Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Zlínský kraj ocenil sedmnáct dobrovolníků věnujících se mládeži64305<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili dnes v Baťově vile ve Zlíně představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Lidí, kteří jsou ve svém volném čase ochotni věnovat se druhým, není mnoho a je jich stále méně. Proto je potřeba těmto lidem veřejně poděkovat a ukázat jim, že si jejich práce vážíme,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci oblast mládeže a sportu, poděkoval nejen všem oceněným, ale i těm, kteří je na ocenění navrhli, a to za to, že si všímají, kdo se v jejich okolí stará o mládež a její volnočasové aktivity.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Za svoji dlouholetou a kvalitní činnost si ocenění převzalo celkem 17 dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vybráni byli výběrovou komisí z&#160;celkem 26 doručených nominací od představitelů měst a obcí, škol a školských zařízení, nevládních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů z celého kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Dobrovolníky pracující s mládeží Zlínský kraj ocenil již po patnácté. Organizačně celou akci tradičně zajistil Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ocenění dobrovolní pracovníci</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Milan Beránek</strong>&#160;– Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vlasta Daňková</strong>&#160;– Gymnastický klub Hulín</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Miroslav Dvorský</strong>&#160;– Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>PaedDr. Jaroslava Dvořáková</strong>&#160;– Tělocvičná jednota Sokol Holešov</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Josef Gerž</strong>a&#160;– Sbor dobrovolných hasičů Sazovice</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Mgr. Martina Habartov</strong><strong>á</strong>&#160;– Folklorní soubor Děcka z&#160;Kunovic</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vladimír Kristýnek</strong>&#160;– TJ Jiskra Otrokovice</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>J</strong><strong>ana Nováková</strong>&#160;– Mateřské centrum Klubíčko</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Bc. Josef Podešť</strong>&#160;– TJ Šumice&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ing. Antonie Řádková</strong>&#160;– Tělocvičná jednota Sokol Staré Město</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ing. Dušan Stareček</strong>&#160;– Taneční klub Gradace Kroměříž</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Irena Sto</strong>lářová&#160;– &#160;Aneri - taneční škola</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Eva Vajďáková</strong>&#160;– Sbor dobrovolných hasičů Trnava</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dagmar Zálešáková</strong>&#160;– Orel jednota Staré Město</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Anna Nováková</strong> –&#160;Dětskývalašský soubor Rájek (ocenění za celoživotní činnost)</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vojtěch Plánka</strong>&#160;– Klub biatlonu SKB Velké Karlovice (ocenění za celoživotní činnost)</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rostislav Šťastn</strong><strong>ý</strong>&#160;– TJ Poličná (ocenění za celoživotní činnost)</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/omsrlz/PublishingImages/Dobrovolníci.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;500px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ocenil-sedmnact-dobrovolniku-venujicich-se-mladezi-aktuality-15268.html" target="_blank">www.kr-zlinsky.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p>10. 12. 2018 6:19:24Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili dnes v Baťově vile ve Zlíně představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných./management/omsrlz/PublishingImages/Dobrovolníci.jpg10. 12. 2018 6:28:35https://www.zkola.cz/management/omsrlz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJan Vandík
XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování64839<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k&#160;primární prevenci rizikového chování. Krajská konference se uskutečnila&#160;ve společenském sále Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Přípravou a organizací byla pověřena Vyšší odborná&#160;škola&#160;pedagogická a sociální a Střední škola&#160;Kroměříž&#160;ve spolupráci se Zlínským krajem.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Více jak sto účastníků, metodiků prevence na základních a středních školách ze Zlínského kraje, mělo příležitost získat zajímavé informace a podněty od lektorů a odborníků z praxe, kteří své příspěvky věnovali aktuálnímu tématu&#58;&quot;Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání&quot;.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Konferenci zahájil člen Rady ZK pro oblast&#160;školství&#160;Petr Gazdík. Následoval přehled aktualit a připravovaných akcí od krajské školské koordinátorky prevence Mgr. Bc. Šárky Kostkové a okresních metodiků prevence Mgr. Ireny Majtnerové a Mgr. Bc. Oldřicha Kratochvíla. Mgr. Ondřej Bárta ve svém vstupu posluchačům přiblížil nástroje leadershipu jako cesty změny chování lidí a kultury školy. V první přednášce se v tématu „ Rizika komunikace mezi týmem školy a rodiči&quot; PhDr. David Čáp, Ph.D., dotkl nejčastějších komunikačních chyb a nedorozumění. PhDr. Helena Vrbková se v&#160;přednášce s&#160;názvem „Uplatnění šesti nevyhnutelných a dostačujících podmínek dle C. R. Rogerse v&#160;práci s&#160;třídním kolektivem&quot; zabývala čtením psychodynamiky a egoobrannými mechanismy v&#160;rámci práce se skupinou.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na tato témata navázali přednášející i v&#160;odpolední části. Posluchači si mohli vybrat z&#160;pěti workshopů&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Co potřebuji od svého týmu a co mi hází klacky pod nohy (PhDr. Čáp Ph.D.)</li><li>Využití projektivní práce v&#160;rámci diagnostiky a aktivizace třídy na ZŠ a SŠ pomocí pomůcek „Zvířecí svět a obrazy&quot; (PhDr. Vrbková)</li><li>Rituály a třídní identita jako nástroje ke stmelení kolektivu (Mgr. Hlavsová)</li><li>Zážitková pedagogika v&#160;práci učitele (Mgr. Kostrůnková, Mgr. Javoříková, DIS Fryšták)</li><li>Přechod odkudkoli kamkoli – nové příležitosti (Petr Štěpáník, MADIO, z.s.)</li></ul><p>Teprve ve škole, která má správně nastaveny vztahy, spolupráci i komunikaci uvnitř i navenek, je možné úspěšně a efektivně aplikovat preventivní programy. Co všechno může přispět k&#160;tomu, aby škola správně fungovala, pomohli přítomným nastínit přizvaní lektoři a odborníci.</p><p>Prezentace&#160;lektorů naleznete&#160;v příloze&#58;</p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/Aktuality%20KÚZK.ppt.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" /> Aktuality KÚZK.ppt.pptx</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/KPPP%20a%20ZDVPP%20Zlín.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> KPPP a ZDVPP Zlín.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/PhDr.%20David%20Čáp%20Ph.D.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> PhDr. David Čáp Ph.D.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/PhDr.%20Helena%20Vrbková.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> PhDr. Helena Vrbková.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/Mgr.%20Markéta%20Hlavsová.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Mgr. Markéta Hlavsová.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/DIS%20Fryšták.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DIS Fryšták.pdf</a><br></p>15. 11. 2018 9:49:59Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20in%20classroom.jpg15. 11. 2018 10:02:54https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Evidence rizikového chování za školní rok 2017 - 201820671<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá od roku 2016 na základě&#160;vyhodnocení&#160;údajů uvedených&#160;v celorepublikovém elektronickém Systému výkaznictví.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V roce&#160;2016&#160;zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a&#160;MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví. Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s&#160;návratností 92,9 %. Pro školní rok 2017 - 2018 ze získaných dat vyplynulo, že&#160;hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>špatné vztahy mezi žáky (20,0 %) </li><li>užívání tabáku (18,3 %)</li><li>šikana (10,3 %)</li><li>přestupky proti ŠŘ (9,9 %)</li><li>záškoláctví (9,4 %)</li></ul></ul><p style="text-align&#58;justify;">Evidence výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při&#160;zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a&#160;terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V&#160;oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.). </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Znázorněno graficky&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Evidence-rizikoveho-chovani-za-skolni-rok-2017---2018/Monitoring%202017_2018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Monitoring 2017_2018.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>8. 11. 2018 7:38:33Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém Systému výkaznictví./zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Mladez%20se%20bavi_per.jpg8. 11. 2018 9:10:35https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování64906 <p class="Default" style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size&#58;11.5pt;">Dovolujeme si Vás pozvat na setkání u příležitosti konání <strong>XII. ROČNÍKU KRAJSKÉ KONFERENCE K PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ</strong>. Konference je zaměřena na téma s názvem „<strong>Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělávání“</strong>. Program a registraci na konferenci naleznete v příloze. </span></p><p class="Default" style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size&#58;11.5pt;">Konference se uskuteční <strong>v úterý dne 13. listopadu 2018 od 9.00 hodin </strong>ve společenském sále Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Pavlákova 3942. </span></p><p class="Default" style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size&#58;11.5pt;">Akce je určena pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, vedení školy. Vstup na konferenci je <strong>zdarma</strong>. Z důvodu omezené kapacity je nutné provést <strong>registraci </strong>předem. Svou účast potvrďte nejpozději <strong>do 26. října 2018 </strong>výhradně prostřednictvím <strong>přihlašovacího formuláře </strong>(více informací v Pozvánce). Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity společenského sálu. </span></p><p class="Default" style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size&#58;11.5pt;">Občerstvení zajištěno. </span></p><p class="Default" style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteFontFace-5"><strong><span style="font-size&#58;11.5pt;">Pozvání platí pro jednoho zástupce Vaší školy. </span></strong><span style="font-size&#58;11.5pt;"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size&#58;11.5pt;line-height&#58;107%;">Pořadatelem konference je Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž ve spolupráci se Zlínským krajem.<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Pozvánka a registrace&#58;</strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/VI.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani/XII.%20Krajská%20konference%20k%20primární%20prevenci%20rizikového%20chování.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování.pdf</a><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/VI.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani/Jak%20se%20na%20konferenci%20dostanete.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Jak se na konferenci dostanete.pdf</a><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><br><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size&#58;11.5pt;line-height&#58;107%;"></span></p>26. 9. 2018 7:17:12XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování se uskuteční dne 13. listopadu 2018 v Kroměříži ve společenském sále Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Pavlákova 3942. /zdz/SiteCollectionImages/images/104198229.jpg1. 11. 2018 10:01:26https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Tisícovka škol už používá systém na odhalení šikany64196<p style="text-align&#58;justify;"><strong>”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze je všem školám dostupná zdarma.&#160;<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Přes dva tisíce nahlášení rizikového chování za poslední rok prošlo systémem Nenech to být. </strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>,,Vím, že se chce zabít,&quot;</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"> nebo </strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>„</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>Mám o ní strach, hodně se pořezala,</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>&quot; </em></strong><strong style="font-size&#58;14px;">jsou jen příklady ze stovek příběhů.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Platforma vytvořená brněnskými studenty funguje již na více než tisícovce škol po celé České Republice. Ty se do ní mohou zdarma registrovat a aplikace jim pak pomáhá s odhalováním šikany či jejího rizika. Funguje jako online schránka důvěry na adrese <a href="https&#58;//www.nntb.cz/" target="_blank"><strong>https&#58;//www.nntb.cz</strong></a><strong>.</strong> Nechává tak anonymně promluvit ohrožené děti, jejich spolužáky i rodiče. <strong>Po konci školního roku (2017/18) se autoři platformy, která má záštitu MŠMT, rozhodli veškerá nahlášení analyzovat a ukázat, s jakými problémy se děti skrz službu Nenech to být svěřují.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Kyberšikana je fenomén poslední doby. Vyskytuje se v minimálně 15 % případů</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">„<em>Kluci ji vydírají nahýma fotkama, je mi jí líto,</em>&quot; zní jedno z nahlášení týkající se uniklých nahých fotografií či intimních videí. <strong>Kromě posměšků pak často následuje vydírání prostřednictvím sociálních sítí, které může na oběti zanechat dlouhodobé psychické následky.</strong> „<em>Časté jsou i facebookové skupiny či stránky zaměřené specificky na zesměšňování oběti,</em>&quot; vysvětluje osmnáctiletý spoluzakladatel aplikace Jan Sláma, který se s šikanou setkával především jako součást mlčící většiny. V té době nevěděl, jak obětem pomoct.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Děti oznamují sebevražedné tendence, sexuální narážky i sebepoškozování</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Nahlášení s textem „<em>Někdy mi říká, že se chce zabít, nebo že byla na mostě a už chtěla skočit, ale rozmyslela si to</em>,&quot; je naštěstí pouze výjimkou. Podobné psychické problémy, které stojí za sebevražednými sklony, mají souvislost i se sebepoškozováním. To je zde bohužel velmi časté. <strong>S vysokou četností se vyskytují i problémy se sexuální orientací či sexuálními narážkami. V minimu případů se u středoškoláků objevují informace o znásilnění. </strong>„<em>Má kamarádka je šikanovaná, fyzicky i psychicky... A dokonce už ji chtěli i znásilnit... Chce být silná, ale už to dlouho nevydrží,&quot;</em> ale dokazuje, že i takové se mohou objevit. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Fyzické útoky nevymizely, objevují se až ve 47 % případů</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Ačkoliv se vůči dřívějším dobám šikana přesouvá více do online prostředí, nechybí ani krádeže či fyzické útoky. „<em>Dnes mu třískli hlavou o zeď takovou silou, až se sesul k zemi a chvíli mu trvalo, než se posbíral.&quot; </em>Taková zpráva je spíše extrémním případem, nicméně autoři aplikace se běžně setkávají i s oznámeními fyzického napadení. <strong>Specifickými kategoriemi případů jsou poté domácí násilí, počínající anorexie, ponižování ze strany učitelů, sexuální zneužívání, či drogy.</strong> Jak ukazuje „<em>Kluci ze třídy si z něj utahují a myslím, že se necítí moc dobře a že ho to trápí, také mu vnucují marihuanu, a musí kouřit jointy aby zapadl do kolektivu,</em>&quot; jsou právě drogy s šikanou často spojeny.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborníci se shodují, že odhalit tyto problémy je velmi složité</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„<em>Podstatnou vlastností šikany je skrytost a nepřístupnost. Často všichni přímí, ale i nepřímí účastníci šikany z rozličných důvodů brání jejímu odhalení. A to i oběti. Pro oběť je bolestivé a zraňující mluvit o svém týrání, hrozí jí, že ztratí poslední zbytky sebeúcty. Je to podobná situace a bolest jako u oběti znásilnění. Často se oběť podřizuje tlaku skupiny, která velí, aby mlčela,</em>&quot; uvádí specialista na řešení školního násilí a šikanování Dr. Michal Kolář.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Štěpán se nemohl ve škole ani ukázat</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výsměch, urážky, skupinová kyberšikana, ničení osobních věcí i psychický teror. Tím vším si musel projít Štěpán Uhlík, který později autory Nenech to být oslovil s tím, že by o svém případu rád promluvil veřejně. „<em>Byl jsem z toho na dně. Nemohl jsem se tam ukázat,</em>&quot; uvádí při vzpomínkách na bývalou školu a drsnou šikanu, kterou zde prožíval. <strong>Šikana měla silný dopad i na jeho psychiku a vztahy s blízkými. Jeho spolužáci si založili na Messengeru skupinu, do které se nemohl dostat, ani ji nahlásit. Zde si posílali různé upravené Štěpánovy fotografie s cílem ho ponížit.</strong> Jeho příběh detailně zpracovala vládní kampaň HateFree Culture na<a href="https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik"> </a><a href="https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik">https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dokud neteče krev, učitelka šikanu neřeší</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Štěpánův případ byl dlouho zlehčovaný vedením školy, které ho adekvátně neřešilo. „<em>Bohužel, s podobnými případy se setkáváme čím dál častěji,</em>&quot; konstatuje jeden z autorů platformy<strong> Nenech to být</strong> Pavel Ihm. Kromě příběhů dětí, které autory oslovují mailem či na Facebooku, tak plyne i z konkrétních nahlášení. Příkladem může být další případ. „<em>Ve třídě je chlapec, který ostatním dětem ubližuje. Třídní paní učitelka situaci neřeší, když za ní žáci přijdou, aby chlapci domluvila, říká jen, že DOKUD NETEČE KREV, ať si to vyřeší děti samy.</em>&quot; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Je potřeba pomoci školám i dětem</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Právě s řešením šikany se školám autoři aplikace rozhodli v novém školním roce pomoci. Odborníci, kteří spolupracují na Nenech to být, se tak budou každým vážným případem individuálně zabývat a udělají maximum pro to, aby škola i žák dostali adekvátní pomoc. To je možné díky financím od zřizovatelů a sponzorů se zájmem o zlepšení kvality vzdělávacího prostředí, kteří mohou na rozšířené služby jednotlivým školám poslat sponzorský dar.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Lidé stále netuší, co si za šikanou představit</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Čím dál častěji nás zaráží, jaké tabu pro některé lidi šikana je. Hodně lidí si za ní nedokáže nic konkrétního představit. Její oběti se pak mohou cítit osamocené a bojující proti celému světu,&quot;</em> vysvětluje spoluautor aplikace David Špunar důvod, proč se tým rozhodl o šikaně více mluvit. <strong>Je podle něj důležité, aby o šikaně psala média, mluvily slavné osobnosti, a velký dopad mohou mít i videa youtuberů.</strong> Právě s těmi organizace často spolupracuje.<br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.nntb.cz/o-nas" target="_blank">Nenech to být</a><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="text-align&#58;center;">Zakladatelé NNTB - Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/socpatologjevy/sikana/PublishingImages/Zakladatelé%20NNTB%20-%20Jan%20Sláma,%20David%20Špunar%20a%20Pavel%20Ihm,%20autor%20fotografie%20Ondřej%20Rygl%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;534px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Foto&#58;&#160;<span style="text-align&#58;center;">Ondřej Rygl</span><br></p>19. 9. 2018 20:39:23”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze je všem školám dostupná zdarma. /rodice/socpatologjevy/sikana/PublishingImages/Zakladatelé%20NNTB%20-%20Jan%20Sláma,%20David%20Špunar%20a%20Pavel%20Ihm,%20autor%20fotografie%20Ondřej%20Rygl%202.JPG31. 10. 2018 10:35:21https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/sikana/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLucie Čadová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.