Záznam z online tiskové konference k celonárodnímu projektu Komenský 2020

15. říjen 2020
Pedagogové
Autor/ka článku: Hana Martináková
Záznam z online tiskové konference k celonárodnímu projektu Komenský 2020

V úterý 13. 10. 2020 od 15:00 do 15:25 proběhla online tisková konference k celonárodnímu projektu k 350. výročí Jana Amose Komenského “Komenský 2020”.

Na tiskové konferenci vystoupili doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., odborný garant projektu na téma Jak si připomínáme Komenského odkaz, Hana Martináková, PR a komunikace s veřejnosti informovala o tom, co se podařilo v projektu vytvořit a dále Mgr. Jan Kuklínek, manažer projektu představil partnery projektu. 

Průběh a dosavadní výsledky projektu Komenský 2020

Tříleté přípravy projektu Komenský 2020 vrcholí na podzim tohoto roku, kdy si 15. 11. připomínáme 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Celonárodní projekt Komenský 2020 zviditelňuje myšlenky Komenského. Klade otázku: Jak by svět vypadal, kdyby byl v pořádku? Vybízí k aktivnímu zapojení a hledání cesty, co pro lepší svět můžu udělat já.

Jak celý projekt probíhal a jaké jsou výsledky projektu Komenský 2020?

V rámci projektu vznikl web komensky2020.cz, který se zaměřuje jak na školy, tak na veřejnost.

Pro mladou generaci byla vytvořena interaktivní kniha, která přibližuje zábavnou formou klíčové myšlenky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. To, co nás dělá lidmi, je dle Komenského sedm základních oblastí života: vzdělání, politika, spiritualita, jazyk/media, podnikavost, kultura/umění, rodina. U každé oblasti jsou ke zhlédnutí dvě krátká videa, kde se mladí lidé mají možnost seznámit nejen s myšlenkami Komenského, ale také známými osobnostmi jako  Ondřeje Štefla, Daniela Kroupy, Janka Rubeše, Marka Ebena a dalšími. Interaktivní kniha je protkána komiksem přibližující život Komenského a jeho citáty, které namluvil Pavel Rímský. Interaktivní kniha je k dispozici také ke stažení v mobilní aplikaci.

V rámci projektu bylo vyškoleno přes 50 lektorů po celé ČR, kteří prostřednictvím vzdělávacích programů pro základní a střední školy seznamují žáky a studenty praktickou formou s životem a hlavními myšlenkami Komenského. Na 94 školách lektoři realizovali 265 programů.

Zkušenosti z realizací programů potvrzují, že způsob, jakým se Komenský vyrovnával s různými životními překážkami, je pro děti největší inspirací. To potvrzuje i ohlas účastníka programu z 9. ročníku: „Už vím, že i v těch nejhorších chvílích je cesta, která vás může zachránit.”

Do Projektů proměny se registrovalo 30 třídních kolektivů a skupin mládeží, kteří se rozhodli dle inspirace Komenského učinit konkrétní dobrou věc ve svém okolí. Česká televize zdokumentovala Projekt proměny skupiny žáků ze ZŠ Dobřany, kteří proměnili neútulnou autobusovou zastávku v příjemný pokoj k odpočinku.

Školy, knihovny, veřejné instituce i angažovaní jednotlivci byli zváni uspořádat veřejné čtení Komenského myšlenek včetně výstavy Komenského Timeline a přispět tak k propojení, aktivizaci a vzájemné inspiraci místní komunity. Koronavirová pandemie na mnoha místech veřejné čtení omezila. Výstava dvanácti ilustrovaných obrazů zachycující významné události z Komenského života se konala na 285 místech. Většinou se jednalo o školy a knihovny.

Vznikla také unikátní kniha Jana Hábla a Davida Louly To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských shrnující klíčové citáty a statě z Komenského dvoutisící stránkového díla.

Na YouTube kanále Komenský 2020 byla spuštěna osmidílná YouTube video-série youtubera a lektora Petra Kadlece Svět, který má budoucnost a stejnojmenná populárně naučná série krátkých promluv komeniologa a autora projektu Jana Hábla.

Mezi partnerské projekty patří Klicperovo divadlo v Hradci Králové, spolek Chermon, který nacvičil scénické oratorium LABYRINT, výstava Orbis Pictus očima Václava Sokola. Společnost Vistafilm dokončuje film “Jako letní sníh” o životě J. A. Komenského a FILM 21 připravuje animovaný seriál Labyrint svět a ráj srdce, který má v plánu odvysílat Česká televize.

Hlavním pořadatelem projektu Komenský 2020 je Křesťanská akademie mladých, z.s. Projekt se uskutečňuje ve spolupráci s partnery: České studny, z.s., Hope4kids, z.s., Český rozhlas, Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta, Komenského Institut Praha, Muzeum Komenského v Uherském Brodě, Ministerstvo kultury, záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Garantem projektu je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové.

Předložili jsme vám několik čísel, ale výsledky dosahu projektu nejsou snadno měřitelné. Ty se odehrávají v srdcích lidí, kteří se s Komenského myšlenkami setkali. Věříme, že předávání odkazu Komenského v listopadu ani v březnu 2021 vyhlášením vítěze soutěže o nejlepší Projekt proměny nekončí. Očekáváme, že stejně jako byly myšlenky Komenského nadčasové, je i porada o nápravě věcí lidských otevřená pro diskusi pro dalších roky.

Pořadatel, partneři, partnerské projekty

Pořadatel: Křesťanská akademie mladých, z.s.

Partneři:

 • České studny, z.s.
 • Hope4kids, z.s.
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo kultury
 • Komenského Institut Praha
 • Muzeum Komenského v Uherském Brodě
 • Královéhradecký kraj
 • Český rozhlas

Partnerské projekty:

 • Film21 – Animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce z dílny FILM 21
 • Chermon, z.s. – scénické oratorium LABYRINT
 • Divadlo Víti Marčíka
 • Vistafilm, s.r.o. – Jako letní sníh, film o životě J. A. Komenského
 • Výstava Orbis Pictus očima Václava Sokola
 • Charta 2020

Více informací k projektu Komenský 2020:
Web komensky2020.cz, FB: facebook.com/komensky2020/, IG:instagram.com/komensky2020/,
YT youtube.com/channel/UCJliAWPGMsnvCpCDGXE_tDg

Marek Eben o projektu Komenský 2020

Veřejné čtení v Novém Městě nad Metují

Projekty proměny z Prachatic

ČT Studio 6, Projekt proměny z Dobřan

 

Přehled plánovaných akcí naleznete na webu Komenský 2020.

Kontakt: Hana Martináková, komunikace projektu Komenský 2020, tel. 737 637 033, hmartinakova@kam.cz