Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže

2. duben 2024
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný problematice výživy Zdravá 5. Jedná se o celorepublikový vzdělávací projekt pro mateřské a základní školy, který je součástí konference Děti bez hranic jako odborný doprovodný program ZLÍN FILM FESTIVALU. Projekt Zdravá 5 je poskytován školám zdarma Nadačním fondem Albert, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28191/2021-3.

Cílem Zdravé 5 je motivovat děti k přijetí správné výživy a její přirozená implementace do životního stylu.

V rámci projektu Zdravá 5 je již sedmým rokem realizován pro pedagogy mateřských a základních škol čtyřhodinový metodický seminář: Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, ze kterého si účastníci odnášejí zdarma krabici s nově připravenými metodickými materiály pro interaktivní práci s dětmi v běžné výuce.

Obsah semináře vychází z platných dokumentů MŠMT ČR a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Jedním z hlavních pilířů těchto dokumentů je zajistit zdravý život, zvýšit jeho kvalitu i zdravotní gramotnost všech občanů České republiky. Účastníci semináře se seznámí s nejaktuálnějšími poznatky z oblasti zdraví, s akcentem na výživu dětí předškolního i školního věku a s aktuálními informacemi, které souvisí s problematikou výchovy ke zdraví a zdravotní gramotností. Seminář představí pedagogům mateřských a základních škol mimo jiné také metodické pomůcky, které jim umožní efektivněji dané téma předávat dětem s ohledem na věkové zvláštnosti a nabídne didaktické postupy, jak s těmito materiály pracovat.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem školství, mládeže a sportu. Je bez účastnického poplatku.

Termín konání: 3. června 2024, 9:00 – 13:30 hod.

Místo konání: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati21, Zlín, 22. budova, zasedací místnost č. 224

Registrace: na webu Zdravá5 do 24. května 2024