Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na Zdravě do života Všechny novinky

 

 

Výsledky programu RP19-19 na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence 67870 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;6pt;text-align&#58;justify;"><strong>Dne 25. března 2019 byly Radou Zlínského kraje schváleny dotace a účelové prostředky na provoz z&#160;RP19-19 Programu na podporu škol a školských zařízení v&#160;oblasti prevence rizikových typů chování. </strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;6pt;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;6pt;text-align&#58;justify;">Program RP19-19 byl zveřejněn na úřední desce od 20. 12. 2018. Příjem žádostí proběhl v termínu od 21. 01. – 06. 02. 2019. Rozhodnutí a smlouvy budou vydávány v měsíci dubnu 2019. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019; předložení Závěrečné zprávy nejpozději do 28. 02. 2020; výše podpory 20 000 – 50 000 Kč; max. míra podpory 70 % celkových způsobilý výdajů projektu. </p><p class="MsoNormal">Celkem přijatých žádostí&#58; 26</p><p class="MsoNormal">Výše požadované podpory&#58; 1 111 000 Kč</p><p class="MsoNormal">Podpořených žádostí&#58; 16</p><p class="MsoNormal">Celková výše podpory&#58; 703 000 Kč</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal">Seznam podpořených žadatelů naleznete v&#160;příloze&#58; </p><p class="MsoNormal"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Vysledky-programu-RP19-19-na-podporu-skol-a-skolskych-zarizeni-v-oblasti-prevence-/Výsledky%20programu%20RP19-19.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Výsledky programu RP19-19.pdf</a><br></p><p class="MsoNormal">&#160;</p>2. 4. 2019 6:44:48Dne 25. března 2019 byly Radou Zlínského kraje schváleny dotace a účelové prostředky na provoz z RP19-19 Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování./zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg2. 4. 2019 6:59:18https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Měsíc školních zahrad v květnu 201967858<p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></div><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;text-align&#58;justify;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="text-align&#58;justify;"><strong>České školy se mohou letos v květnu připojit k celosvětové kampani Měsíc školních zahrad, která chce upoutat pozornost ke školním zahradám, hřištím a dvorkům. Záměrem je, aby se prostředí venku za okny školy stalo nedílnou součástí života pedagogů i žáků.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">„</span><span style="background-color&#58;transparent;">Chceme povzbudit školy a učitele, aby s dětmi aktivně trávili čas venku a objevili pestré možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí k výuce, odpočinku i setkávání,“</span><span style="background-color&#58;transparent;"> vzkazují Nadace Proměny Karla Komárka, vzdělávací centrum Tereza a střediska ekologické výchovy Chaloupky a Lipka, partneři Měsíce školních zahrad v České republice.</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;"> Význam školních zahrad pro zdravý a všestranný rozvoj dětí celosvětově roste. Okruh míst, kde se mohou děti mimo školu volně pohybovat a objevovat svět, se totiž za posledních 100 let značně zúžil. Z rozsáhlého výzkumu České děti venku, který v roce 2016 realizovala Nadace Proměny Karla Komárka, navíc vyplývá, že typický český školák stráví ve všední den na internetu, hraním her nebo sledováním televize dva a půl krát více času než venku (1&#58;41 venku vs. 4&#58;14 u médií). Výzkum také ukázal, že během výuky se dnes ven dostane jen menšina dětí (nejčastěji na hřiště, v 8 % případů). Smyslem Měsíce školních zahrad je upozornit na řešení, která mohou tento trend změnit. </p><p style="text-align&#58;justify;"> „Škola může množství i kvalitu času, který děti tráví venku, významně ovlivnit. Klíčová je míra propojení venkovního prostředí s jejím každodenním životem a vzdělávacím programem. Tohle u nás zatím bohužel moc nefunguje – chybí lepší povědomí o výhodách pro děti, samotné učitele a v důsledku i pro rodiče, není ani dostatečná podpora shora,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny. „V první řadě chceme školám říct, že v tom nejsou samy. Uvědomujeme si, že jsou pod velkým tlakem, připojení ke kampani je proto velmi jednoduché&#58; stačí dát o sobě vědět. Propojení těch, kdo už benefity „školy venku“ znají nebo dokonce běžně využívají, s těmi, kdo jsou na samém začátku, je základem pro nastartování větších změn.“ Jak o sobě dát vědět, i potřebnou dávku inspirace a praktických informací, najdete na webu kampaně&#58; <a href="http&#58;//www.mesicskolnichzahrad.cz/" target="_blank">www.mesicskolnichzahrad.cz</a>. &#160; &#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"> &#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"> Iniciativa Měsíc školních zahrad, která propojuje školy už ve 22 zemích světa, vzešla od Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). Partnery českého Měsíce školních zahrad jsou Nadace Proměny Karla Komárka a zakladatelé platformy Učíme (se) venku&#58; Vzdělávací centrum Tereza a střediska ekologické výchovy Chaloupky a Lipka. </p><p> &#160; </p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="text-align&#58;justify;"><strong><font color="#000000" face="Thread-00000fb4-Id-00000077"><span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;font-size&#58;11pt;"></span></font></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/mesic-skolnich-zahrad-v-kvetnu-2019/TZ_Mesic_skolnich_zahrad.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;TZ_Mesic_skolnich_zahrad.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Petra Hrubošová, manažerka komunikace <br> +420 225 010 276, +420 775 654 314 <br> <a href="mailto&#58;petra.hrubosova@nadace-promeny.cz" target="_blank">petra.hrubosova@nadace-promeny.cz</a> <br> &#160; <br> Nadace Proměny Karla Komárka <br> Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 <br> <a href="http&#58;//www.nadace-promeny.cz/" target="_blank">www.nadace-promeny.cz</a> <br> <a href="http&#58;//www.portalpromen.cz/" target="_blank">www.portalpromen.cz</a></p>1. 4. 2019 12:58:03České školy se mohou letos v květnu připojit k celosvětové kampani Měsíc školních zahrad, která chce upoutat pozornost ke školním zahradám, hřištím a dvorkům. Záměrem je, aby se prostředí venku za okny školy stalo nedílnou součástí života pedagogů i žáků./zdz/SiteCollectionImages/5_Images/ruce.jpg10. 4. 2019 7:12:19https://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopPetra Hrubošová
Kraj podpoří projekty prevence rizikového chování ve školách67809<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Sedm set tisíc korun rozdělí Zlínský kraj šestnácti školám a školským zařízením, které uspěly se zajímavými projekty zaměřenými na vytváření zdravých vztahů a příznivého sociálního klimatu v&#160;zájmu prevence rizikového chování.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Formou příspěvků na provoz škol nebo dotacemi jsme podpořili školy a školská zařízení různých zřizovatelů, které zpracovaly zajímavé projekty zacílené na předcházení šikaně, záškoláctví, různým druhům závislostí včetně zneužívání návykových látek a dalším nežádoucím jevům, vyskytujícím se mezi mládeží. Věříme, že projekty prevence, jsou-li opravdu kvalitní, sehrávají pozitivní význam při&#160;vytváření zdravých vztahů ve školních kolektivech,“ řekl radní Petr Gazdík, zodpovědný za školství ve Zlínském kraji.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Na základě výzvy bylo na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje doručeno celkem 26 projektových žádostí, z nichž bylo k&#160;podpoře vybráno 16 nejlépe zpracovaných projektů. Průměrná výše příspěvku na jeden projekt se pohybuje okolo 43 tisíc korun.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Podpořeny budou například tyto projekty&#58; „Naše třída – moje parta II,“ který realizuje Základní škola a mateřská škola Mysločovice, „Po stopách totalitních režimů 20. století“ (ZŠ UNESCO Uherské Hradiště), „Jsme SAFE na netu“ (Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště), „Na jedné lodi IV“ (Základní škola Mánesova Otrokovice), „Moje třída, mé zázemí“ ((Církevní základní škola v&#160;Kroměříži), „Orientační dny s&#160;Gabrou a Málinkou“ (Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří), „Úspěšný první ročník“ (Střední odborná škola Josefa Sousedíka) a další.</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/kraj-podpori-projekty-prevence-rizikoveho-chovani-ve-skolach-aktuality-15477.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p>1. 4. 2019 6:39:30Sedm set tisíc korun rozdělí Zlínský kraj šestnácti školám a školským zařízením, které uspěly se zajímavými projekty zaměřenými na vytváření zdravých vztahů a příznivého sociálního klimatu v zájmu prevence rizikového chování. /SiteCollectionImages/5_images/hands.jpg1. 4. 2019 6:42:54https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Dělat správné věci, i když se nikdo nedívá...66834 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Rizikům nežádoucích jevů a chování chceme ve školách předcházet. Dělání správných rozhodnutí, což v&#160;případě rizikového chování znamená volbu chování správného a žádoucího, nepředpokládáme, ale záměrně podporujeme. Osobní leadership, tedy vedení sebe sama a druhých lidí, je svoboda volby převzít odpovědnost za své &#160;myšlení, pocity a chování a jednat s&#160;platnými principy.</strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Tisíce škol na světě, které využívají principy leadershipu, dosáhly výsledků právě ve snížení počtu&#160;rizikového chování, absencí a posílily pozitivní vztahy nejen uvnitř školy, ale i v&#160;širší komunitě.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Zkuste seminář osobního rozvoje pro pedagogy&#58; <a href="https&#58;//www.ivemnejelidr.cz/7-navyku-pro-pedagogicke-pracovniky/" target="_blank">https&#58;//www.ivemnejelidr.cz/7-navyku-pro-pedagogicke-pracovniky/</a></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Rádi uděláme seminář i pro Vaši školu nebo region, kontaktujte nás na <a href="mailto&#58;education@franklincovey.cz">education@franklincovey.cz</a></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Proces &quot;I ve mně je lídr&quot; je certifikovaným SEL programem (SEL= sociální a emoční učení) a umožňuje tak rozvíjet už od předškolního věku charakter a dovednosti žáků tak, aby se ve střetu s&#160;riziky zachovali odpovědně s&#160;ohledem na budoucnost. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">V&#160;roce 2019 připravujeme leadership pro teenagery jak formou výjezdů na bázi zážitkového kurzu, tak i model realizovaný přímo ve škole.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Bližší informace naleznete v příloze&#58; </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Delat-spravne-veci,-i-kdyz-se-nikdo-nediva/Otevrene_seminare_v_roce%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Otevrene_seminare_v_roce 2019.pdf</a><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Delat-spravne-veci,-i-kdyz-se-nikdo-nediva/Prospekt_LIM_Cesta.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Prospekt_LIM_Cesta.pdf</a></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"> </p>14. 3. 2019 11:47:01Rizikům nežádoucích jevů a chování chceme ve školách předcházet. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20in%20classroom.jpg10. 4. 2019 7:05:54https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Do školy na kole66581<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Do školy na kole je celorepublikovou výzvou pro studenty od 13 let, jejíž 2. ročník se uskuteční v květnu 2019. Do soutěže se mohou registrovat školy. Přihlásit školu může student, pedagog i rodič.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem Do školy na kole je motivovat co nejvíce studentů, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze.</div><div style="text-align&#58;justify;">Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;center;"><strong>Chci jezdit v květnu do školy na kole</strong></div><div style="text-align&#58;center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Do školy na kole je týmová výzva pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu se spolužáky nebo pedagogy dojíždí během května do školy na kole. Zapojují se i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři…</div><div style="text-align&#58;justify;">V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika soutěžních kategorií zaměřených na pravidelnost, délku jízdy, kreativitu aj. Školy mohou soutěžit o Cykloškolu roku.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;left;">Pokud máte zájem&#160;o zapojení vaší školy do výzvy Do školy na kole, kontaktujte prosím Petru Melingerovou,&#160;</div><div style="text-align&#58;left;"><a href="mailto&#58;petra.melingerova@auto-mat.cz" target="_blank">petra.melingerova@auto-mat.cz</a>.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Všechny informace k registraci naleznete na webových stránkách&#160;</span><a href="https&#58;//www.dopracenakole.cz/doskolynakole" target="_blank" style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">www.dopracenakole.cz</a><span style="text-align&#58;justify;">.&#160;</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div style="text-align&#58;center;"><span></span><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Do_školy_na_kole.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Do_školy_na_kole2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></div></div><p style="text-align&#58;justify;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Foto&#58; Jan Hromádko<br></p>4. 3. 2019 8:11:19Do školy na kole je celorepublikovou výzvou pro studenty od 13 let, jejíž 2. ročník se uskuteční v květnu 2019. Do soutěže se mohou registrovat školy. Přihlásit školu může student, pedagog i rodič./pedagogove/souteze/PublishingImages/Do_školy_na_kole.jpg9. 4. 2019 8:27:03https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Více než třetina upozornění na šikanu odeslaných přes webovou aplikaci se týká fyzického ubližování 63960<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Nenech to být, projekt, který založili tři studenti brněnského gymnázia Vídeňská, Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm, na pomoc dětem, které se staly obětí šikany. Tvůrci nyní zveřejnili analýzu rizikového chování na školách v ČR vycházející z 3000 anonymizovaných upozornění, která aplikací prošla.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br>Projekt funguje na principu online schránky důvěry, skrz kterou mohou děti anonymně, rychle a beze strachu upozornit na rizikové chování v kolektivu. „Prozatím byly údaje posbírány z více než 1260 škol, které se do Nenech to být zapojily. Nepřestáváme racovat na tom, abychom pomáhali stále více školám a dětem po celé České republice,&quot; říká spoluzakladatel David Špunar. <img src="file&#58;///C&#58;/Users/DOHNAL~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" alt="" style="width&#58;601px;" />&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Nejvíce upozornění bylo odesláno z hlavního města a to v celkovém počtu 298. Druhé bylo Brno se svými 120 případy, následované Plzní a překvapivě Litoměřicemi. Mezi kraji vede Jihomoravský. Dále Středočeský a Ústecký kraj. Naopak nejméně upozornění bylo odesláno z kraje Karlovarského.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">„Většinou na šikanu upozorňuje žák školy, v pouhé třetině případů to pak bývá sama oběť,&quot; sděluje spoluzakladatel Jan Sláma. Na 63,9 % případů šikany upozornila děvčata. Obětí bývá v 91,1 % případů jednotlivec. Rozdíl v počtu upozornění na šikanu u dívek a chlapců bývá téměř nulový. Ze zaznamenaných dat vyplývá, že mezi agresory je dvojnásobný počet hochů než děvčat. U 73 případů děti a rodiče uvedli, že kantor o šikaně ví, ale neřeší ji.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2018_2019/Graf%20-%20šikana.png" alt="" style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;margin&#58;5px;text-align&#58;justify;width&#58;700px;height&#58;324px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V 35,91 % upozornění uživatelé sdělili, že se šikana odehrává fyzicky, v 21 % je součástí i šikana verbální. U 58,3 % případů upozorňují jen na verbální šikanu. Kyberšikana je většinou přítomna u obou typů, vyskytuje se v 6,67 % případů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podle analýzy dat dochází v 43,17 % k šikaně kvůli vzhledu. Terčem posměchu bývají děti, které jsou silnější postavy, nebo ty, které jsou ostatními považovány za ošklivé. Častěji se také oběťmi stávají děti, které ve škole nemají dobré výsledky. Výjimkou není ani šikana s rasistickým podtextem. V 6,35 % případů je důvodem k šikaně sexuální orientace oběti.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">U 8,87 % jsou součástí šikany krádeže nebo ničení majetku dítěte. Uživatelé Nenech to být také upozorňují na užívání a prodej návykových látek, nejčastěji drog a cigaret. V jednotkách případů jsme také zaznamenali sexuální zneužívání nebo známky domácího násilí. V 13 případech bylo upozorněno na sebevražedné sklony či myšlenky.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2018_2019/Tvůrci%20NNTB.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;600px;height&#58;401px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Není výjimkou, že si oběti nesou následky z dob šikany po celý svůj život. Své o tom ví i Štěpán Uhlík, který se po tvrdé šikaně rozhodl pomáhat ostatním obětem, které si podobným trápením také prochází. „Šikana je nejhorší v tom, že zůstává v člověku i dlouho po tom, co skončí. Musí se s tím dlouho vyrovnávat,&quot; myslí si Štěpán.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Nenech to být se pod značkou FaceUp.com rozběhlo i v dalších státech světa, aktuálně v osmi. Nejnovější úspěchy zaznamenává v Jihoafrické republice, kde FaceUp.com obdržel schválení od 'The South African Depression and Anxiety Group', která představuje významnou neziskovou organizaci sjednocující velké množství psychologů, psychiatrů a lékařů. V Indii projevilo zájem o spolupráci i Ministerstvo pro rozvoj lidských zdrojů. „Mimo Českou republiku, Indii a JAR se snažíme pomáhat dětem i na Slovensku, v Polsku, ve Švýcarsku, USA a Velké Británii,&quot; doplnil třetí spoluzakladatel Pavel Ihm.<br></p><p><br></p><p>Zdroj&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.nntb.cz/"><strong>www.nntb.cz</strong></a><br></p><p>&#160;<br></p><p><br></p>4. 2. 2019 5:58:04Nenech to být, projekt, který založili tři studenti brněnského gymnázia Vídeňská, Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm, na pomoc dětem, které se staly obětí šikany. Tvůrci nyní zveřejnili analýzu rizikového chování na školách v ČR vycházející z 3000 anonymizovaných upozornění, která aplikací prošla. /rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2018_2019/Tvůrci%20NNTB.jpg4. 3. 2019 13:00:18https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/sikana/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka DohnalováMartina Pavlicová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.