Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nominace na Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji 2019

Ocenění mohou získat lidé a organizace působící v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Nominaci lze podat nejpozději do 14. 10. 2019.

Návrhy na nominace mohou podávat jednotlivci i organizace. Nejdůležitějšími kritérii při rozhodování o udělení ceny je významný a prokazatelný dopad na dění v místě či regionu, viditelný rozvoj organizace, projektů a programů, jedinečnost a inspirativnost. Nominace budou zveřejněny a ceny slavnostně předány na XIX. Krajské konferenci EVVO (www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference).

Nominovat můžete v těchto kategoriích:

Osobnost EVVO
- Nominováni mohou být jednotlivci - osobnosti, které se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO na regionální úrovni.


Ředitel školy, školského zařízení/manažer neziskové organizace
- Nominováni mohou být jednotlivci - ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci či manažeři neziskových organizací, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci s dopadem na místní či regionální úroveň.


Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor
- Nominováni mohou být jednotlivci - pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí školních družin či klubů, zájmových kroužků ve školách a školských zařízeních, NNO, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci, nebo realizovaly aktivitu s dopadem na místní či regionální úrovni.


Pracovník/dobrovolník nestátní neziskové organizace (NNO)
- Nominováni mohou být jednotlivci - pracovníci a dobrovolníci středisek ekologické výchovy, pracovníci a členové NNO, vedoucí zájmových skupin, osobnosti, které se významně a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve své organizaci, nebo realizovaly aktivitu s dopadem na místní či regionální úroveň.


Komunální politik/pracovník veřejné správy
- Nominováni mohou být jednotlivci - pracovníci úřadů, členové zastupitelstev, výborů a komisí, osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj EVVO na místní či regionální úrovni.


Žák základní/střední školy, student vyšší/vysoké školy
- Nominován může být žák či student, který přispěl k ochraně životního prostředí, je aktivní ve své škole, neziskové organizaci či obci, realizoval zajímavý projekt, zpracoval studentskou práci, zúčastnil se soutěže, příp. se jinak zasloužil o ochranu životního prostředí.


Podnikatel (právnická i fyzická osoba)
- Nominovány mohou být právnické i fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj či podporu EVVO, ochranu životního prostředí, rozvoj místní udržitelné ekonomiky, MA21, zdravých či fairtradových měst, realizovaly významnou aktivitu, nebo podpořily konkrétní organizaci či aktivitu EVVO, jsou příkladem dobré praxe při naplňování principů udržitelného rozvoje.


Škola, školské zařízení/vzdělávací instituce/nezisková organizace
- Nominovány mohou být organizace: školy, školská zařízení, NNO, vzdělávací instituce, které dlouhodobě vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění na místní či regionální úrovni.


Projekt/aktivita EVVO realizovaný/á na území Zlínského kraje
- Nominován může být projekt, realizovaný na území Zlínského kraje, financovaný z různých zdrojů, který svým pojetím a rozsahem významně obohatil činnost školy či organizace, měl výrazný dopad na život obce či regionu, byl prezentován veřejnosti a byl úspěšně realizován v plném rozsahu.


Objev v oblasti EVVO (jednotlivec)
- Nominován může být jednotlivec, který v roce 2019 vykonal významný počin v EVVO či ochraně přírody, realizoval zajímavý projekt, kampaň či program pro veřejnost, rodiny, skupinu dětí nebo dospělých.

Více informací na www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo

 Cena EVVO - nominační list.doc

Autor: Iva Koutná
Vložil/a: Radim Sukop