat lidé a organizace působící v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Nominaci lze podat nejpozději do 14. 10. 2019./zdz/SiteCollectionImages/images/118983160.jpg18. 9. 2019 11:27:36http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Koutná
Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP přispěje 40 milionů 50181<p><strong>Školy a další kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. MŽP ve spolupráci se Státním fondem ŽP vyhlašuje dotační výzvu, která spojí péči o zdraví a ekologickou výchovu.</strong></p><p>V Národním programu Životní prostředí je připraveno celkem 40 milionů korun. </p><p><font face="Thread-00002c64-Id-00000009">Více informací zde&#58;</font></p><p><a href="https&#58;//www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=100">https&#58;//www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=100</a></p><p><br></p><p><br></p>13. 9. 2019 8:09:01Školy a další kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. MŽP ve spolupráci se Státním fondem ŽP vyhlašuje dotační výzvu, která spojí péči o zdraví a ekologickou výchovu/zdz/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/IMGP2802.JPG13. 9. 2019 10:11:18http://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Stále můžete soutěžit s projektem kraje pro bezpečný internet65430<p><strong>Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!</strong>​</p><p></p><p>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotům na které navazuje připravený soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Ceny do soutěže věnovalo sdružení CZ. NIC, společnost Microsoft a GORDIC.</p><p>Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz./">www.kpbi.cz.</a> Soutěžní kvíz poběží do 15. listopadu 2019. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS. </p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.</p>11. 9. 2019 11:20:41Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg1. 10. 2019 11:05:53http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.